intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán

Xem 1-14 trên 14 kết quả Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán
 • Quyết định số: 10/2016/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.

  pdf12p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 32 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN; CHẾ ĐỘ NỘP LƯU, BẢO QUẢN, KHAI THÁC VÀ HUỶ HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf10p mungtetmoi 21-01-2013 66 9   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và Công ty kiểm toán về việc lập tài liệu hồ sơ kiểm toán cho một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Phụ lục số 01 của Chuẩn mực này cung cấp danh sách các chuẩn mực kiểm toán khác có các quy định và hướng dẫn cụ thể về tài liệu kiểm toán. Các quy định và hướng dẫn cụ thể trong các chuẩn mực kiểm toán khác không giới hạn phạm vi áp dụng của Chuẩn mực này. Pháp luật và...

  pdf10p sinhuan 17-05-2010 820 400   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về việc lập tài liệu, hồ sơ kiểm toán cho một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Phụ lục của Chuẩn mực này cung cấp danh sách các chuẩn mực kiểm toán khác có các quy định và hướng dẫn cụ thể về tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

  pdf12p estupendo4 19-08-2016 50 5   Download

 • Quyết định số 05/2008/QĐ-KTNN về quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf9p lawktkt1 25-10-2009 124 22   Download

 • Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá theo danh mục quy định tại Phụ lục 1b của Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính, lập hồ sơ đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá; + Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá có trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính; + Khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá phát hiện...

  doc4p batrinh 19-08-2009 344 46   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu SOLAS - Ấn phẩm hợp nhất, phần 2 trình bày nội dung của nghị quyết A881 về việc áp dụng toàn cầu và thống nhất hệ thống hài hòa kiểm tra và chứng nhận (HSSC); danh mục giấy chứng nhận và hồ sơ phải được lưu giữ trên tàu; danh mục các nghị quyết của các hội nghị Chính phủ ký kết Công ước SOLAS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf259p tsmttc_010 28-08-2015 122 38   Download

 • Báo cáo / khuyến nghị Thực hiện đánh giá định kỳ các nghĩa vụ, điều chỉnh các hồ sơ về các nghĩa vụ với số lượng dự kiến ​​sẽ được thanh toán, và loại bỏ các số dư chiếm hết thời hạn từ IRS hồ sơ theo quy định của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài chính 1991. Kiểm tra việc chấp với IRS chính sách đòi hỏi phải có sự chấp thuận của tạp chí chứng từ, điều khiển thực thi nhằm mục đích ngăn ngừa các lỗi nhập dữ liệu...

  pdf8p meobu5 15-01-2012 36 3   Download

 • HOM E LOAN PORTFOLI O 5,51 Các danh mục đầu tư vay Trang chủ chịu trách nhiệm về quản lý vay nợ mua nhà đã được cấp theo quy định của Hiệp định Commonwealth Nhà ở Nhà nước để hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp trong việc đạt được quyền sở hữu nhà. Tất cả cho vay đối với ACT người mua nhà theo chương trình này chấm dứt vào năm 1996.

  pdf12p meobu4 12-01-2012 28 2   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..

  doc11p thuyanlac000 04-11-2019 30 0   Download

 • Tùy theo loại và quy mô công trình, khi lập đề cương, tổ chức chứng nhận dự kiến số lần kiểm tra phù hợp đảm bảo kiểm soát và đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình trong suốt quá trình thi công xây dựng. Tổ chức chứng nhận thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo đúng đề cương đã được chấp thuận. Việc chứng nhận phải được tổ chức thực hiện ngay từ khi khởi công công trình.

  doc6p lanqiren 20-05-2020 19 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá được lượng dòng chảy từ Trung Quốc vào Việt Nam trên lưu vực sông Đà. Để đạt được mục tiêu đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê đơn giản kết hợp với phương pháp mô hình toán. Chuỗi số liệu thực đo tại các trạm Lai Châu, Tạ Bú và Hòa Bình trong giai đoạn trước khi xây dựng hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Đà phía Việt Nam được sử dụng để kiểm định lại độ chính xác của phương pháp.

  pdf9p hanh_tv24 29-03-2019 34 0   Download

 • +Hồ sơ do chi nhánh và khách hàng cùng lập : hợp đồng tín dụng; giấy nhận nợ; hợp đồng bảo hiểm tiền vay; biên bản kiểm tra sau khi vay; biên bản xác nhận rủi ro bất khả kháng. Những giấy tờ trên được lập theo mẫu tại danh mục các mẫu biểu (kèm theo quy định cho vay đối với khách hàng). Bộ hồ sơ cho vay sẽ được lưu giữ và bảo quản bởi phòng kế toán (hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn) và phòng tín dụng ( hồ sơ kinh tế ). Những...

  pdf10p ttcao7 23-08-2011 170 35   Download

 • Khi định hình con đường trở thành một tổ chức thông tin lớn có ảnh hưởng nhiều hơn, Bloomberg LP đã tiếp cận nhiều công ty quảng cáo sáng tạo nhằm phát triển chiến dịch Marketing với quy mô lớn nhất giúp cập nhật danh mục các thương hiệu. Trong một yêu cầu thông tin mà các công ty quảng cáo lớn trên toàn cầu nhận được, Bloomberg nói rằng họ đang tìm kiếm một hoặc vài công ty giúp họ “thống nhất đặc điểm nhận dạng và thiết kế, quảng cáo, truyền thông, công nghệ số hóa, sự kiện và...

  pdf5p muc_xanh123 31-12-2012 71 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán
p_strCode=quydinhdanhmuchosokiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2