intTypePromotion=3

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Xem 1-16 trên 16 kết quả Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Bài viết tập trung phân tích đổi mới quản lý tài chính đối với khoa học công nghệ ở Việt Nam, bao gồm: tính cấp thiết của việc đổi mới đồng bộ quy trình quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; những quy định về khoán chi tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCNBTC thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 27).

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 24 2   Download

 • Quyết định số 421/QĐ-BKHCN về việc đính chính thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ khoa học và công nghệ.

  pdf1p bachma49 06-01-2018 6 0   Download

 • Quyết định số 903/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  pdf4p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tiêu biểu về lĩnh vực môi trường tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó kết quả nghiên cứu về Công nghệ môi trường đóng vai trò trọng tâm.

  pdf13p lalala05 30-11-2015 41 5   Download

 • Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ban hành quy định quản lý thực hiện đề án “thí điểm cơ chế đối tác công tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.

  pdf40p thongtucp 03-11-2017 20 0   Download

 • Tập tài liệu này đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp cho các cán bộ khoa học của Viện có các thông tin cần thiết trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tập tài liệu được biên chế thành 3 phần, phần I này trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

  pdf76p colendaica32 02-06-2014 284 59   Download

 • Quyết định 05/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hoá-Thông tin

  doc10p trangson 19-08-2009 79 5   Download

 • Quyết định số 138/QĐ-CHHVN của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Cục Hàng hải Việt Nam

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 51 2   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và N...

  pdf20p abcdef_42 02-11-2011 47 3   Download

 • Quyết định 45/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-UBND.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 42 0   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf5p meocontreocay 29-05-2011 31 3   Download

 • Quyết định 05/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường và các dự án sự nghiệp kinh tế ngành Xây dựng

  doc8p quynhtrang 19-08-2009 60 1   Download

 • Quyết định số 05/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường và các dự án sự nghiệp kinh tế ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf11p lawktkt3 25-10-2009 59 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao.

  pdf80p dangvutungbk 28-05-2017 59 28   Download

 • Quyết định 596/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

  doc10p hoanglinh 19-08-2009 69 6   Download

 • MỞ ĐẦU 1- Vị trí vai trò của CAD/CAM-CNC Nằm trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, nó thực hiện nhiệm vụ thiết kế mô hình hình học của sản phẩm, lập chương trình gia công, quy trình công nghệ nhờ sự trợ giúp của điều khiển số, kỹ thuật máy tính. 2- Đối tượng nghiên cứu của môn học: Liên quan đến các dữ liệu hình học của quá trình thiết kế và các đặc trưng hình học của bề mặt gia công. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số và máy tính vào việc...

  ppt100p chienbig92 01-04-2013 474 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
p_strCode=quychequanlynhiemvukhoahocvacongnghe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản