Quyền thành lập doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 338 kết quả Quyền thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp là vấn đề pháp lí quan trọng hàng đầu trong hệ thống pháp luật về doanh nghiệp-đầu tư, cũng là hoạt động thực tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong đời sống xã hội hiện đại.

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 53 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maytreo 16-07-2010 78 8   Download

 • Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Thành lập doanh nghiệp và quy chế thành viên của doanh nghiệp có nội dung trình bày về đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

  ppt13p hoa_cuc91 30-06-2014 42 7   Download

 • Đề tài doanh nghiệp tư nhân nhằm trình bày về tổng quan doanh nghiệp tư nhân, đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân. Quyền và nghãi vụ của doanh nghiệp tư nhân. Tạm ngưng hoạt động kinh doanh, cho thuê, bán, giải thể, phá sản doanh nghiệp tư nhân.

  pdf36p top_12 21-04-2014 298 109   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf13p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 125 52   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf14p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 89 35   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf14p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 58 14   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải qu...

  pdf6p aa_banhda 26-12-2010 63 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aotuong123 05-01-2012 35 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Cách...

  pdf7p aa_banhda 26-12-2010 35 1   Download

 • Những đột phá trong cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2000 - 2010 ở Việt Nam Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là sự kiện Luật doanh nghiệp năm 1999 được Quốc hội ban hành vào ngày 12/06/1999, có hiệu lực thực thi từ ngày 01/01/2000 đến ngày 30/06/2006, thay thế cho Luật công ti năm 1990 và Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990.

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 32 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

  pdf5p meohamngu 10-01-2011 41 3   Download

 • Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  doc3p leminh250289 26-11-2010 223 104   Download

 • Thành lập doanh nghiệp , đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật là quyền của cá nhân và tổ chức và nhà nước bảo hộ

  doc26p crystalheart115 23-01-2010 148 71   Download

 • Đề tài doanh nghiệp tư nhân nhằm khái quát về doanh nghiệp tư nhân và một số đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân. Quy định và quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Cơ cấu hoạt động và điều hành của doanh nghiệp tư nhân. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân. Các quy định khác.

  ppt38p top_12 21-04-2014 197 70   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân (DNTN ) là mô hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. .2. Đặc điểm: - DNTN là đơn vị do một cá nhân bỏ vốn thành lập và làm chủ. - Chủ DNTN chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh doanh của doanh nghiệp. - DNTN không có tư cách pháp nhân. - DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. .Chủ DNTN 1. Xác lập quyền chủ DNTN Bỏ vốn thành lập Mua DNTN Nhận thừa kế Nhận cho tặng - … - .Chủ DNTN 2.

  pdf13p coc_xanh 18-01-2013 270 67   Download

 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hà Nội bao gồm: - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản gốc, theo mẫu); - Văn bản uỷ quyền (bản gốc) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy CMTND/ hoặc Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

  pdf39p lotus_123 09-12-2012 147 62   Download

 • Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khuyến khích việc đầu tư kinh doanh, bảo hộ lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh; Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định về doanh nghiệp tư nhân.

  pdf8p abcdef_44 31-10-2011 86 27   Download

 • Thành lập doanh nghiệp Cửa hàng franchise là một doanh nghiệp độc lập và người mua franchsie hay chủ cửa hàng franchise phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp của Việt Nam. Về pháp nhân, người mua franchise cơ bản có một số lựa chọn phổ biến

  pdf14p northernlight 03-05-2011 76 23   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

  pdf3p aotuong123 05-01-2012 39 6   Download

Đồng bộ tài khoản