intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1826

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quyết định 1826
 • Quyết định 1826/QĐ-TTg năm 2013 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p tienthanhcong7892 22-05-2014 31 1   Download

 • Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) phương án chia ô và kiến trúc cảnh quan tại 02 lô đất CC6 và CC5B thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Đại Lải (Khu A) tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - tỷ lệ 1/500.

  pdf4p kimoanh13 31-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2015.

  pdf8p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 33 0   Download

 • Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 1826/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Nông Cống. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc19p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 1826/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 1826/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawbds4 06-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 24/2005/QĐ-BGTVT về sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 56 1   Download

 • Quyết định số 1826/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc66p nghqcp 09-11-2017 18 0   Download

 • Quyết định số: 1826/QĐ-KTN của Thủ tướng Chính phủ "V/v điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hàm Kiệm, tỉnh Bình Thuận và xây dựng khu nhà ở công nhân" xét theo đề nghị cảu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7408/BKHĐT-QLKKT về việc bố trí một phần diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp Hàm Kiệm để xây dựng nhà ở công nhân.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 15 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf7p naubanh_tet 01-02-2013 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf15p naubanh_tet 01-02-2013 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1826
p_strCode=quyetdinh1826

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2