Quyết định 44

Xem 1-20 trên 282 kết quả Quyết định 44
 • Quyết định 44/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22 TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường Polime"

  doc31p thienthan 19-08-2009 120 38   Download

 • Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  doc3p tonynguyen 14-08-2009 356 34   Download

 • Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ

  doc11p trongthuy 18-08-2009 117 34   Download

 • Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế quản lý cụm sản xuất làng nghề tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội"

  pdf9p uyenson 19-08-2009 98 19   Download

 • Quyết định 44/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam

  doc12p trongthuy 18-08-2009 114 14   Download

 • Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf11p truongvu 10-10-2009 99 13   Download

 • Quyết định 44/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

  doc1p sontinh 18-08-2009 79 6   Download

 • Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí

  pdf5p mychau 18-08-2009 65 5   Download

 • Quyết định 44/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

  doc1p dieucomet 14-08-2009 56 4   Download

 • Quyết định 44/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  pdf2p lawttnh3 11-11-2009 49 4   Download

 • Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT về việc ban hành Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính do Tổng cục Thuế ban hành

  pdf44p khactrieu 23-10-2009 52 3   Download

 • Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

  doc7p dembuonngu 16-08-2009 29 2   Download

 • Quyết định 44/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

  pdf2p mychau 18-08-2009 41 2   Download

 • Quyết định 44/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  doc6p trangson 19-08-2009 54 2   Download

 • Quyết định 44/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 58 2   Download

 • Quyết định 44/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cao cấp Diên đàn hợp tác Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định 44/2004/QĐ-BTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p lawdt5 02-12-2009 53 2   Download

 • Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 24 1   Download

 • Quyết định 44/2013/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

  pdf14p nanghoong 31-03-2014 18 1   Download

 • Quyết định 44/2013/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

  pdf10p thuthum 15-04-2014 32 1   Download

Đồng bộ tài khoản