intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1216

Xem 1-18 trên 18 kết quả Quyết định 1216
 • Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ

  doc19p sontinh 18-08-2009 320 16   Download

 • Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn mới thành lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành .

  pdf1p nanghoong 31-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định số 1216/2019/QĐ-UBND ban hành Nội dung, phương thức và mẫu phiếu chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành tỉnh có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

  doc63p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 1216/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf18p lawdt6 02-12-2009 74 4   Download

 • Quyết định số 1216/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt quy hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện thí điểm tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ năm 1976 đến năm 2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf12p lawttnh22 19-11-2009 72 3   Download

 • Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf19p lawktkt3 25-10-2009 53 2   Download

 • Quyết định số 1216/QĐ-TTg năm 2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf10p bachma45 15-12-2017 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf28p vitconhamchoi 02-08-2011 91 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf18p hoa_kimngan 01-09-2011 38 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf15p 2namsau 29-05-2012 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf22p cunghoangdao 28-12-2012 45 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI KHU NHÀ Ở SINH VIÊN CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở SINH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf3p tymong_manh 23-11-2012 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn...

  pdf26p minhtri2205 29-05-2013 35 1   Download

 • Công ty Điện toán và Truyền số liệu chính thức được thành lập. Xuất phát từ nhu cầu phát triển dịch vụ Tin học, Truyền số liệu của xã hội, ngày 06 tháng 12 năm 1989, quyết định số 1216 - TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện thành lập Công ty Điện toán và Truyền số liệu Bưu điện (VDC). Công ty Điện toán và Truyền số liệu là đơn vị hạch toán kinh tế trong khối Thông tin Bưu điện, có quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh theo các quy định của Tổng cục. Có tư cách...

  doc57p tiencuong 20-07-2009 366 121   Download

 • Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 109883 do Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 20/6/1995.

  pdf52p tengteng9 08-12-2011 65 14   Download

 • Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy phép đăng kí kinh doanh Tên đầy đủ của công ty: Công ty điện toán và truyền số liệu Vietnam Datacommunication Company Tên giao dịch: VDC Tel: (84-4) 5372763 Trụ sở chính: 292 Tây Sơn - Hà Nội số: 109883 do Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp...

  pdf53p haiqtkdtm09 22-06-2011 82 12   Download

 • Công ty Điện toán và Truyền số liệu là một trong những đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ban đầu, Công ty Điện toán và Truyền số liệu được thành lập trên cơ sở Trung tâm Thống kê tính toán Bưu điện (Theo quyết định số 1216 - TCBC - LĐ ngày 06/12/1989 của Tổng cục Bưu điện) Ngày 09/09/1996, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ra quyết định số 420/TCBC - LĐ thành lập lại Công ty Điện toán và Truyền số liệu với các chức năng về tin học, truyền số liệu, Internet...

  pdf19p hotmoingay1 03-01-2013 69 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1216
p_strCode=quyetdinh1216

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2