Quỹ quản lý rừng

Xem 1-20 trên 335 kết quả Quỹ quản lý rừng
 • “... sử dụng chúng [rừng] tới một phạm vi lớn nhất có thể cho phép nhưng vẫn phải theo cách để cho thế hệ tương lai sẽ ít nhất cũng hưởng lợi nhiều như thế hệ đang sống”.[1] [1] Trích trong Schmutzenhofer (1992:3).

  ppt28p nhocrongkaka 13-12-2012 180 58   Download

 • Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định này không áp dụng đối với gỗ và các lâm sản khác từ nước ngoài nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam (kể cả trường hợp lô hàng gỗ nhập khẩu hợp pháp nhưng có chênh lệch về khối lượng, số lượng khi đo, đếm)....

  doc46p nguyenhaohung1988 14-11-2010 228 38   Download

 • Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng với đề tài "Quy chế quản lý rừng" trình bày các nội dung sau: các qui định chung, quản lý rừng đặc dụng, quản lý rừng phòng hộ, quản lý rừng sản xuất, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong báo cáo này.

  ppt25p nguyenvantyenv 26-08-2014 99 20   Download

 • Luận án "Đánh giá quản lý rừng bền vững và giám sát thực hiện sau khi được cấp Chứng chỉ rừng tại Công ty lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị" với mục tiêu nghiên cứu là duy trì quản lý rừng và chuỗi hành trình sản phẩm bền vững (FM/CoC) theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC) cho Công ty lâm nghiệp Bến Hải (CTLN Bến Hải), tỉnh Quảng trị.

  pdf177p chumeorocky 10-01-2018 12 6   Download

 • Bài tập nhóm: Tìm hiểu các phương pháp quản lý rừng ở huyện Điện trình bày: Một vài nét về huyện Điện Biên; Một số phương thức quản lý rừng,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt9p thanhcongtrongconduonghoctap 28-04-2018 2 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý của việc quy định tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật và đấu tranh chống tội vi phạm các quy định về quản lý rừng.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 2 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong Bộ luật hình sự Việt Nam như làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, phân biệt tội phạm này với các tội phạm khác có liên quan.

  pdf19p truongtien_07 03-04-2018 0 0   Download

 • Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Việt Nam có trên 5600 xã có rừng với hàng vạn thôn, bản và trên 50 dân tộc thiểu số phần lớn sống ở miền núi. Các dân tộc thiểu số đều có tập quán quản lý đất đai và tài nguyên theo cộng đồng, những tập quán ấy chính là luật tục của cộng đồng dân tộc.

  pdf8p thaonhi 18-06-2009 634 153   Download

 • Giao rừng cho cộng đồng 3.1.1. Những căn cứ để giao rừng cho cộng đồng Các cộng đồng được Nhà nước giao rừng để quản lý nên có đủ các điều kiện sau đây: 1.

  pdf18p daicahaudau 01-07-2011 89 25   Download

 • Cách tiếp cận đầu tiên về quản lý rừng do SFDP phát triển trong những năm gần đây không lấy các số liệu về trữ lượng rừng thực tại làm căn cứ. Vì thế, không thể có được những dự đoán chính xác về khả năng cung cấp của rừng.

  pdf17p thanhsang 10-06-2009 677 224   Download

 • Giáo trình Quản lý đất lâm nghiệp do TS. Dương Viết Tình biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức và cách tiếp cận mới trong quản lý nguồn tài nguyên.

  pdf96p 123968574 20-06-2012 270 128   Download

 • Việc quy định về các thực thể địa lý và trình bày các tư liệu trong ấn phẩm này không phản ánh bất cứ quan điểm nào của IUCN về tư cách pháp lý của bất cứ quốc gia, lãnh thổ hay khu vực nào và các cơ quan có thẩm quyền của họ, cũng như không phản ánh bất cứ quan điểm nào của IUCN về phân định ranh giới của các quốc gia, lãnh thổ hay khu vực đó. Các quan điểm trình bày trong ấn phẩm này không nhất thiết phản ánh các quan điểm của IUCN...

