Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra
 • Quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

  doc15p dangngoclan 19-08-2009 497 53   Download

 • Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xxa hội về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

  doc18p diemuyen 19-08-2009 51 1   Download

 • Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

  pdf19p luuduchoa 10-10-2009 52 5   Download

 • Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

  pdf18p lawttyt5 30-11-2009 55 2   Download

 • Quy trình & chứng từ - Phiếu đề nghị - Bản giải trình - Phiếu chi - Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho - Hoá đơn (nhận từ người bán) Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng - Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn/sử dụng kém hiệu quả số dư tiền KS: + Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi + Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ + Ký quỹ/các nghiệp vụ tương lai - Ghi chép, báo cáo đầy đủ số dư...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 912 479   Download

 • - Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. - Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán

  doc7p icat 04-03-2009 1721 419   Download

Đồng bộ tài khoản