Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn

Xem 1-20 trên 51 kết quả Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn
 • Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội

  pdf9p tuyettrang 07-08-2009 189 16   Download

 • ODA là tên gọi viết tắt của ba từ tiếng Anh Official Development Assistance có nghĩa là Hỗ trợ phát triển chính thức hay còn gọi là Viện trợ phát triển chính thức Tại điều I quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành ngày 5/8/1977 có nêu khái niệm về ODA như sau : “Hỗ trợ phát triển chính thức được hiểu là sự hợp tác phát triển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hay nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế....

  pdf18p hotmoingay6 21-01-2013 278 148   Download

 • Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

  doc9p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  doc8p daoquocmanh28 13-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

  doc11p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  doc10p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 121/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội

  pdf9p lawttnh5 12-11-2009 64 5   Download

 • Quyết định số: 59/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  doc12p daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  doc15p thiennga_12 19-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

  doc12p thiennga_12 19-03-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản