intTypePromotion=3

Quy định chuẩn hiệu trưởng

Xem 1-20 trên 238 kết quả Quy định chuẩn hiệu trưởng
 • Tài liệu tham khảo Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 29./2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  doc8p dung_dvd 26-08-2010 317 44   Download

 • Tài liệu tham khảo và giới thiệu quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ppt63p dung_dvd 26-08-2010 166 29   Download

 • Quy định (hay luật chơi) rất cần thiết trong các trò chơi hay cuộc thi nhưng trong việc duy trì trật tự và nề nếp lớp học thì các quy định dường như mang lại những kết quả không khả quan đến vậy. Khi một học sinh không tuân theo quy định của lớp học, thông thường người ta sẽ có những suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Lý do hết sức đơn giản: quy định được đề ra với suy nghĩ nếu ai vi phạm sẽ phải gánh chịu hậu quả nào đó. Việc trừng phạt diễn ra...

  pdf5p bibocumi5 07-10-2012 56 6   Download

 • Quy định thực hiện báo cáo thực tập của trường CĐ Kinh tế TP.HCM nêu các quy định yêu cầu về hình thức trình bày, nội dung báo cáo thực tập như bố cục một bài báo cáo, số trang từng phần của báo cáo, định dạng văn bản, quy định về bảng biểu, hình vẽ, cách trình bày số thập phân, công thức tính, kí hiệu viết tắt, chữ nước ngoài, cách trình bày trích dẫn, tài liệu tham khảo.

  doc18p hanh001 08-10-2010 2866 671   Download

 • I-CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 1.Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định về đạo đức nhà giáo 2.Quyêt́ định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngaỳ 16 thań g 04 năm 2008 cuả Bộ trương Bộ Giaó duc̣ va ̀ Đaò tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo .

  doc6p huongtc912 04-03-2011 519 69   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

  pdf11p meoconbatbuom 27-05-2011 299 46   Download

 • "Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản" là văn bản ban hành kèm theo quyết định số 414 /QĐ-ĐHTĐ ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô. Tài liệu giúp bạn biết cách soạn thảo một văn bản theo đúng chuẩn của nhà nước.

  doc14p hungyen2013 07-10-2014 295 20   Download

 • Tài liêu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện, thị xã Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quy...

  pdf3p ee_traime 27-12-2010 77 6   Download

 • Cùng tìm hiểu các thông tin chứng nhận về môi trường; chứng nhận xã hội; an toàn thực phẩm và chứng chỉ thực hành tốt; chứng nhận chất lượng thực phẩm đặc trưng;... được trình bày cụ thể trong tài liệu Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu: Phần 2.

  pdf34p codon_10 04-04-2016 25 5   Download

 • Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ­CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc12p kieuvinha321 11-09-2018 14 0   Download

 • Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để bảo vệ môi trường. Thuật ngữ tiêu chuẩn được dùng để chỉ các luật lệ, nguyên lý hoặc các biện pháp do các nhà khoa học (hoặc chính quyền) đề ra hoặc được chính quyền ủng hộ.

  doc26p lehuuloi 15-04-2010 915 238   Download

 • -Căn cứ luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003. -Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. : Sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

  doc73p nanamiumiu 21-12-2009 247 109   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý khu đô thị được thực hiện theo hợp đống số 07/PL3/HĐ-XDTCKNN ký kết ngày 2 tháng 7 năm 2009 giữa tổng thống cục dạy nghề và trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Thực hiện hợp đồng. Hiệu trưởng trường CĐXDCTĐT giao Ban chủ nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/2/2008...

  doc121p thanhtuyenquang 14-05-2012 200 49   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 9 bài 61: Luật bảo vệ môi trường để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 9 bài 61: Luật bảo vệ môi trường được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc3p tainv27 17-03-2014 249 25   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 142 KH/BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội , ngày 02 tháng 4 năm 2010 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 29/2009/TT-BGDĐT VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

  pdf5p luavitradong 22-05-2010 112 18   Download

 • Sáng kiến “ Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới thông qua bộ câu hỏi định hướng nhằm nâng cao kết quả dạy học chươngI- Cơ chế di truyền, biến dị- Sinh học 12 (chương trình chuẩn) tại trường THPTBC Trần Quốc Toản- Ninh Thuận” là một biện pháp tôi đã thực hiện có hiệu quả giúp giáo viên và học sinh linh hoạt, chủ động trong các giờ học đã góp phần nâng cao kết quả dạy và học phần di truyền biến dị. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf24p hoangchieuduong 12-05-2014 57 8   Download

 • Bài viết chỉ ra được các đặc điểm riêng biệt của quyết định hình phạt trong đồng phạm so với quyết định hình phạt trong trường hợp thông thường từ đó đối chiếu với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017 để có nhận thức toàn diện hơn về các lý luận và thực tiễn lập pháp của chế định này đồng thời tìm ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung là rất cần thiết nhất là khi Bộ luật hình sự năm 2015 –...

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 48 12   Download

 • Vừa qua Phòng Giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT TP.HCM) đã triển khai kế hoạch cho kỳ thi học kỳ I năm học 2011-2012. Theo đó, lãnh đạo phòng yêu cầu các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trường BTVH phải tổ chức tốt kỳ thi, đặc biệt chú trọng khâu ra đề tại các tổ chuyên môn. Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng - Phó phòng GDTX chỉ đạo: “Đề thi phải bám sát phân phối chương trình theo quy định của Bộ GD-ĐT.

  pdf2p nkt_bibo50 01-03-2012 40 6   Download

 • 100% giảng viên có trình độ ĐH chuyên ngành TDTT Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa ban hành quy định chuẩn TDTT đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN nhằm tăng cường việc đảm bảo các điều kiện CSVC, đội ngũ giảng viên… để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động TDTT trong nhà trường. Theo đó, trường ĐH, CĐ đạt chuẩn TDTT phải có100% giảng viên có trình độ ĐH chuyên ngành TDTT, trong đó có ít nhất 50% có bằng thạc sĩ.

  pdf2p nkt_bibo50 01-03-2012 27 6   Download

 • Quyết định số 17/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp giỏi, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf10p lawvhxh15 19-11-2009 63 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định chuẩn hiệu trưởng
p_strCode=quydinhchuanhieutruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản