Quy chế quản lí nhà nước

Xem 1-20 trên 54 kết quả Quy chế quản lí nhà nước
 • Họp là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, là một cách thức để giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.

  doc5p caolaw 13-10-2009 282 105   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

  doc17p konbetocroi 05-09-2012 73 14   Download

 • Trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ, mặc dù quan niệm về tính tất yếu quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã hình thành nhưng đến thời kỳ năm 1954- 1975 mô hình chủ nghĩa xã hội mới được xác lập trên thực tế ở miền Bắc. Đó là mô hình chủ nghĩa xã hội chịu sự chi phối của quy luật chiến tranh khi miền Bắc giữ vai trò là hậu phương lớn của miền Nam và đối với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.

  pdf27p bach_khoa_ha_noi 12-08-2011 508 215   Download

 • Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 và số 26/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty, các Sở Công Thương khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng ...

  doc13p konbetocroi 05-09-2012 55 6   Download

 • Về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước

  doc4p lawcao 30-09-2009 64 3   Download

 • Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức là những vấn đề cơ bản của chế độ công vụ, được quy định trong pháp luật về công vụ, công chức. Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức thể hiện mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với Nhà nước, nhân dân trong quá trình thực thi công vụ.

  doc8p caolaw 13-10-2009 1292 245   Download

 • Năm 1993-1994, việc quản lý và sử dụng vốn ODA được điều tiết bởi từng quyết định riêng lẻ của Thủ tướng Chính phủ đối với từng dự án và nhà tài trợ cụ thể. Kể từ Hội nghị Paris tháng 9 năm 1993, Chính phủ đã không ngừng hoàn thiện khung pháp lý cho việc sử dụng nguồn vốn này.

  doc6p dkkhowa 13-01-2010 430 227   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong n|ớc thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về... (gọi chung là n|ớc thải công nghiệp).

  pdf2p haokhidonga 12-01-2010 526 102   Download

 • Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhâ nước, trong đó mỗi cơ quan nhà nước có một vị trí pháp lí, có một phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và pháp luật quy định , có quy chế tổ chức và hoạt động riêng . Theo Hiến pháp 1992 , cơ quan nhà nước ta bao gồm : · Chính phủ. · Quốc hội. · Chủ tịch nước. · Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân. · Viện kiểm sát và tòa án nhân dân....

  doc16p bachgha1 07-12-2012 313 93   Download

 • Tiếp theo các bài viết về bộ đa ngành, đa lĩnh vực, trong bài viết này chúng tôi xin trình bày và phân tích ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn của hai quan điểm, hai cách tiếp cận khi sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ về các bộ để tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

  doc50p caolaw 13-10-2009 111 27   Download

 • Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghỉ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển ở nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội.

  pdf8p nganga_03 23-09-2015 61 18   Download

 • Những điểm tiến bộ của pháp luật về đình công và giải quyết đình công của Bộ luật lao động Sau khi chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế (từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước), quyền đình công của người lao động (NLĐ) được chính thức thừa nhận trong Bộ luật lao động (BLLĐ) năm 1994 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/1995).

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 45 8   Download

 • Quy chế tài chính áp dụng cho Cục sở hữu trí tuệ - những bất cập và giải pháp Điều kiện để có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ không báo trước là phải có "lí do quan trọng" (Điều 626 BLDS) đồng thời phải thông báo chấm dứt trong vòng 2 tuần kể từ khi biết được lí do quan trọng đó.

  pdf4p keomotmau 20-05-2013 24 5   Download

 • Về tiêu chí xác định và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước Thông qua các quy định của pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh, nhà nước kiểm soát được các hành vi làm giảm sức ép, gây cản trở đến cạnh tranh trên thị trường đặc biệt trong bối cảnh mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 37 3   Download

 • “Thực hiện một nền kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể” (Điều 18 theo Hiến Pháp sửa đổi 1980).

  ppt45p honggiaoqldd09a 27-11-2012 333 97   Download

 • Lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) ở Việt Nam được hình thành từ lâu đời và đang trở thành một phương thức quản lý rừng có hiệu quả được nhà nước quan tâm, khuyến khích phát triển.NCĐ đang là một thực tiễn sinh động mang lại hiệu quả trong quản lí rừng và phát triển cộng đồng vùng cao.

  pdf14p minhphung21055 31-07-2010 151 58   Download

 • Từ xưa con người đã tìm hiểu và giải thích hoạt động của Trái Đất. Điều đó đã giúp chúng ta hạn chế thiệt hại do hoạt động của Trái Đất gây ra. Nhờ việc sử dụng tài liệu từ Viện Vật lí địa cầu Việt Nam, học sinh giải thích hoạt động của lớp vỏ Trái Đất và đưa ra những biện pháp để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Học sinh thể hiện kết quả học tập bằng các hình thức sản phẩm khác nhau: cẩm nang, ấn phẩm giải thích dự án và các...

  ppt12p beembank123 21-06-2013 121 41   Download

 • Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà Nước luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà Nước; điều này có thể dễ dàng lí giải bởiBHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu người lao động mà còn nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các đối tượng trên.

  pdf84p trinhnk 11-07-2010 71 15   Download

 • Bản chất pháp lí của thuế chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam Về nguyên tắc, NSDLĐ có nhiều phương thức để thông báo tuyển dụng: Thông báo nội bộ doanh nghiệp, đăng báo, đưa thông tin lên mạng, thông qua cơ quan lao động hoặc qua tổ chức môi giới tư nhân. Tuy nhiên, HĐXN có quyền yêu cầu NSDLĐ khi cần tuyển dụng phải thông báo nội bộ trong doanh nghiệp (Điều 93 Luật quy chế xí nghiệp)...

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 36 8   Download

 • Quyết định số 137/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (sửa đôi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawvhxh14 19-11-2009 46 7   Download

Đồng bộ tài khoản