intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 3 - Phạm thị Mộng Hằng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
91
lượt xem
7
download

Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 3 - Phạm thị Mộng Hằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoàn thành Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 3 người học có thể biết được: Các tính toán và hiểu ý nghĩa các thông số thống kê như tần số, tần suất, trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu: crosstabs, custom table, biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 3 - Phạm thị Mộng Hằng

L/O/G/O<br /> Chương 3:<br /> <br /> TRÌNH BÀY DỮ LIỆU<br /> THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> <br /> Phương pháp và công<br /> cụ<br /> Bảng tần số<br /> Các đại lượng thống kê mô<br /> tả<br /> Lập bảng tần số + tính các đại<br /> lượng thống kê mô tả<br /> Mã hóa lại biến<br /> Lập bảng tổng hợp hai biến<br /> Trình bày kết quả bằng đồ thị<br /> LOGO<br /> <br /> NỘI DUNG CỐT LÕI<br /> Hoàn thành chương này người học có thể<br /> biết được:<br /> Các tính toán và hiểu ý nghĩa các thông số<br /> thống kê như tần số, tần suất, trung bình<br /> cộng, phương sai, độ lệch chuẩn…<br /> Biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm<br /> tắt về dữ liệu: crosstabs, custom table,...<br /> Biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ<br /> thị mô tả dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phương pháp và công cụ<br /> <br /> Bảng tần<br /> số<br /> <br /> Bảng kết<br /> hợp<br /> nhiều<br /> biến<br /> <br /> M1<br /> <br /> M4<br /> <br /> Các đại lượng<br /> thống kê mô<br /> tả, biểu đồ tần<br /> M2<br /> số<br /> M3<br /> <br /> Đồ thị,<br /> biểu đồ<br /> <br /> Bốn công cụ cơ bản<br /> LOGO<br /> <br /> Bảng tần số<br /> Menu Analyze > Descriptive Statistics<br /> > Frequencies…<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Bảng tần số<br /> Chọn biến<br /> muốn lập bảng<br /> tần số đưa vào<br /> ô Variable(s),<br /> sau đó nhấn<br /> ok<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bảng tần số<br /> <br /> Dòng Valid cho biết số quan sát hợp lệ<br /> Dòng Missing cho biết số quan sát bị thiếu<br /> dữ liệu0<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Bảng tần số<br /> Cột Frequency:<br /> tần số<br /> Cột Percent : tần<br /> suất phần trăm<br /> Cột Vali percent:<br /> phần trăm hợp lệ,<br /> tính trên số quan sát<br /> có thông tin trả lời<br /> Cột Cumulative<br /> percent: phần trăm<br /> tích lũy<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> <br /> Các đại lượng thống kê mô tả chỉ được<br /> tính đối với các biến định lượng.<br /> <br /> Menu Analyze > Descriptive Statistics<br /> > Descriptices…,<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> Mean : trung bình cộng<br /> Sum: tổng cộng<br /> Std.Deviation: độ lệch<br /> chuẩn<br /> Minimum: giá trị nhỏ<br /> nhất<br /> Maximum: giá trị lớn<br /> nhất<br /> SE mean: sai số chuẩn<br /> khi ước lượng trung bình<br /> tổng thể<br /> LOGO<br /> <br /> 4<br /> <br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> <br /> Continue<br /> <br /> Ok<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> LẬP BẢNG TẦN SỐ ĐỒNG THỜI TÍNH TOÁN<br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> Chỉ áp dụng đối với biến định lượng<br /> Menu Analyze > Descriptive Statistics ><br /> Frequencies…<br /> Nhấn nút Statitics… để mở tiếp hộp thoại tính các<br /> đại lượng thống kê mô tả<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> LẬP BẢNG TẦN SỐ ĐỒNG THỜI TÍNH TOÁN<br /> CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2