intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách xử lý tín hiệu

Xem 1-20 trên 161 kết quả Sách xử lý tín hiệu
 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 24 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết thế nào là xâu kí tự; hiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python; nắm được thao tác duyệt kí tự của xâu; biết và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong doanh nghiệp Nhà nước" được chia làm hai phần. Phần đầu tiên trình bày các nội dung như Khuôn khổ pháp lý và quản lý hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước. Phần thứ hai là các hướng dẫn chi tiết về các nội dung đã nêu trên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf120p thenthen19 08-06-2022 12 2   Download

 • Cuốn sách "Nhập môn tin học" cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản nhất về máy tính, về công nghệ thông tin; giới thiệu các kỹ năng sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng Word, xử lý bảng tính bằng Excel, trình bày báo cáo bằng Power Point;... Nội dung sách gồm bốn phần, trong phần 1 sau đây sẽ là phần kiến thức về tin học căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p cucngoainhan9 07-04-2022 11 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã đánh giá hiện trạng việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cho những hộ gia đình làm nghề biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra tại địa bàn tỉnh Quảng Trị bằng việc kết hợp phương pháp thu thập thông tin định lượng, định tính với phương pháp xử lý thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy những chính sách này của chính quyền địa phương không thực sự hiệu quả, đồng bộ.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 13 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên khoa Ngân hàng 2014-2015: Chính sách tiền tệ - tín dụng – ngân hàng đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững và duy trì lạm phát thấp trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát linh hoạt mức cung tiền trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2014; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN VN giai đoạn 2011-2014; Đánh giá việc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn từ 2011 đến nay;...

  pdf196p vicolinzheng 13-12-2021 26 5   Download

 • Bài viết dựa trên khuôn khổ pháp lý bảo vệ người tiêu dùng tài chính của OECD và Ngân hàng thế giới để đánh giá hiện trạng tại Việt Nam. Theo đó, có 5 khía cạnh của Chế độ bảo vệ người tiêu dùng tài chính hợp lý bao gồm: Khuôn khổ trao quyền và giám sát lập pháp; Tiết lộ và bảo vệ thông tin; Đối xử công bằng với người tiêu dùng tài chính; Giải quyết khiếu nại và Hiểu biết tài chính.

  pdf10p visteveballmer 06-11-2021 16 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học để tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, mang đến sự hứng thú, chủ động, tích cực trong học tập cho các em. Phát triển những kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giúp học sinh mạnh dạn chủ động tiếp thu kiến thức, tự tin trong mọi hoạt động học tập cũng như vui chơi, xây dựng trường lớp sạch đẹp, an toàn.

  pdf25p bobietbay 09-10-2021 14 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là được thực hiện nhằm bổ sung các cơ sở thông tin, hỗ trợ cho chủ đầu tư trước khi đưa ra quyết định triển khai dự án. Khía cạnh tài chính của dự án sẽ được xem xét thông qua việc xác định mức giá xử lý phù hợp cho dự án. Dự án sẽ được xem xét trên cơ sở phân tích lợi ích và chi phí, đánh giá tính hiệu quả mà dự án mang lại cho toàn nền kinh tế.

  pdf85p ganuongmuoimatong 12-08-2021 28 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những biểu hiện của “lợi ích nhóm”, chỉ ra các nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển của Đảng cũng như của đất nước nếu căn bệnh này không được quan tâm, phòng ngừa và xử lý triệt để. Bài viết khẳng định tính hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng thời gian qua, góp phần hạn chế “lợi ích nhóm”; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với mục đích xây dựng Đảng trong sạch, đạo đức, văn minh, tích cực phòng và chống “lợi ích nhóm”.

  pdf9p caygaocaolon12 12-07-2021 22 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu, đánh giá thực trạng vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin về chính sách bảo hiểm y tế của đội ngũ nhà báo trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, phát hiện nh ng vấn đề đang được đ t ra, thảo luận hướng giải quyết nhằm giúp nhà báo tiếp cận và xử lý thông tin về chính sách bảo hiểm y tế đạt được hiệu quả tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!

