intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 0 - ThS. Cao Hoàng Huy

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
5
download

Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 0 - ThS. Cao Hoàng Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của môn học nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của phần mềm SPSS, các phân tích và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. Hiểu rõ về qui trình thu thập, xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. Xác định các loại biến, thang đo phù hợp đối với từng loại biến trên bảng câu hỏi, tiến hành các thủ tục mã hóa, khởi tạo biến và nhập dữ liệu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 0 - ThS. Cao Hoàng Huy

09/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ<br /> TIN HỌC QUẢN LÝ SPSS<br /> MÃ MÔN HỌC: 2107412<br /> SỐ TÍN CHỈ : 3 (2,2,4)<br /> •<br /> LÝ THUYẾT 2<br /> •<br /> THỰC HÀNH 2<br /> •<br /> TỰ HỌC 4<br /> GIẢNG VIÊN: Th.S. CAO HOÀNG HUY<br /> EMAIL: CAOHOANGHUY@IUH.EDU.VN<br /> FBA<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> SÁCH THAM KHẢO<br /> 1.Giáo trình bắt buộc<br /> - Nguyễn Minh Tuấn, Hà Trọng Quang, Nguyễn Vũ Vân<br /> Anh (2015), xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for<br /> windows.<br /> 2.Tài liệu tham khảo<br /> - Đinh Phi Hổ, phương pháp nghiên cứu định lượng &<br /> những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển –<br /> nông nghiệp, NXB. Phương đông, 2012.<br /> - Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, phân tích dữ<br /> liệu nghiên cứu với SPSS tập 1&2, nhà xuất bản<br /> Hồng đức, 2008.<br /> - Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học<br /> trong kinh doanh, nhà xuất bản tài chính, 2013.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> Thông tin môn học<br /> 1. Mục tiêu môn học<br /> • Sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của phần mềm SPSS, các phân<br /> tích và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. Hiểu rõ về qui trình thu<br /> thập, xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học.<br /> • Sinh viên biết cách xác định các loại biến, thang đo phù hợp đối với từng loại<br /> biến trên bảng câu hỏi, tiến hành các thủ tục mã hóa, khởi tạo biến và nhập dữ<br /> liệu.<br /> • Sinh viên hiểu những khái niệm trong việc phân tích, xử lý thông tin khi sử<br /> dụng phần mềm SPSS. Hiểu rõ ý nghĩa của từng phương pháp phân tích dữ<br /> liệu, các phương pháp kiểm định mà SPSS sử dụng.<br /> • Trang bị cơ sở lý thuyết về các phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu, các<br /> phương pháp kiểm định của SPSS.<br /> • Đạt được kỹ năng: phân tích và đọc kết quả phân tích dữ liệu từ chương trình<br /> SPSS phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Thực hiện thành thạo trên<br /> máy tính các thao tác từ tạo biến, nhập liệu, thao tác trên biến và các phương<br /> pháp phân tích dữ liệu. Có thái độ đúng đắn khi sử dụng các kết quả phân tích<br /> dữ liệu trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 09/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> Thông tin môn học<br /> 2. Môn học trước / môn học song hành.<br /> • Khối kiến thức: Học phần tin học quản lý SPSS thuộc kiến thức khối<br /> chuyên ngành trong hệ thống kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.<br /> • Các môn học trước: Marketing căn bản, Thống kê, Kinh tế lượng.<br /> • Môn học tiên quyết: Kinh tế lượng.<br /> <br /> 3. Yêu cầu khác<br /> • Về tin học: sinh viên đã có trình độ tin học đại cương.<br /> • Về nghiên cứu khoa học: sinh viên đã học xong các kiến thức cơ bản<br /> cần học trước: Thống kê, Kinh tế lượng, Marketing căn bản.<br /> • Sinh viên phải có kỹ năng thao tác và sử dụng thành thạo các chương<br /> trình ứng dụng của máy tính.<br /> • Sinh viên phải có kỹ năng giao tiếp với mọi người tốt, kỹ năng thu<br /> thập thông tin và làm việc nhóm.<br /> • Sinh viên phải có kỹ năng phân tích và lập luận vấn đề một cách logic.<br /> • Sinh viên phải tham gia các buổi học tập trên lớp >= 90%.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> Thông tin môn học<br /> 4. Nội dung cơ bản của môn học<br /> Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hóa và nhập liệu<br /> Chương 2: Làm sạch dữ liệu<br /> Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu<br /> Chương 4: Phân tích dữ liệu định tính<br /> Chương 5: Phân tích dữ liệu định lượng – kiểm định trung<br /> bình<br /> Chương 6: Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích<br /> phương sai (Anova)<br /> Chương 7: Kiểm định đánh giá thang đo<br /> Chương 8: Phân tích dữ liệu định lượng – hồi quy tuyến<br /> tính.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> Thông tin môn học<br /> 4. Đánh giá môn học<br /> Phương pháp đánh giá<br /> Đánh giá thường xuyên<br /> <br /> Tỷ trọng (%)<br /> 20<br /> <br /> Bài tập trên lớp<br /> Lý<br /> thuyết<br /> <br /> 5<br /> <br /> Bài tập về nhà<br /> <br /> 5<br /> <br /> Thuyết trình trên lớp<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hoạt động khác (Q&A)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Kiểm tra giữa kỳ (thực hành)<br /> <br /> 30<br /> <br /> Kiểm tra cuối kỳ (Tự luận)<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2<br /> <br /> 09/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP HỌC & NGHIÊN CỨU<br /> 5. Quy định và lưu ý để có kết quả học tốt.<br />  Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp (kiểm tra &<br /> đánh giá phần tự học).<br /> Tập trung nghe giảng, tham gia xây dựng bài giảng<br /> (trả lời & đặt câu hỏi).<br /> Thảo luận nhóm theo chủ đề giảng viên phân công.<br /> Hoàn thành bài tập cá nhân, nhóm (kiểm tra & đánh<br /> giá).<br /> Học thực hành đi đúng theo nhóm được phân công.<br /> Phần chuyên cần theo điểm danh từng buổi học (bất<br /> kỳ không theo danh sách), vắng quá quy định cấm thi<br /> Có đánh giá thái độ học tập.<br /> Không đi học trễ làm mất thời gian của lớp.<br /> <br /> 8<br /> <br /> CHÚC CÁC BẠN<br /> HỌC TỐT!<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2