Quyết định quyền dân sự

Tham khảo và download 15 Quyết định quyền dân sự chọn lọc sau:
 • Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội “Về việc thi hành Bộ luật dân sự”; Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp....

  doc10p mtferwic 04-09-2012 245 40   Download

 • Hợp đồng dân sự là gì ? Phân tích chủ đề , hình thức, nội dung ký kết hợp đồng dân sự Trả lời + Hợp đồng dân sự : là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự mua, bán, thuê, mượn, tặng, cho, làm một việc hoặc không làm một việc, hay các thỏa thuận khác nhau mà trong đó có một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng....

  doc7p nttungcntt 19-09-2011 410 190   Download

 • Để làm tốt hoạt động thụ lý vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, tạo tiền đề giải quyết vụ án nhanh chóng và hiệu quả, trước tiên Thẩm phán phải nắm vững kỹ năng chung trong hoạt động thụ lý đối với tất cả các vụ án dân sự theo nghĩa rộng (dân sự; hôn nhân gia đình; Kinh doanh, thương mại; Lao động)….

  doc12p forbear69 28-10-2011 258 118   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành luật thi hành án dân sự.

  pdf69p nakatamimosa 29-10-2011 290 64   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự.

  doc174p economy00 18-06-2010 189 50   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đồi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10

  doc200p quanglw 19-01-2012 110 50   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ PHÂN CẤP VIỆC IN, PHÁT HÀNH SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH" BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf40p caucathadieu 27-04-2010 117 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 234/2005/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p nguyenhaohung1988 30-09-2009 187 11   Download

 • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có quyền xem xét lại các quyết định của chính mình, đây là một dạng cánh tay nối dài cho tình trạng xét xử không có điểm dừng và là thách thức lớn đối với niềm tin của người dân vào công lý và lẽ công bằng…

  doc2p hoanghue22 08-04-2011 89 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 217/qđ-nh1', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 91 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

  pdf4p caucathadieu 27-04-2010 58 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1287/2002/qđ-nhnn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawqds3 09-12-2009 80 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY KHAI SINH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ CÁ NHÂN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf10p caucathadieu 27-04-2010 69 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf66p caucathadieu 27-04-2010 70 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1294/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 77 2   Download

Đồng bộ tài khoản