Quyết định ngân quỹ vốn

Xem 1-20 trên 563 kết quả Quyết định ngân quỹ vốn
 • Quyết định ngân quỹ vốn là quyết định đầu tư vào loại tài sản thực nào cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty

  doc13p anvietcanh 15-10-2009 250 93   Download

 • Tham khảo bài giảng chương 7 "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư" do PGS.TS. Trương Đông Lộc biên soạn dưới đây để nắm bắt được những nội dung về quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư, ước lượng dòng tiền, các chỉ tiêu đánh giá dự án. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf30p silentlovect 28-09-2015 39 15   Download

 • Bài tập nhóm: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn nhằm trình bày về quyết định tài trợ, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, quy trình hoạch định cấu trúc vốn trong thực tiễn.

  pdf32p green_12 14-05-2014 78 21   Download

 • · Quyết định ngân quỹ vốn: - Là quyết định đầu tư vào loại tài sản thực nào cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty. - Các dự án đầu tư hôm nay phải đảm bảo mang lại lợi nhuận trong tương lai. Thực tế các nhà quản trị tài chính quan tâm không những chỉ số lượng lợi nhuận thu được mà cả thời gian mà doanh nghiệp cần phải chờ đợi để có được lợi nhuận đó...

  doc13p joanghai 25-05-2011 487 211   Download

 • Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  pdf7p buitubt 05-03-2014 15 2   Download

 • Hướng dẫn 1523/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

  doc3p lythong 18-08-2009 232 93   Download

 • Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

  pdf11p lythong 18-08-2009 227 90   Download

 • Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

  doc13p sontinh 18-08-2009 303 72   Download

 • Quyết định 15/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

  pdf6p mychau 18-08-2009 258 61   Download

 • 7.1.1) Khái niệm & vai trò của giá trị cho cổ đông v Cổ đông (Shareholder) : tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của DN như 1 khoản đầu tư dài hạn (long-term invesment). v Giá trị (Value) : “thu được nhiều hơn đầu tư” Wenner và LeBer (1990) : S.V được quyết định bởi giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền luân chuyển (NPV of all future CF), được chiết khấu với chi phí vốn.

  pdf8p meodentinhnghich 18-06-2011 238 58   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

  pdf13p hkquoc 14-01-2011 175 56   Download

 • Quyết định 48/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

  pdf5p lawttnh3 11-11-2009 115 48   Download

 • Quyết định 60/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

  pdf24p danguyen 19-08-2009 384 43   Download

 • Quyết định 742/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng

  doc5p mynuong 19-08-2009 220 35   Download

 • Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế hưởng lợi áp dụng đối với dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf13p lawttnh16 13-11-2009 101 32   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN CHO DỰ ÁN PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH (Dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh) Kính gửi: Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án Căn cứ quyết định (văn bản) cho phép điều chỉnh dự án đầu tư...

  pdf4p lucmoiiu 21-11-2012 317 32   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 497/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT VỐN VAY MUA MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p caucathadieu 27-04-2010 164 29   Download

 • Quyết định 181/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ

  doc20p mychau 18-08-2009 187 27   Download

 • Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

  doc8p trongthuy 18-08-2009 166 25   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf25p luavitradong 24-05-2010 152 25   Download

Đồng bộ tài khoản