intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Xem 1-20 trên 58 kết quả Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
 • Bài giảng Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính: Chương 5 - Thủ tục khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính trình bày các quy trình, luật, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và một số nội dung khác.

  pdf63p hoahue91 22-07-2014 181 59   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN - Nhà nước của dân, do dân và vì dân- trước điều hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn thiện bộ máy Nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch. Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, thì nền hành chính Nhà nước đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì trệ, bộ máy Nhà...

  pdf21p paradise_12 04-01-2013 266 56   Download

 • Thẩm quyền tham gia: đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên đầu tiên. Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó. Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến phòng nhân sự. Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại của công ty.

  doc5p chuabietbo 17-04-2010 343 52   Download

 • Tham khảo tài liệu Thủ tục Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Để giúp các bạn nắm được các bước trình tự, cách thức hoạt động của thủ tục.

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 125 22   Download

 • Tài liệu Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các quy định pháp luật: Phần 2 trình bày các quy định pháp luật về tổ chức tiếp dân, nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/09/1997 của Thanh tra Nhà nước, các quy định pháp luật về giải quyết vụ án hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf158p violympus 12-03-2019 33 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf10p ht8287 20-12-2010 54 1   Download

 • Tài liệu Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các quy định pháp luật: Phần 1 trình bày các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, luật khiếu nại, tố cáo các năm 1998, nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/08/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo, chỉ thị số 35/1998/CT-TTg,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p violympus 12-03-2019 36 1   Download

 • Luật Bồi thường nhà nước (BTNN) năm 2009 đang được sửa đổi, bổ sung. Bài viết góp ý hoàn thiện Dự thảo về ba vấn đề: quy định về thương lượng, hòa giải là thủ tục bắt buộc, thủ tục tiền tố tụng; quy định khi giải quyết khiếu nại, khi xét xử theo tố tụng hành chính (TTHC), tố tụng hình sự (TTHS) thì đồng thời giải quyết BTTH do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, nếu có yêu cầu; ba là, phạm vi BTNN trong xét xử án dân sự, hành chính.

  pdf9p viirene2711 12-10-2020 7 0   Download

 • Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. ...

  doc3p quochung 08-09-2009 518 95   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 – 60 ngày làm việc...

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 330 63   Download

 • Quy định này điều chỉnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 276 40   Download

 • Tài liệu Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân - Cẩm nang về pháp luật trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về công tác dân nguyện của Quốc hội, hỏi đáp về tiếp công dân, hỏi đáp về khiếu nại hành chính, hỏi đáp về tố cáo hành chính, một số quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf460p violympus 12-03-2019 95 17   Download

 • Qúa trình xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Bổ sung quy định về quyền của người làm chứng Để kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm gây ra cho người làm chứng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải khẳng định sự đe doạ là có thật hay không. Trên thực tế, người thực hiện hành vi phạm tội hoặc người thân của họ có thể gặp trực tiếp người làm chứng để đe doạ, khống chế bằng lời nói hoặc sử dụng vũ lực hoặc thậm chí thủ tiêu luôn người làm chứng....

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 58 7   Download

 • Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.

  doc3p kieuvinha000 14-10-2019 8 0   Download

 • Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao), quản lý phát triển nhà và công sở; hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền và thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

  doc57p catbui 02-06-2009 464 75   Download

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân quận về việc ban hành quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 5 0   Download

 • Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính....

  doc88p vanthang122141 23-02-2011 1245 335   Download

 • Thủ tục hành chính là một quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự vể thời gian không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định cuả bộ máy nhà nước, là cách thức giải quyết công việc cả cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. Nó cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể,... Mời các bạn tham khảo tài liệu Tiểu luận: Thủ tục hành chính và văn bản hành chính để hiểu hơn về những thủ tục hành chính và văn bản.

  pdf24p paradise_12 03-01-2013 900 164   Download

 • Câu 1: Phân tích, so sánh các khái niệm quản lý, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước. - KN QL: QL là sự điều khiển, chỉ đạo 1 hệ thống hay 1 quá trình, căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo đúng ý muốn của người quản lý nhằm đạt đc mục đích đã đặt ra từ trước. Là 1 yếu tố thiết yếu quan trọng, QL k thể thiếu đc trong đời sống xã hội, XH càng pt cao thì vai trò của QL càng lớn...

  doc25p thanhpk18 02-06-2013 188 50   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; các biện pháp ngăn chặn; hình thức xử phạt; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt; giải quyết khiếu nại.

  ppt52p cocacola_06 05-11-2015 135 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
p_strCode=quytrinhgiaiquyetkhieunaihanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2