Quyết định số 12

Xem 1-20 trên 3050 kết quả Quyết định số 12
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 12/2007/qđ-btc ngày 13 tháng 03 năm 2007 về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán/ trung tâm giao dịch chứng khoán', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p lananh 15-07-2009 407 66   Download

 • Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf14p lawgd3 04-11-2009 330 41   Download

 • Quyết định số 12/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 140 21   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện do Bộ Công thương ban hành

  pdf24p tadinhphong 23-10-2009 93 18   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf38p lawbds2 06-11-2009 104 18   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc“Thực hành tốt phân phối thuốc” do Bộ Y tế ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 147 17   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do Bộ Thương Mại ban hành.

  pdf47p truongbachi 23-10-2009 154 15   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf21p lawttnh18 19-11-2009 121 15   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf26p lawbds3 06-11-2009 103 14   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện và tương đương thành Trung tâm y tế quận, huyện và tương đương; xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm y tế quận, huyện và tương đương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawttnh18 19-11-2009 57 14   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

  pdf79p truongbachi 23-10-2009 147 13   Download

 • Quyết định số 12/2004/QĐ-BXD về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004; 288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf88p lawbmhc7 24-11-2009 68 10   Download

 • Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf114p lawktkt5 25-10-2009 59 9   Download

 • Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf12p lawgd5 04-11-2009 86 8   Download

 • Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf93p lawgd7 22-11-2009 103 8   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf10p lawttnh17 13-11-2009 45 7   Download

 • Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 63 7   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT về quy chế đào tạo và cấp giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf14p lawgtvt2 26-11-2009 46 7   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối v...

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 69 6   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “công nghệ chế biến chè” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf16p lawgd2 04-11-2009 69 6   Download

Đồng bộ tài khoản