intTypePromotion=1
ADSENSE

Rào cản phi thuế

Xem 1-20 trên 49 kết quả Rào cản phi thuế
 • Đề tài Rào cản phi thuế quan của Mỹ và kinh nghiệm cho Việt Nam trình bày về cơ sở lý luận về hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế. Thực tiễn áp dụng các biện pháp phi thuế quan của Hoa Kỳ. Đề xuất các biện pháp phi thuế quan Việt Nam có thể sử dụng trong thời gian tới.

  pdf116p vespa_12 16-04-2014 254 75   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trình bày lí luận về rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa, thực trạng hệ thống rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, kiến nghị và giải pháp vượt qua rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 293 66   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: Rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ nghiên sau: làm rõ những luận cứ khoa học về rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng thủy sản; nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc ứng phó với rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng thủy sản và rút ra các bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong những năm gần đây (2002 – 2018).

  pdf189p lanxichen 05-05-2020 50 9   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế: Rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam có nội dung trình bày về những luận cứ khoa học và thực tiễn về rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp ứng phó với rào cản phi thuế quan nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p lanxichen 05-05-2020 59 5   Download

 • phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: những hiểu biết cơ bản về rào cản thương mại trong hoạt động kinh doanh quốc tế, rào cản thuế quan và thủ tục hải quan, rào cản phi thuế quan,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf212p bautroibinhyen8 17-12-2016 74 18   Download

 • Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa đang diễn ra một cách hết sức mạnh mẽ. Nó tạo ra cho Việt Nam những cơ hội cũng như những thách thức lớn chưa từng có trong lịch sử. Việt Nam với phương châm: “Muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới”, do vậy xu thế liên minh, liên kết là một việc làm cần thiết và tất yếu. Việc Việt Nam liên tục và nỗ lực không ngừng từng bước tham gia đàm phán để trở thành viên của Tổ chức Thương...

  pdf86p intel1212 05-12-2012 249 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn rào cản phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế của việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf116p buiduong_1 06-12-2012 334 73   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 Rào cản phi thuế quan trình bày về những rào cản phi thuế quan hiện nay là hạn ngạch(quota), trợ cấp xuất khẩu 3, rào cản kỹ thuật 4, phá giá (dumping), các rào cản khác; tác động cục bộ của hạn ngạch nhập khẩu.

  pdf31p thin_12 25-07-2014 68 18   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quốc tế - Chương 5 trình bày về rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu tự nguyện, bán phá giá,...và một số nội dung khác.

  pdf32p youcanletgo_03 14-01-2016 103 9   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 Rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với các nội dung chính như: Khái niệm về rào cản phi thuế quan, các biện pháp hạn chế về định lượng nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu,...

  pdf13p nghqcp 14-11-2017 60 7   Download

 • Chương 5 - Rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế (Nontariff Measures – NTM) (Nontariff Barriers – NTB). Những nội dung chính trong chương này gồm có: khái niệm về rào cản phi thuế quan, các biện pháp hạn chế về định lượng nhập khẩu, các biện pháp hạn chế nhập khẩu tương đương với biện pháp thuế, hạn chế xuất khẩu tự nguyện (Voluntary Export Restraints),... Mời tham khảo.

  pdf13p nomoney1 08-02-2017 41 4   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày phân tích cơ bản về thuế quan; tác động của thuế quan; các rào cản phi thuế quan nhằm hạn chế nhập khẩu; hạn ngạch nhập khẩu (QUOTA); hạn ngạch nhập khẩu so sánh với thuế quan nhập khẩu; các rào cản hành chính, kỹ thuật...

  ppt20p chudang95 12-12-2019 39 1   Download

 • cũng giống như Thuế: Đều làm gia tăng SX nội địa và giảm tiêu dùng trong nước. Đều làm QGNK bị thiệt về lợi ích KT. NTD phải gánh chịu giá cả HH tăng Đều góp phần tăng ngân sách  nhà nước điều tiết đối với phần thu từ nhà NK. Đều là những rào cản mà WTO cần loại bỏ. nhằm gia tăng lợi ích của TG.

  ppt34p huuday 23-09-2010 979 331   Download

 • I. HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI : 1. Khái niệm : Hàng rào kỹ thuật là một loại hàng rào phi thuế quan, được xem là một trong những nhóm biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn hàng xuất khẩu. Hàng rào này liên quan tới việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, các biện pháp nhằm đảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa phải an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường, các vấn đề liên quan tới ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản hàng hóa... ...

  pdf26p hayateuw125 11-10-2011 346 152   Download

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, nội dung của hệ thống rào cản phi thuế quan và rào cản kỹ thuật; trên cơ sở đó phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may vào thị trường Mỹ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

  pdf20p shojcoz 27-02-2014 140 31   Download

 • Hạn chế định lượng Cấm Hạn ngạch Giấy phép Quản lý về giá Giá tính thuế hải quan Phụ thu Quyền kinh doanh Quyền kinh doanh nhập khẩu Đầu mối nhập khẩu Các rào cản kỹ thuật Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn Kiểm dịch động thực vật Nhãn mác Quy định về môi trường

  ppt21p dahoaquan2509 30-07-2013 316 30   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế - thuế quan, hạn ngạch, … thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng, các hàng rào phi thuế quan.

  pdf8p cheap_12 08-07-2014 233 17   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền thương mại và đầu tư công bằng. Nhưng trong khi các quốc gia thành viên WTO đang phải dần dỡ bỏ các rào cản thuế quan và thuế hóa các rào cản phi thuế quan

  ppt55p hackernhat 06-05-2011 450 125   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế của PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nhập môn kinh tế quốc tế; học thuyết thương mại quốc tế; chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế; chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế; rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế; chính sách tài chính quốc tế; toàn cầu hóa kinh tế; các định chế kinh tế quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam.

   

  ppt222p thuytrang_9 04-09-2015 301 58   Download

 • Các cuộc đàm phán về tiếp cận thị trường trong WTO chỉ xoay quanh vấn đề thương mại hàng hóa và dịch vụ. Các cuộc đàm phán về hàng hóa – đối tượng của Chương này và các Chương sau trong Phần III – luôn nhất thiết phải liên quan đến cắt giảm và bãi bỏ thuế quan hay cắt giảm một số rào cản phi thuế quan nhất định cho việc nhập khẩu.

  pdf12p yenhoangbank321 26-06-2013 108 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rào cản phi thuế
p_strCode=raocanphithue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2