Quy định quy trình giải quyết tố cáo

Xem 1-20 trên 83 kết quả Quy định quy trình giải quyết tố cáo
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

  pdf40p daumeoduoicop 26-03-2010 351 34   Download

 • Thông tư số: 12/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân; căn cứ Luật Tố cáo năm 2011; căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011;...

  pdf14p codon_06 21-01-2016 34 1   Download

 • Hoạt động kiểm sát điều tra (KSĐT), là một giai đoạn quan trọng trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự. Theo quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) Việt Nam thì điều tra là một trong những hoạt động tư pháp quan trọng của Nhà nước ta nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật có tính chất nguy hiểm cho xã hội có dấu hiệu tội phạm phải được điều tra làm rõ. ...

  pdf118p vascaravietnam 21-08-2012 203 79   Download

 • Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo được ban hành áp dụng với các đối tượng như: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước quyết định thành lập; người giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 1 ...

  pdf42p hoangphungphilong234 25-04-2014 60 2   Download

 • Qúa trình xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Bổ sung quy định về quyền của người làm chứng Để kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm gây ra cho người làm chứng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải khẳng định sự đe doạ là có thật hay không.

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 41 6   Download

 • Thông tư số: 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;...

  pdf13p bienbuondiuem 13-05-2016 55 0   Download

 • Quyết định Về việc ban hành Quy trình Thanh tra, Quy trình Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích thống nhất quy định nội dung, trình bày trình tự các bước thực hiện công tác tiếp dân, công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf27p hpnguyen1 02-03-2018 6 0   Download

 • Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính....

  doc88p vanthang122141 23-02-2011 1201 335   Download

 • Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao), quản lý phát triển nhà và công sở; hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền và thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

  doc57p catbui 02-06-2009 413 75   Download

 • Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi hình thức kinh tế - xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề về dân số, lao động, việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế - xã hội. Chính sách đó được thể hiện trong việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặt con người và việc làm là vị trí trung tâm lấy lợi ích của con...

  pdf252p lanlan38 02-04-2013 129 45   Download

 • Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

  pdf16p lawtttotung1 29-10-2009 240 43   Download

 • Quy định này điều chỉnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 249 39   Download

 • 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong công ty Nhân sự và bộ máy tổ chức nhân sự luôn luôn là yếu tố quyết định đến sự thành bại ở bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu là một công việc hết sức phức tạp đòi hỏi các cán bộ kinh doanh phải có trình độ cao, nắm bắt và xử lý các loại thông tin một cách nhanh chóng và có khả...

  pdf9p ttcao5 05-08-2011 59 12   Download

 • Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu luật tố tụng hành chính" do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành sau đây.

  pdf57p lalala7 07-12-2015 58 11   Download

 • Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA về việc ban hành Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự do Bộ Công an ban hành

  pdf10p lawttnh18 19-11-2009 74 9   Download

 • Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lawttnh13 13-11-2009 70 6   Download

 • Ebook “Tìm hiểu pháp luật về tố cáo” là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo ở cấp xã.

  doc77p tangtuy06 01-04-2016 44 6   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 313/TTr-STP ngày 10 tháng 7 năm 2012,

  pdf7p conchokon 26-09-2012 86 5   Download

 • Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tổ tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf85p lalala7 07-12-2015 45 4   Download

 • Quyết định 368/2008/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành

  pdf11p lawbmhc8 24-11-2009 56 1   Download

Đồng bộ tài khoản