intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 2 - Phạm thị Mộng Hằng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
7
download

Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 2 - Phạm thị Mộng Hằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mã hóa dữ liệu để làm gì, và thực hiện như thế nào, nhập dữ liệu như thế nào, một số kỹ thuật thông dụng của SPSS: count, record, sort cases, sort variables, select cases, split file/merge file, kỹ thuật làm sạch dữ ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 2 - Phạm thị Mộng Hằng

L/O/G/O<br /> <br /> NỘI DUNG CỐT LÕI<br /> Hoàn thành chương này người học có thể<br /> hiểu được:<br /> Mã hóa dữ liệu để làm gì? Và thực hiện như<br /> thế nào?<br /> Nhập dữ liệu như thế nào?<br /> Một số kỹ thuật thông dụng của SPSS: count,<br /> record, sort cases, sort variables, select<br /> cases, split file/merge file,…<br /> Kỹ thuật làm sạch dữ liệu<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Xử lý<br /> dữ liệu<br /> <br /> Thống kê<br /> mô tả<br /> <br /> Nghiên<br /> cứu định<br /> lượng<br /> Cronbach’s<br /> Alpha<br /> EFA<br /> Hồi quy<br /> ANOVA<br /> LOGO<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mã hóa dữ liệu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhập dữ liệu<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Một số kỹ thuật thông dụng của spss<br /> Làm sạch dữ liệu<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Chỉ mã hóa thang đo định tính<br /> Câu hỏi chỉ chọn một trả lời, chỉ cần tạo một biến.<br /> Câu hỏi có thể chọn nhiều trả lời, cần phải có<br /> nhiều biến<br /> • Mỗi đối tƣợng trả lời (quan sát) tƣơng ứng với 1<br /> dòng (1 case)<br /> • Nhập liệu từ trái qua phải trên cửa sổ data của<br /> SPSS (theo từng dòng)<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Tạo khuôn nhập liệu<br /> <br /> Để tạo biến mới phải làm bên cửa sổ Variable View<br /> Name: gõ tên biến cần đặt (độ dài không quá 8 ký tự hay<br /> ký số<br /> Type: Khai báo loại biến kiểu số hay kiễu chuỗi<br /> Label: Khai báo ý nghĩa của biến<br /> Hộp thoại khai báo nhãn biến Value label<br /> Missing Value: Định các giá trị khuyết (nếu cần)<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 2<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CỬA SỔ LÀM VIỆC CỦA SPSS<br /> <br /> File: khởi tạo<br /> file mới, đóng<br /> mở, lƣu file, in<br /> ấn, thoát…<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CỬA SỔ LÀM VIỆC CỦA SPSS<br /> <br /> Edit: undo, cắt<br /> dán, chọn, tìm<br /> kiếm, thay<br /> thế…<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 3<br /> <br /> CỬA SỔ LÀM VIỆC CỦA SPSS<br /> <br /> Data: định nghĩa<br /> biến, thêm biến, đi<br /> đến quan sát, xếp<br /> thứ tự, ghép File,<br /> chia File…chọn<br /> quan sát.<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CỬA SỔ LÀM VIỆC CỦA SPSS<br /> Transform: Tính toán, mã hóa lại các biến…<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> CỬA SỔ LÀM VIỆC CỦA SPSS<br /> <br /> Analyze: thự hiện các<br /> thủ tục thống kê nhƣ:<br /> tóm tắt dữ liệu, lập<br /> bảng tổng hợp, so<br /> sánh trung bình của<br /> hai đám đông, phân<br /> tích phƣơng sai, tƣơng<br /> quan và hồi quy và<br /> các phƣơng pháp phân<br /> tích đa biến.<br /> LOGO<br /> <br /> 4<br /> <br /> CỬA SỔ LÀM VIỆC CỦA SPSS<br /> <br /> Nội dung chủ yếu của Menu:<br /> Graphs: tạo các biểu đồ và đồ thị<br /> Utilities: tìm hiểu thông tin về các biến, File,..<br /> Windows: sắp xếp các cửa sổ làm việc trong SPSS,<br /> di chuyển giữa các cửa sổ lam việc…<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Mã hóa lại biến<br /> Chúng ta muốn giảm số biểu hiện của một<br /> biến định tính xuống chỉ còn 2 đến 3 biến cơ<br /> bản<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Menu transform => recorde into different<br /> variables<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2