Quy định chung luật du lịch

Xem 1-20 trên 267 kết quả Quy định chung luật du lịch
 • Luật du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

  pdf36p lawvhxh10 19-11-2009 280 85   Download

 • Báo cáo Du lịch sinh thái với chuyên đề "Luật du lịch" trình bày các nội dung sau: những quy định chung, tài nguyên du lịch , quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch; khách du lịch; kinh doanh du lịch; hướng dẫn du lịch,...

  ppt44p nguyenvantyenv 26-08-2014 67 18   Download

 • Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A rập Ai cập

  pdf2p lawvhxh9 19-11-2009 143 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định thư về hội nhập ngành du lịch asean', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lawvhxh11 19-11-2009 104 31   Download

 • Bộ luật Dân sự có hiệu lực ngày 1/1/2006, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực ngày 1/7/2006 đã tạo hành lang pháp lý an toàn khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả của lao động sáng tạo.

  pdf9p thuyha 24-06-2009 145 30   Download

 • Tuyên bố Hội An về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 100 30   Download

 • Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (sau đây được gọi chung là “ASEAN” hay “Các quốc gia thành viên” hay gọi riêng là “Quốc gia thành viên”);...

  doc12p phuongcau 05-08-2010 105 27   Download

 • Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf7p lawvhxh3 16-11-2009 58 4   Download

 • Quyết định số 217/QĐ-TCDL của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 86 19   Download

 • Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf7p lawvhxh3 16-11-2009 129 19   Download

 • Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ lập đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 61 18   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 117 18   Download

 • Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf18p lawvhxh13 19-11-2009 101 16   Download

 • Nghị định số 20-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 64 15   Download

 • Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn...

  pdf9p lawvhxh2 16-11-2009 154 14   Download

 • Quyết định số 214/QĐ-BVHTTDL về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 57 11   Download

 • Quyết định số 1043/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt dự án thành phần thuộc “chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc’’ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 95 9   Download

 • Quyết định số 194/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền trung - tây nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawvhxh9 19-11-2009 63 9   Download

 • Quyết định số 1505/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Tổng mặt bằng (1/500) Khu du lịch sinh thái ven biển Hội An Holiday tại phường Cẩm An, thị xã Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

  pdf4p lawdt3 02-12-2009 55 9   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH; TIÊU CHUẨN CỦA NHÂN VIÊN TƯ VẤN; CẤP THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC, TƯ VẤN VÀ TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  pdf20p inoneyear 06-04-2010 132 9   Download

Đồng bộ tài khoản