intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chung luật du lịch

Xem 1-20 trên 280 kết quả Quy định chung luật du lịch
 • Tài liệu "Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về lý lịch tư pháp; Tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu lý tịch tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p viginnirometty 04-05-2022 32 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); thực trạng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua thực tiễn thành phố Hà Nội); một số giải pháp về nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  pdf123p badbuddy08 16-03-2022 36 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là tìm ra những hạn chế, bất cập trong quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, cùng với những điểm nghẽn trong thực tiễn thực thi pháp luật thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản du lịch nói riêng và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.

  pdf212p huangminghao_1902 27-02-2022 63 15   Download

 • Đề tài được nghiên cứu vổd mục đích để tìm rõ bản chất của thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng; thủ tục, quy trình cấp phép hoạt động xây dựng; thủ tục’ quy trình thẩm đinh dự án đầu tư, tìm ra những điểm bất cập của quá trình thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng đối với nền kinh tế nước ta hiện nay, qua đó đưa ra những kiến nghị khoa học cho việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng nói chung và hoạt động cấp phép, thẩm định dự án đầu tư nói riêng.

  pdf103p badbuddy03 22-02-2022 24 1   Download

 • Bài viết xin đề cập đến một số vấn đề đang cần được làm rõ và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện mới của đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi kiến nghị Ban soạn thảo cần bổ sung vào Dự thảo các quy định hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại hình bất động sản mới như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú, nhà phố thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang phát triển sôi động ở nước ta.

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 24 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung cũng như những quy định cụ thể về hình phạt TCTH dưới khía cạnh lập pháp hình sự nhằm tìm ra những mặt tích cực và hạn chế trong quy định hình phạt tù mỗi thời kỳ. Từ đó kiến nghị hoàn thiện và dự báo xu thế sự biến đổi của hình phạt TCTH trong PLHS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p blacksheep36 24-08-2021 8 2   Download

 • Nghiên cứu này hướng đến xác định cơ sở lí luận và thực tiễn về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam. Nhiệm vụ là xác định rõ quan niệm chung về du lịch đặc thù, vai trò, tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tương quan giữa sản phẩm du lịch đặc thù với các sản phẩm khác. Thông qua hệ thống lí thuyết, nghiên cứu này cũng tổng hợp và hệ thống hóa quy trình và các bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.

  pdf8p vimanoban2711 06-04-2021 42 5   Download

 • Trong thời gian gần đây, ngoài các loại hàng hóa bất động sản truyền thống được pháp luật chính thức ghi nhận và điều chỉnh, như: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, nhà phố, biệt thự, chung cư, trên thị trường bất động sản Việt Nam đã xuất hiện hàng loạt các loại hình bất động sản mới, chưa được pháp luật quy định như: Shophous, officetel, condotel, hometel, service apartment, co-working, farmstay, bất động sản công nghiệp, nhà vườn sinh thái, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng...

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 42 4   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi tập trung nhìn nhận, đánh giá và đưa ra các giải pháp có tính định hướng để góp phần phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay.

  pdf8p vidakota2711 02-03-2021 24 0   Download

 • Để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, chúng ta phải nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời ban hành những quy định cụ thể hóa các ưu tiên, ưu đãi mà Luật Du lịch năm 2017 đã quy định.

  pdf4p vistockholm2711 13-12-2019 42 0   Download

 • Quyết định số 1866/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở vật chất giữa Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p kieuvinha000 14-10-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 128/2019/QĐ-TTg ban hành về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  doc10p kieuvinha000 07-10-2019 12 0   Download

 • Quyết định số 557/2019/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  doc4p kieuvinha000 07-10-2019 7 0   Download

 • Quyết định số 52/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 30 0   Download

 • Quyết định số 125/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p mattroibecon_06 07-04-2018 33 0   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 quyển sách gồm 17 câu chuyện nhỏ. trải qua thời kỳ khó khăn như vậy, nhưng nhân dân ta vẫn vượt qua. chúng ta đã trăn trở, tìm tòi được con đường đi phù hợp với quy luật phát triển chung của thời đại và thực tiễn của việt nam. nhờ đó, đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. những kết quả, thành tựu đó đã khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

  pdf70p hpnguyen3 26-03-2018 172 13   Download

 • Báo cáo Du lịch sinh thái với chuyên đề "Luật du lịch" trình bày các nội dung sau: những quy định chung, tài nguyên du lịch , quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch; khách du lịch; kinh doanh du lịch; hướng dẫn du lịch,...

  ppt44p nguyenvantyenv 26-08-2014 247 27   Download

 • Báo cáo du lịch sinh thái "Luật đa dạng sinh học của Quốc hội khóa XII, kỳ thứ tư số 20/2008/QH12 qua ngày 13/11/2008" trình bày các nội dung sau: những qui định chung, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền, hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học, cơ chế-nguồn lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, điều khoản thi hành.

  ppt30p nguyenvantyenv 26-08-2014 98 7   Download

 • Văn bản:- SÔNG NÚI NƯỚC NAM.. -Lý Thường Kiệt-.. - PHÒ GIÁ VỀ KINH.. -Trần Quang Khải-.. A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT... 1. Kiến thức: - Những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại... - Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt.Đường luật... - Chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết. tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kẻ thù xâm lược (Sông.

  doc10p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 411 12   Download

 • Văn bản:- SÔNG NÚI NƯỚC NAM.. -Lý Thường Kiệt-.. - PHÒ GIÁ VỀ KINH.. -Trần Quang Khải-.. A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT... 1. Kiến thức: - Những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại... - Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt.Đường luật... - Chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết. tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kẻ thù xâm lược (Sông.

  doc10p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 301 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chung luật du lịch
p_strCode=quydinhchungluatdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2