intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Xem 1-20 trên 30 kết quả Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 • Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng: 1. văn bản này quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yâu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  pdf7p anhtuyet 10-06-2009 986 97   Download

 • Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm các nội dung: Quy định chung (4 điều); các yêu cầu của chuẩn nghề giáo viên mầm non (3 điều); tiêu chí xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non (3 điều); tổ chức thực hiện (3 điều). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf8p ferari 21-08-2010 2499 214   Download

 • Tài liệu tham khảo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (ban hành kèm theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

  doc10p dienatc 01-11-2010 2438 196   Download

 • Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  pdf16p akura123 02-08-2010 920 115   Download

 • Biểu mẫu " Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông"

  doc6p duysuong1204 22-12-2009 488 78   Download

 • Tài liệu tập huấn triển khai quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm hai phần: Những nét cơ bản về căn cứ, nguyên tắc, cấu trúc chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và vận dụng chuẩn vào đánh giá xếp loại giáo viên; nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf61p tangtuy06 01-04-2016 77 6   Download

 • Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ­CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc11p kieuvinha321 11-09-2018 64 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích các khái niệm liên quan (chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, chuẩn nghề nghiệp), bài viết đưa ra các nhận định về chương trình đào tạo hiện hành của trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, từ đó đề xuất quy trình phát triển chương trình, nội dung và hình thức của chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

  pdf10p tamynhan8 04-11-2020 7 0   Download

 • Để các địa phương triển khai thực hiện Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (Chuẩn) được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Chuẩn trong quá trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn như sau: I. YÊU CẦU 1. Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ.

  pdf11p ferari 21-08-2010 1518 156   Download

 • Hiện nay, bậc học mầm non đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm gieo những hạt giống tốt, mầm non tốt tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ mai sau. Bởi vì sản phẩm này là kết quả tổng hợp của cả cô lẫn trò nhằm biến những tinh hoa của nền văn minh xã hội thành tài sản riêng của trò. Đặc điểm đó của nghề dạy học quy định một cách khách quan những phẩm chất tâm lý cần phải có trong toàn bộ nhân cách của người giáo viên.

  doc99p phuongthuytcnhbk 11-05-2017 206 46   Download

 • Rèn luyện kỹ năng dạy học (KNDH) là quá trình giáo viên sử dụng các hình thức, các biện pháp tác động thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần tới sinh viên nhằm hình thành cho họ hệ thống các thao tác nghề nghiệp, đạt tới một phẩm chất hay trình độ dạy học ở mức độ nhất định, đáp ứng được những tiêu chí về năng lực dạy học theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học mà Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 174 7   Download

 • Trên cơ sở lí thuyết về khung năng lực, bài viết đề xuất khung năng lực của giáo viên Giáo dục công dân. Khung năng lực này dựa trên những năng lực cốt lõi trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đồng thời bổ sung một số phẩm chất, năng lực do đặc thù nghề nghiệp quy định.

  pdf9p vioklahoma2711 18-11-2020 13 0   Download

 • Biểu mẫu " Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông"

  doc2p duysuong1204 22-12-2009 277 30   Download

 • Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf10p lawgd2 04-11-2009 527 48   Download

 • Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...

  pdf10p cuonghuyen0628 13-11-2015 148 6   Download

 • Thông tư liên tịch số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập; căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...

  pdf11p cuonghuyen0628 13-11-2015 76 3   Download

 • Thông tư liên tịch số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...

  pdf11p cuonghuyen0628 13-11-2015 118 12   Download

 • Thông tư số 20/2017/TT-BGDDT ban hành về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

  pdf8p thongtucp 03-11-2017 56 2   Download

 • Thông tư liên tịch số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức;...

  pdf11p cuonghuyen0628 13-11-2015 45 0   Download

 • Bài viết đi sâu tìm hiểu chương trình đào tạo của các nước Pháp, Úc, Đức, Trung Quốc, Malaysia. Qua đó, rút ra được các kết luận có giá trị như là các bài học kinh nghiệm để từ đó có thể vận dụng vào việc xây dựng chương trình đào tạo GV tại các trường đại học sư phạm Việt Nam: Xây dựng chương trình đào tạo dựa vào năng lực người học được quy định trong Chuẩn đầu ra;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tamynhan9 02-12-2020 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
p_strCode=quydinhvechuannghenghiepgiaovien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2