intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chung luật du lịch

Xem 1-20 trên 274 kết quả Quy định chung luật du lịch
 • Luật du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

  pdf36p lawvhxh10 19-11-2009 327 85   Download

 • Báo cáo Du lịch sinh thái với chuyên đề "Luật du lịch" trình bày các nội dung sau: những quy định chung, tài nguyên du lịch , quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch; khách du lịch; kinh doanh du lịch; hướng dẫn du lịch,...

  ppt44p nguyenvantyenv 26-08-2014 222 26   Download

 • Nghiên cứu này hướng đến xác định cơ sở lí luận và thực tiễn về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam. Nhiệm vụ là xác định rõ quan niệm chung về du lịch đặc thù, vai trò, tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tương quan giữa sản phẩm du lịch đặc thù với các sản phẩm khác. Thông qua hệ thống lí thuyết, nghiên cứu này cũng tổng hợp và hệ thống hóa quy trình và các bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.

  pdf8p vimanoban2711 06-04-2021 19 4   Download

 • Để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, chúng ta phải nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời ban hành những quy định cụ thể hóa các ưu tiên, ưu đãi mà Luật Du lịch năm 2017 đã quy định.

  pdf4p vistockholm2711 13-12-2019 24 0   Download

 • Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A rập Ai cập

  pdf2p lawvhxh9 19-11-2009 181 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định thư về hội nhập ngành du lịch asean', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lawvhxh11 19-11-2009 138 32   Download

 • Bộ luật Dân sự có hiệu lực ngày 1/1/2006, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực ngày 1/7/2006 đã tạo hành lang pháp lý an toàn khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả của lao động sáng tạo. Nó đã kế thừa được các giá trị của các văn bản quy phạm pháp luật được thể nghiệm trong thực tế, bảo đảm hài hoà lợi ích của các chủ thể quyền (người sáng tạo, nhà sử dụng, công chúng hưởng thụ), bảo vệ được lợi ích quốc gia, tương thích với luật pháp...

  pdf9p thuyha 24-06-2009 183 31   Download

 • Tuyên bố Hội An về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 120 30   Download

 • Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (sau đây được gọi chung là “ASEAN” hay “Các quốc gia thành viên” hay gọi riêng là “Quốc gia thành viên”);...

  doc12p phuongcau 05-08-2010 131 27   Download

 • Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf7p lawvhxh3 16-11-2009 107 4   Download

 • Quyết định số 217/QĐ-TCDL của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 117 20   Download

 • Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf7p lawvhxh3 16-11-2009 146 19   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về...

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 147 19   Download

 • Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ lập đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 78 18   Download

 • Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf18p lawvhxh13 19-11-2009 108 16   Download

 • Nghị định số 20-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 76 15   Download

 • Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn...

  pdf9p lawvhxh2 16-11-2009 188 14   Download

 • Quyết định số 214/QĐ-BVHTTDL về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 76 12   Download

 • Quyết định số 1043/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt dự án thành phần thuộc “chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc’’ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 114 9   Download

 • Quyết định số 194/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền trung - tây nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawvhxh9 19-11-2009 84 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1133 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chung luật du lịch
p_strCode=quydinhchungluatdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2