intTypePromotion=3

Quyết định số 498

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định số 498
 • Quyết định số 498/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p hobichngoc 17-10-2009 77 8   Download

 • Quyết định số 498/QĐ- SGTCC về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của khu quản lý giao thông đô thị số 1 do Sở Giao thông công chính ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 99 5   Download

 • Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  pdf42p lawttnh10 12-11-2009 35 4   Download

 • Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  pdf45p lawtttotung1 29-10-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 498/BXD-GĐ về việc ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf29p lawdt12 02-12-2009 88 3   Download

 • Quyết định số 498/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

  pdf9p daoducmanh0410 05-01-2018 10 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG CƠ CHẾ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 63 2   Download

 • Quyết định 498/QĐ-TCDS năm 2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

  pdf8p tienthanhcong7892 22-05-2014 23 0   Download

 • Phụ lục số 3b Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày30/12 /2011 của Bộ Tài chính Công ty B Bảng kết quả tính toán sử dụng số liệu kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ( theo ví dụ 2) Đơn vị: triệu đồng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Giỏ trị Quá Quá Quá Quá Hiện Tương Tương Tương Tương thực tế khứ khứ khứ khứ tại lai lai lai lai vốn NN Thu nhập sau thuế 452 498 578 570 623 800 1,100 1,500 2,000 Lợi nhuận sau thuế 400...

  pdf2p _duahau_ 13-02-2012 67 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 498
p_strCode=quyetdinhso498

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản