intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 28

Xem 1-20 trên 993 kết quả Quyết định 28
 • Quyết định 28/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  doc19p dieucomet 14-08-2009 300 61   Download

 • Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  doc1p mynuong 19-08-2009 337 56   Download

 • Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng

  doc9p mychau 18-08-2009 202 26   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf14p lawttyt6 30-11-2009 178 16   Download

 • Quyết định 28/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước

  doc13p trongthuy 18-08-2009 168 14   Download

 • Quyết định 28/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng

  doc21p trucsinh 19-08-2009 173 12   Download

 • Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 144 10   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

  doc9p thanhuyen 19-08-2009 77 7   Download

 • Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in

  doc4p trongthuy 18-08-2009 87 6   Download

 • Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế xuất bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

  pdf9p lawvhxh14 19-11-2009 74 5   Download

 • Quyết định 28/2003/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2003-2005 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p lawbmhc8 24-11-2009 55 5   Download

 • Quyết định 28/2003/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2003-2005 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf9p lawgd5 04-11-2009 69 4   Download

 • Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi sơn Tỉnh Thanh Hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

  doc2p nhatson 18-08-2009 53 2   Download

 • Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập- khẩu năm 1997

  doc8p thachsanh 18-08-2009 80 2   Download

 • Quyết định 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)

  doc42p mynuong 19-08-2009 66 2   Download

 • Quyết định 28/2003/QĐ-TTg về việc tên sử dụng trong các văn bản của Ban chỉ đạo Chương trình hành động triển khai CT số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 48 2   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và Công ty Đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn7 31-10-2009 62 2   Download

 • Quyết định 28/2008/QĐ-UBND về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

  pdf3p lawvhxh3 16-11-2009 41 2   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawgtvt6 26-11-2009 71 2   Download

 • Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và Công ty Đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdt5 02-12-2009 68 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 28
p_strCode=quyetdinh28

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2