  pdf128p unrequitedlove 12-07-2021 19 1   Download

 • Đề tài là hướng tới việc phân tích, đánh giá thực trạng về tiếp cận và xử lý thông tin về lĩnh vực BHXH của đội ngũ nhà báo trong bối cảnh hiện nay. Làm rõ được phương pháp, nội dung tiếp cận thông tin và cách thức xử lý thông tin của nhà báo về BHXH. Từ đó nhận diện những vấn đề cấp thiết đang đặt ra hiện nay của đội ngũ các nhà báo, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận và xử lý thông tin về BHXH của nhà báo.

  pdf142p unrequitedlove 12-07-2021 15 2   Download

 • Nghiên cứu giúp các nhà hoạch định chính sách thấy rõ hơn về các chính sách hạn chế nợ xấu tác động đến nợ xấu từ đó có cái nhìn và bước đi đúng đắn trong việc điều hành các chính sách kinh tế nhằm đánh giá đúng bản chất nợ xấu.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p sonhalenh01 17-06-2021 12 1   Download

 • Luận văn giúp góp phần bổ sung sự hiểu biết về sự tác động của các yếu tố Vĩ mô và nội tại của các Ngân hàng đến nợ xấu của các NHTM Việt Nam; kết quả sau khi phân tích về mối quan hệ và mức độ tác động của các yếu tố đến nợ xấu có thể giúp các nhà quản lý ngân hàng nhận diện được các vấn đề nội tại để có hệ thống quản trị rủi ro chính xác, các nhà làm chính sách đề ra chiến lược, chính sách phù hợp nhằm xử lý nợ xấu hiện tại.

  pdf77p sonhalenh01 06-06-2021 3 0   Download

 • Qua nghiên cứu, các khía cạnh tâm lý nhận thức và hành vi của nhà đầu tư trong việc sử dụng BCTC cũng như mối tương tác giữa chúng được đánh giá một cách cụ thể. Nhờ vậy mà nhà đầu tư có thể nhìn lại một cách khái quát về thái độ, hành vi của mình đối với nguồn thông tin này để có cách ứng xử phù hợp hơn. Ngoài ra, những nhà chính sách có thể dựa vào đó để đề xuất những biện pháp hữu hiệu điều chỉnh hành vi của nhà đầu tư theo hướng tích cực, đồng thời cải thiện chất lượng thông tin lẫn việc công bố thông tin trên TTCK hiện nay.

  pdf122p sonhalenh08 16-05-2021 30 3   Download

 • Tổng luận nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về nền NNCNC trong quá trình hội nhập quốc tế cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu… với mong muốn sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai của Việt Nam.

  pdf44p caygaocaolon10 01-02-2021 45 12   Download

 • Nội dung của tổng luận này là tìm hiểu tác động của chuyển đổi kỹ thuật số đối với việc xử lý thông tin và kiến thức; tác động của chuyển đổi kỹ thuật số đến các quá trình và kết quả đổi mới; hiệu ứng kinh tế của đổi mới kỹ thuật số động lực kinh doanh, cấu trúc thị trường và hiệu ứng phân phối; các thay đổi chính sách trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

  pdf50p trinhthamhodang1217 07-01-2021 21 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số các khái niệm cơ bản, mô hình nơ-ron, mô hình mạng perceptron MLP và các thuật toán hoạt động, mạng có phản hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p tamynhan3 16-08-2020 26 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các mạng hoạt động theo nguyên tắc tự tổ chức, logic mờ và mạng noron logic mờ, một số ứng dụng thực tế của mạng noron,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p tamynhan3 16-08-2020 30 2   Download

 • Nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp, kỹ thuật biểu diễn, xử lý ngữ nghĩa của tài liệu, đặc biệt là hướng tiếp cận dựa trên Ontology cho việc quản lý kho tài nguyên học tập về lĩnh vực CNTT theo ngữ nghĩa, bao gồm các mô hình, vấn đề, thuật giải, kỹ thuật, qui trình để tổ chức một kho tài liệu quản lý được các thông tin ngữ nghĩa liên quan đến nội dung của tài liệu cũng như hỗ trợ biểu diễn và xử lý ngữ nghĩa trong tìm kiếm.

  pdf107p nguathienthan5 03-06-2020 42 6   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Xử lý tín hiệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, số hóa tín hiệu tương tự, tín hiệu và hệ thống rời rạc, cấu trúc các bộ lọc số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf110p abcxyz123_10 24-05-2020 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sách xử lý tín hiệu
p_strCode=sachxulytinhieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2