intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về ngành dược

Xem 1-20 trên 684 kết quả Quy định về ngành dược
 • sau đây là phần 2 cuốn sách "các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về cán bộ, công chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf312p change16 29-07-2016 58 7   Download

 • Một số quy định về kết cấu khối lượng - nội dung của đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Hóa thực phẩm giúp các bạn biết được quy chuẩn chung trong việc làm đồ án cũng như những nội dung chính sẽ được trình bày trong đồ án để có được bài đồ án chuyên ngành Hóa thực phẩm có chất lượng.

  doc10p thangpro_0412 04-03-2015 65 6   Download

 • cuốn sách "các quy định về cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf120p change16 29-07-2016 69 6   Download

 • cuốn sách "các quy định về thanh tra phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về thanh tra, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf268p change16 29-07-2016 52 5   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về chính quyền địa phương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về chính quyền địa phương, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf156p change16 29-07-2016 34 5   Download

 • cuốn sách "các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác tôn giáo, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf50p change16 29-07-2016 43 5   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về viên chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf152p change16 29-07-2016 44 5   Download

 • mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về phòng, chống tham nhũng, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf141p change16 29-07-2016 38 4   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về tiền lương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về tiền lương, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf292p change16 29-07-2016 58 4   Download

 • cuốn sách "các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác thanh niên, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf70p change16 29-07-2016 34 3   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về thi đua khen thưởng, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf587p change16 29-07-2016 44 3   Download

 • “Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế” là văn bản được ban hành kèm theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN. Quy định này gồm có 13 chương với 62 điều. Trong phần 1 của Tài liệu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 chương đầu tiên với các nội dung quy định như: Những vấn đề chung, chỉ đạo và điều hành, xây dựng và phê duyệt đề án thành phần, đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, hoạt động khoa học và công nghệ. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf54p nganga_00 29-08-2015 34 2   Download

 • mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây. cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về văn thư lưu trữ, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf353p change16 29-07-2016 65 13   Download

 • Tài liệu Quy định về công bố sản phẩm mỹ phẩm giúp các bạn biết được các quy định chung của việc công bố một sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường theo quy chế quản lý mỹ phẩm của Nhà nước. Đây là những thông tin mà những bạn làm trong ngành Mỹ phẩm cần biết.

  doc1p sungbantia 12-03-2015 44 5   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về tổ chức bộ máy phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về tổ chức bộ máy, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf430p change16 29-07-2016 34 4   Download

 • Quyết định Số: 4447/QĐ-BYT  Về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I được ban hành căn cứ vào Luật Dược, Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Quản lý dược. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

   

   

  pdf127p tieppham3 05-06-2015 43 2   Download

 • Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi. Ban hành kèm theo quyết định số: ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Quy định này quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  doc19p kitty15 29-11-2009 896 141   Download

 • Pháp chế dược: Các quy định liên quan đến thuốc gây nghiện thuốc hướng tâm thần trình bày nội dung Thông tư 10/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế: các khái niệm chung, quy định liên quan đến pha chế – sản xuất – xuất nhập khẩu –bảo quản, quy định liên quan đến phân phối – dự trù – duyệt dự trù, các chế độ báo cáo.

  pdf47p taobien 02-06-2014 642 129   Download

 • "Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng" được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2007. Quyết định gồm có 3 điều mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf9p lgg330 09-10-2010 844 62   Download

 • Chủ thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, quy định về chủ thể của tội phạm giữ vai trò là cơ sở pháp lí để truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Pháp luật hình sự nước ta từ năm 1945 đến nay nói chung và Bộ luật hình sự hiện hành nói riêng thể hiện quan điểm thống nhất là chỉ quy định cá nhân là chủ thể của tội phạm. Quy định này nhận được sự ủng hộ...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 105 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định về ngành dược
p_strCode=quydinhvenganhduoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2