Quyết định 46

Xem 1-20 trên 294 kết quả Quyết định 46
 • Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội...

  pdf10p tramvo 19-08-2009 411 61   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

  pdf10p nguyenchien 08-08-2009 230 48   Download

 • Quyết định 46/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

  doc10p trongthuy 18-08-2009 226 33   Download

 • Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  pdf10p mychau 18-08-2009 134 18   Download

 • Quyết định 46/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc gia hạn hiệu lực của Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

  doc1p nhatson 18-08-2009 244 15   Download

 • Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng năm đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn thành phố

  doc2p tuyettrang 07-08-2009 137 10   Download

 • Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về quản lý, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

  doc25p thachsanh 18-08-2009 63 10   Download

 • Quyết định 46/2003/QĐ-TCCB về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện và Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán Toà án quân sự khu vực do Toà án nhân dân tối cao ban hành

  pdf6p lawtttotung2 29-10-2009 57 10   Download

 • Quyết định 46/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf16p lawdt5 02-12-2009 83 10   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  pdf33p mychau 18-08-2009 78 6   Download

 • Quyết định 46/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 508/2004/QĐ-NHNN ngày 11/5/2004

  doc2p trongthuy 18-08-2009 61 6   Download

 • Quyết định 46/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf15p lawktkt2 25-10-2009 45 6   Download

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

  doc2p dieucomet 14-08-2009 44 5   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

  doc10p trangson 19-08-2009 92 5   Download

 • Quyết định 46/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk2 10-11-2009 51 5   Download

 • Quyết định 46/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ bắt buộc phải bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội

  doc1p mynuong 19-08-2009 80 4   Download

 • Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  pdf9p lawttnh4 11-11-2009 51 4   Download

 • Quyết định 46/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thu hồi quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh

  doc1p trangson 19-08-2009 60 3   Download

 • Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  pdf10p lawttnh5 12-11-2009 34 3   Download

 • Quyết định 46/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ bắt buộc phải bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt6 02-12-2009 59 3   Download

Đồng bộ tài khoản