intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyền lực nhà nước

Xem 1-20 trên 1426 kết quả Quyền lực nhà nước
 • Bài viết Hoàn thiện pháp luật về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trình bày khái quát chung về văn bản quy phạm pháp luật; Quy định của pháp luật về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Đánh giá về pháp luật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf10p vibego 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích làm rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cả về nhận thức và hành động thực tiễn để phản bác lại các luận điệu sai trái này.

  pdf11p vimarillynhewson 02-01-2024 4 3   Download

 • Bài viết "Bàn về quan điểm “quyền lực thống nhất là không được kiểm soát” trình bày các nội dung về: Montesquieu và sự hình thành thuyết “Tam quyền phân lập"; Các mô hình phân quyền tiêu biểu; Từ lý thuyết phân quyền đến thực hiện quyền lực thống nhất ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p kimphuong1146 13-12-2023 3 3   Download

 • Cuốn sách "Nhập môn Chính trị học" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nhà nước pháp quyền-xã hội công dân; các tổ chức chính trị-xã hội; người lãnh đạo và nghệ thuật chính trị; quyết sách chính trị; văn hoá chính trị; lợi ích với động lực chính trị; chính trị với kinh tế; chính trị quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf212p boghoado022 01-12-2023 3 2   Download

 • Blockchain là công nghệ “hot” trong những năm gần đây. Với miền ứng dụng rộng, không còn bị giới hạn chỉ trong lĩnh vực tiền mã hóa ban đầu, cùng các ưu điểm nổi trội của công nghệ, Blockchain cho thấy có tiềm năng lớn trong cải thiện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các CQNN.

  pdf9p vijeff 01-12-2023 5 5   Download

 • Trong cơ chế thị trường, quá trình đào tạo của các trường đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho khu vực nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu cho mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Nghiên cứu tự chủ giáo dục đại học để thấy được bản chất và mô hình tự chủ, từ đó rút ra một số nguyên tắc tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 5 2   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ một số quan điểm cũng như sự chỉ đạo trong thực tiễn của Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật đảng trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Những quan điểm này của Người vẫn còn nguyên giá trị thời sự, định hướng cho việc kiểm soát quyền lực nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam trong tình hình mới.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 3 3   Download

 • Bài viết Kiểm toán nhà nước - Thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc hiện nay trình bày sơ lược quá trình phát triển của kiểm toán nhà nước ở Trung Quốc; Địa vị pháp lý và chức năng của cơ quan kiểm toán nhà nước; Tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước; Các quan điểm tiếp tục cải cách kiểm toán nhà nước ở Trung Quốc.

  pdf11p vispacex 16-11-2023 3 3   Download

 • Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 8 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Võ Trường Toản” để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  doc4p kimphuong1140 07-11-2023 3 2   Download

 • Nghiên cứu đánh giá các trục nội dung trong quản trị và hành chính công tại thành phố Thái Nguyên, qua đó đưa ra những kinh nghiệm nhằm xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích các dữ liệu về trạng hiệu quả trong quản trị và hành chính công của thành phố Thái Nguyên.

  pdf7p vishekhar 01-11-2023 5 3   Download

 • Trong bài viết "Kiểm soát quyền lực nhà nước khi thu hồi đất theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2022", tác giả phân tích sâu vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước khi thu hồi đất đai ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa pháp luật về đất đai khi tiến hành sửa đổi Luật Đất đai mới, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cả nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong thời gian tới.

  pdf9p giangnhanly 02-10-2023 4 2   Download

 • Việc đào tạo lý luận chính trị nhằm nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Từ đó có thể hiểu, lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, phản ánh mối quan hệ của các giai cấp trong việc giành và giữ chính quyền; thể hiện thái độ và lợi ích giai cấp đối với quyền lực Nhà nước trong xã hội có giai cấp.

  pdf4p kimphuong1128 20-09-2023 8 3   Download

 • Bài viết "Xây dựng chính quyền điện tử để thu hút FDI trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tại tỉnh Bắc Giang" đề cập đến vấn đề xây dựng chính quyền điện tử tại Tỉnh Bắc Giang, có thể là một mô hình cho các tỉnh khác học tập kinh nghiệm trong việc cải cách thủ tục hành chính, sao cho minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư sao cho thân thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI.

  pdf9p kimphuong1128 20-09-2023 2 2   Download

 • Luận án "Quyền giám sát của công dân ở Việt Nam hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, chỉ ra những nội dung nghiên cứu đã làm rõ, luận án có thể kế thừa, phát triển; xác định những vấn đề chưa được nghiên cứu toàn diện, hệ thống hoặc còn những quan điểm khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án.

  pdf164p hoahogxanh11 12-09-2023 10 8   Download

 • Luận văn "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các kiến thức về khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về KH&CN; phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf129p hoahogxanh11 12-09-2023 10 9   Download

 • Mặc dù từ xa xưa đã có tuân thủ pháp luật của Nhà nước, nhưng đó mới chỉ là pháp trị, sau này gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa mà chưa phải là pháp quyền. Cho đến hiện nay, Việt Nam thực hiện nhiều chính sách tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, với những điểm nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm nhân quyền và kiểm soát sự lạm dụng quyền lực từ phía Nhà nước. Bài viết phân tích về nguyên tắc pháp quyền hay pháp chế xã hội chủ nghĩa – diễn biến tư duy về Nhà nước pháp quyền.

  pdf7p kimphuong1126 07-09-2023 5 4   Download

 • Bài viết "Quan điểm của J.J. Rousseau về phân quyền và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện na" tập trung phân tích tư tưởng của J.J. Rousseau về phân quyền nhằm tránh nguy cơ lạm quyền của các cơ quan quyền lực Nhà nước; từ đó rút ra ý nghĩa lịch sử đối với kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p kimphuong1126 07-09-2023 5 4   Download

 • Bài viết Quan điểm của J.J. Rousseau về phân quyền và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện nay tập trung phân tích tư tưởng của J.J. Rousseau về phân quyền nhằm tránh nguy cơ lạm quyền của các cơ quan quyền lực Nhà nước; từ đó rút ra ý nghĩa lịch sử đối với kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p vifriedrich 06-09-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước ở Việt Nam" bước đầu nêu ra một số khuyến nghị đối với các chủ thể công quyền trong quá trình mở rộng quy mô ứng dụng AI trong nền hành chính nhà nước.

  pdf10p kimphuong1124 28-08-2023 3 2   Download

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở: Phần 2 gồm có những nội dung: Bài 4: Công tác Đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; Bài 5: Công tác Đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; Bài 6: Phòng, chống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên ở cơ sở.

  pdf153p haojiubujain06 25-08-2023 4 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1212 lượt tải
207 tài liệu
1424 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2