intTypePromotion=3

Quyết định số 587

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quyết định số 587
 • Quyết định số 587-BYT/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

  pdf3p lawktkt7 29-10-2009 55 4   Download

 • Quyết định số 587/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi Tiền khởi nghĩa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawvhxh8 16-11-2009 50 3   Download

 • Quyết định số 587/1997/TM-QLTT về việc giải thể các trạm kiểm soát cố định liên ngành do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawbmhc8 24-11-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 587/QĐ-BXD về việc giao nhiệm vụ quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 157 3   Download

 • Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05 16 20

  pdf5p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 587/2002/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf2p lawvhxh14 19-11-2009 76 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf3p denngudo 05-06-2012 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục D...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 46 2   Download

 • Phần lắp đặt thuộc Tài liệu Định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi và bổ sung được ban hành công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm Tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf45p thanh_k8cntt 23-01-2016 60 21   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf93p thanlannho 31-05-2011 77 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2011 THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA BỆNH VIỆN NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p kisyodau 03-06-2011 40 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 587
p_strCode=quyetdinhso587

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản