intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền sử dụng ruộng

Xem 1-20 trên 29 kết quả Quyền sử dụng ruộng
 • Bài viết bàn về vấn đề cơ bản của phát triển thị trường đất đai (thị trường quyền sử dụng đất) trong nông nghiệp là phải giải quyết một cách căn cơ mối quan hệ ruộng đất. Đây là vấn đề then chốt mà việc giải quyết nó có tác động theo hai hướng: Nếu giải quyết tốt sẽ thúc đẩy thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển và ngược lại, nếu giải quyết không tốt sẽ có tác động kìm hãm sự vận động phát triển của nó.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 5 2   Download

 • Nhà Lý là một triều đại thịnh trị trong nền quân chủ Việt Nam, quốc hiệu Đại Việt và tồn tại 216 năm. Bước vào thời kỳ phong kiến, với việc xây dựng chế độ trung ương tập quyền, nhà Lý đã có đủ sức mạnh để ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Nền kinh tế Đại Việt thời Lý phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vào thời nhà Lý (1009-1225) trong lịch sử Việt Nam, bao gồm nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và tiền tệ.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 9 1   Download

 • Tiếp nối các Luật Đất đai năm 1993 và 2003, Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014) đã có nhiều sửa đổi quan trọng trong chính sách pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp. Bài viết trình bày về hạn mức tích tụ và tập trung đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, định giá đất và thu hồi đất nông nghiệp.

  pdf5p viankanra2711 11-09-2020 34 3   Download

 • Trên thực tế, quá trình tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp dù đã có nhiều thành tựu, nhưng cũng đang gặp phải nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn phải giải quyết bằng các chính sách, giải pháp, biện pháp cụ thể, thấu đáo. Đặc biệt là vấn đề bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tích tụ đất nông nghiệp. Bài viết nêu rõ thực trạng này và đưa ra các kiến nghị chính sách.

  pdf8p vidoha2711 07-09-2020 35 2   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 9 – Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954-1965) tìm hiểu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-Ne-Vơ 1954 về Đông Dương; Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960).

  ppt23p nangthothubon_vn20 14-06-2020 30 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu chính sách ruộng đất của chính quyền Sài Gòn và sự áp dụng chính sách đó tại Mỹ Tho - Gò Công; chính sách ruộng đất của chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho – Gò Công và những thành quả trong cách mạng ruộng đất; hoạt động sản xuất nông nghiệp.

  pdf8p cothumenhmong 01-11-2019 13 0   Download

 • Nghiên cứu tập trung làm rõ tính đa dạng sinh học và sinh thái của các loài thực vật hoang dại sử dụng làm rau ăn tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trên khu vực nghiên cứu, đã tiến hành điều tra, khảo sát 20 ô tiêu chuẩn và ghi nhận được 43 loài thực vật, thuộc 30 họ, trên các sinh cảnh khác nhau: rừng kín thường xanh, rừng cây gỗ thưa rải rác, cây bụi - trảng cỏ, đất trống, đồng ruộng và ven suối.

  pdf8p hanh_tv31 26-04-2019 30 1   Download

 • Vai trò của hợp tác xã hiện nay và triển vọng của nó, kinh tế hộ nông dân, quyền sở hữu và sử dụng ruộng đất, hệ thống chính trị ở nông thôn, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ,... là những nội dung chính trong bài viết "Mấy vấn đề cấp bách rút ra từ nông thôn, nông dân, nông nghiệp Hải Hưng". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 56 2   Download

 • Đề cương bài giảng: Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về chính sách ruộng đất của các chính quyền Nhà nước và tình hình ruộng đất ở Việt Nam từ thời dựng nước đến trước khi Thực dân Pháp xâm lược.

  pdf9p anh0510 17-03-2016 151 21   Download

 • Một số vấn đề về chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay giới thiệu đến các bạn nội dung về tác động của chính sách đất nông nghiệp và vấn đề đặt ra, một số giải pháp hoàn thiện chính sách đất nông nghiệp.

  pdf9p chuotchuot09 08-12-2015 85 6   Download

 • Những bất cập trong chính sách quản lý đất đai ở nước ta là: vướng mắc về lý luận quyền sử dụng đất với quyền sở hữu đất; không hợp lý về thời hạn sử dụng đất; quy định hạn điền mâu thuẫn với xu hướng tích tụ và tập trung ruộng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p chuotchuot09 08-12-2015 66 14   Download

 • NGỮ VĂN 8..... BÀI 4: LIÊN KẾT CÁC.ĐOẠN VĂN TRONG VĂN. BẢN..LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN. TRONG VĂN BẢN.I. TÁC DỤNG CỦA VIỆC LIÊN. KẾT ĐOẠN VĂN TRONG. VĂN BẢN.. 1.Tìm hiểu ví dụ:..a.Hai đoạn văn sau có mối quan hệ gì không? Tại. sao?. Trước sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người.. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng. vui tươi và sáng sủa.. Lúc đi ngang qua làng Hoà An bẫy chim quyên. với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần. ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung.

  ppt19p anhtrang_99 07-08-2014 377 14   Download

 • Tiết 37 TV. NÓI QUÁ.I.Mức độ cần đạt:. - Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao.tiếp hàng ngày.. - Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn.bản..II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:. 1. Kiến thức:. - Khái niệm nói quá.. - Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá( Chú ý cách sử dụng trong thành.ngữ, tục ngữ, ca dao...).. - Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.. 2. Kĩ năng:. - Vận dụng những hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc – hiểu văn bản.. 3.

  doc5p tuyetha_12 06-08-2014 504 35   Download

 • Trao quyền cho cộng đồng địa phương trong điều hành các hệ thống tưới thông qua xây dựng năng lực và áp dụng cách thức quản lý có sự tham gia của người dân. Giảm đói nghèo ở nông thôn bằng cách cải tiến dịch vụ tưới và tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp cho người dân. Tạo điều kiện cho phụ nữ, những người thực hiện phần lớn công việc liên quan tới đồng ruộng, .

  pdf0p rose_12 04-12-2012 53 2   Download

 • Ở nước ta hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất và cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tạo điều kiện hình thành và phát triển thị trường quyền sử dụng đất nằm trong thị trường bất động sản, một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nói riêng. Nhà nước thực hiện quyền...

  pdf53p inspiron1212 04-12-2012 122 25   Download

 • Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 - 1954) thực hiện đường lối cách mạng “đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập” và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH; Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”

  ppt0p that_is_love7602 03-12-2012 286 41   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, ở nước ta đất đai là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất nông nghiệp, đồng thời nó còn có vai trò đặc biệt đối với các ngành công nghiệp, dịch vụ và các ngành phi nông nghiệp khác. Do đó, giải quyết đúng đắn vấn đề ruộng đất trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về địa tô, ruộng đất sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ...

  pdf95p vascaravietnam 16-08-2012 87 25   Download

 • Ruộng đất - tư liệu sản xuất quan trọng, thứ tài sản quý giá của cư dân nông nghiệp. Ở Việt Nam, tuyệt đại đa số cư dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, cho nên ruộng đất càng trở nên quan trọng và quý giá. Trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, Nhà nước phong kiến luôn luôn quan tâm đến vấn đề ruộng đất. Các vương triều phong kiến Việt Nam đều coi vấn đề ruộng đất có tầm quan trọng đặc biệt và luôn đề ra được những chính sách để nắm được ruộng đất....

  pdf125p carol123 29-07-2012 79 12   Download

 • 1. Đảng lãnh đạo đấu tranh đập tan chính quyền cũ, xây dựng chính quyền cách mạng sau cách mạng tháng Tám năm 1945. a. Hoàn cảnh lịch sử. * Thực dân Pháp xâm lược đã dựng lên trên đất nước ta một chính quyền thống trị thực dân, phong kiến. Do đó, sau khi giành được chính quyền, việc xoá bỏ chính quyền của địch, xây dựng chính quyền nhân dân để quản lý, điều hành đất nước; thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày là nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng...

  pdf3p nkt_bibo51 05-03-2012 116 12   Download

 • Trang trại là một loại hình tổ chức sản xuất cơ sở trong nông, lâm, thủy sản có mục đích chính là sản xuất hàng hóa, có tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của một chủ độc lập, sản xuất được tiến hành trên qui mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất tiến bộ và trình độ kỹ thuật cao, hoạt động tự chủ và luôn gắn với thị trường.

  pdf13p meomeongon 06-01-2012 55 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền sử dụng ruộng
p_strCode=quyensudungruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2