  pdf43p thanhnga 10-06-2009 268 121   Download

 • Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-BNN-HTQT ngày 5/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án “Chương trình thí điểm Lâm nghiệp cộng đồng 2006 – 2007”; Để thực hiện các nội dung hoạt động trong văn kiện dự án, trong đó có việc thí điểm quản lý tài chính (Quĩ phát triển xã) giúp cộng đồng thực hiện tốt kế hoạch quản lý rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫ...

  pdf19p haichau 24-06-2009 371 88   Download

 • Suy thoái rừng đang là một vấn đề bức bách ở Việt Nam, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và biến đổi môi trường nói chung. Diện tích rừng bị suy giảm từ 43% xuống còn 28,2% (1943 - 1995). Rừng ngập mặn ven biển cũng bị suy thoái nghiêm trọng giảm 80% diện tích do bị chuyển đổi thành các ao - đầm nuôi trồng thuỷ hải sản thiếu quy hoạch.

  pdf78p hotmoingay1 03-01-2013 204 70   Download

 • Rừng là nguồn tài nguyên quý báu, là cái nôi sinh ra và là môi trường sống của con người từ bao đời nay. Rừng cung cấp thực phẩm, gỗ để làm nhà và đóng đồ gia dụng, dược liệu và lâm sản ngoài gỗ khác. Rừng còn là môi trường sống của rất nhiều loài động vật và là lá phổi xanh của nhân loại.

  doc22p 000111333 22-01-2010 156 63   Download

 • Tri thức bản địa và quản lý tài nguyên rừng 4.1.1. Khái niệm về tri thức bản địa và bảo vệ tài nguyên rừng Trong những thập kỷ gần đây, khái niệm của sự phát triển đã tiến triển qua nhiều giai đoạn, từ việc chú trọng vào tăng trưởng kinh tế, đến tăng trưởng với sự công bằng, thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, sự tham gia đến phát triển bền vững (Bates, 1998; Black, 1993; Hobart, 1993; Watts, 1993).

  pdf16p daicahaudau 01-07-2011 133 49   Download

 • Quản lý tài nguyên rừng có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương là một trong những hình thức quản lý rừng đang được sự quan tâm chú ý của các cơ quan quản lý lâm nghiệp và các cấp chính quyền địa phương. Tuy xét về khía cạnh pháp lý, cho đến nay trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước chưa quy định vị trí pháp lý của cộng đồng nhưng trên thực tế ở một số địa phương, vẫn còn tồn tại những khu rừng cộng đồng được hình thành từ...

  pdf7p miumiungon 02-02-2012 92 32   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày cơ sở nghiên cứu quy hoạch môi trường, hiện trạng môi trường, khung cơ bản của quy hoạch tổng thể môi trường tỉnh Quảng Ninh, quản lý môi trường nước và chất lượng không khí, chất thải rắn, quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, các vấn đề về biến đổi khí hậu, giám sát môi trường và lịch thực thi dự án ưu tiên.

  pdf394p roongkloi10 11-08-2017 38 23   Download

 • Đề tài có mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, trên cơ sở đó tìm ra những bất cập, vướng mắc ngay trong các quy định và thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng.

  pdf15p quangdati 17-04-2017 44 15   Download

 • Để đánh giá vị thế rừng thôn bản chúng tôi dùng các chỉ tiêu sau đây: - Mức độ phổ biến của rừng thôn bản: Tỷ lệ số xã có rừng thôn bản chiếm trong tổng số xã của các tỉnh được điều tra. - Quy mô rừng thôn bản: tỷ lệ diện tích rừng thôn bản chiếm trong tổng số diện tích đất lâm nghiệp, so với diện tích rừng giao cho hộ gia đình. - So sánh ưu nhược điểm của quản lý rừng thôn bản với quản lý rừng hộ gia đình, LTQD (lâm trường quốc...

  pdf7p miumiungon 06-02-2012 31 8   Download

Đồng bộ tài khoản