Quy định trình tự

Xem 1-20 trên 8204 kết quả Quy định trình tự
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 28 1   Download

 • Thông tư Số: 50/2013/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2013).

  doc21p minhvanthuan 31-10-2014 21 0   Download

 • Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ điều 10 của quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh.

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • 1. Gen là gì: A. là một đoạn chứa các nuclêôtit. B. là một đoạn ADN chứa thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (Prôtêin hay ARN) C. là một đoạn ADN chứa ba vùng: khởi đầu, mã hoá, kết thúc. D. là một phân tử ADN xác định 2. Mã di truyền là: A. Là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin B. Là một bộ ba các nuclêôtit C. là một tập hợp gồm có 64 bộ ba nuclêôtit D.

  doc8p thanhdanh2009 17-09-2010 874 328   Download

 • Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự xử lý đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf5p lawbds2 06-11-2009 115 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ NHÀ Ở CHO SINH VIÊN THUÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

  pdf13p caucathadieu 27-04-2010 47 3   Download

 • Thông tư này quy định trình tự, nội dung lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) và công bố, lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất..

  doc78p phuocql31 14-11-2009 2356 280   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Trình tự tổ chức công tác Kiểm toán trình bày về tổ chức Kiểm toán với việc xác định trình tự Kiểm toán, quy trình chung của công tác Kiểm toán, vận dụng quy trình Kiểm toán vào các loại hình Kiểm toán. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  doc40p anhluadem 14-11-2010 315 113   Download

 • THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc7p vandungtl 23-05-2011 134 24   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf25p antromtraicay 29-04-2010 103 16   Download

 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN

  pdf45p xexucxich 27-04-2010 98 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf35p coolandclean 22-05-2012 45 11   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

  pdf38p haihoabatbuom 20-04-2010 85 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

  pdf7p tinhkhiet2012 09-03-2012 47 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM KÊ BẮT BUỘC HIỆN TRẠNG KHUÔN VIÊN NHÀ, ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf10p hoa_kimngan 01-09-2011 62 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trình tự thực hiện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p tru_mua 14-02-2012 32 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf37p buomgiay 09-12-2011 38 4   Download

 • Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

  doc12p lawcao 21-09-2009 63 3   Download

 • Quyết định số 52/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawdt4 02-12-2009 54 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 58 3   Download

Đồng bộ tài khoản