intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 1 - ThS. Cao Hoàng Huy

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

45
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương 1 nói về các loại dữ liệu cần thu thập, giúp cho bạn đọc biết phân biệt được các loại dữ liệu thông qua các thang đo lường cụ thể. Các thang đo thường được đo lường trong các bảng câu hỏi khảo sát như là: thang đo danh nghĩa (Nominal scale), thang đo thứ bậc (Ordinal Scale), thang đo khoảng cách (Interval scale), đang đo tỷ lệ (Ratio scale).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học quản lý SPSS: Chương 1 - ThS. Cao Hoàng Huy

02/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI DỮ LIỆU,<br /> MÃ HÓA VÀ NHẬP LIỆU<br /> <br /> FBA<br /> C2H<br /> <br /> 1<br /> <br /> C2H<br /> <br /> 02/01/2018<br /> <br /> 1<br /> 02/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> Mục tiêu chương<br /> <br />  Trong chương này chúng tôi sẽ nói về các loại dữ<br /> liệu cần thu thập, giúp cho bạn đọc biết phân biệt<br /> được các loại dữ liệu thông qua các thang đo lường<br /> cụ thể. Các thang đo thường được đo lường trong<br /> các bảng câu hỏi khảo sát như là: thang đo danh<br /> nghĩa (Nominal scale), thang đo thứ bậc (Ordinal<br /> Scale), thang đo khoảng cách (Interval scale), đang<br /> đo tỷ lệ (Ratio scale).<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu<br /> 1.2 Thu thập dữ liệu<br /> 1.3 Phân loại dữ liệu<br /> 1.4 Các loại thang đo lường<br /> 1.5 Các loại thang đo<br /> 1.6 Quy trình thực hiện nghiên cứu<br /> 1.7 Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu<br /> 1.7<br /> 1.8<br /> <br /> 1.10<br /> <br /> Cửa sổ làm việc của SPSS<br /> 1.9 Tạo khuôn nhập liệu<br /> Câu hỏi ôn tập và bài tập về nhà<br /> <br /> 02/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.1 Giới thiệu cơ sở dữ liệu<br />  Cơ sở dữ liệu là một tập hợp thông tin có cấu trúc được lưu<br /> trữ trên các thiết bị lưu trữ thứ cấp nhằm thỏa mãn yêu cầu<br /> khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay<br /> nhiều chương trình ứng dụng với nhiều mục đích khác<br /> nhau với các đặc điểm sau:<br /> • Đảm bảo thông tin có tính nhất quán<br /> • Đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách<br /> khác nhau<br /> • Nhiều người có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu<br /> • Đảm bảo tính bảo mật cho người được sử dụng thông tin.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.2 Thu thập dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.3 Phân loại dữ liệu<br /> Dữ liệu nghiên cứu có thể phân thành hai loại chính là<br /> dữ liệu định tính và dữ liệu đinh lượng. Các dữ liệu<br /> này được thu thập bằng 4 thang đo cơ bản theo sơ đồ<br /> sau:<br /> <br /> 02/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> <br /> Trong thống kê người ta sử dụng bốn cấp bậc đo lường theo<br /> mức độ thông tin tăng dần, đó là thang đo: định danh, thứ bậc,<br /> khoảng và tỉ lệ.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.1. thang đo định danh – Nominal Scale<br />  Thang đo định danh là thang đo sử dụng các con số hoặc ký tự đánh<br /> dấu, phân loại đối tượng và phân biệt, nhận dạng các đối tượng<br /> nghiên cứu.<br />  Các biểu hiện của dữ liệu không có sự hơn kém, khác biệt về thứ<br /> bậc.<br />  Các con số, ký tự trong thang đo định danh chỉ mang tính chất mã<br /> hóa.<br />  Thang đo định danh được sử dụng như biến giả (Dummy variable)<br /> trong thống kê và phân tích hồi quy (giải thích vào các chương sau).<br /> Thí dụ:- giới tính: Nữ (0); Nam (1)<br /> - Tình trạng hôn nhân: đã có gia đình (0); chưa có gia đình (1)<br /> - Mức thu nhập: dưới 10 triệu (1); 10 20 triệu (2); 20  30<br /> triệu (3); Trên 30 triệu (4).<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.2. thang đo thứ tự – Ordinal Scale<br />  Thang đo này cung cấp thông tin về mối quan hệ<br /> thứ tự giữa các sự vật. Thể hiện độ hơn kém của dữ<br /> liệu nhưng không biết chính xác mức độ hơn kém<br /> đó.<br />  Tính chất của thang đo lường này bao gồm cả thông<br /> tin về sự định danh và xếp hạng các thứ tự.<br />  Cũng giống như thang định danh, các phép toán số<br /> học không thể áp dụng với thang đo này.<br />  Thang đo thứ tự được dùng rất phổ biến trong<br /> nghiên cứu để đo lường thái độ, ý kiến quan điểm,<br /> nhận thức và sở thích.<br /> <br /> 02/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.2. thang đo thứ tự – Ordinal Scale<br /> Thí dụ:<br /> o Đo thái độ hành vi nào đó (hoàn toàn đồng ý, đồng ý,<br /> chưa quyết định, không đồng ý, hoàn toàn không đồng<br /> ý).<br /> o Huân chương độc lập hạng nhất, nhì, ba<br /> o Thu nhập của bạn trong 1 tháng là:<br /> o Dưới 2 triệu<br /> o Từ 2 đến 4 triệu<br /> o Trên 4 triệu<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.3. thang đo khoảng – Interval Scale<br />  Là thang đo thứ bậc có khoảng cách đều nhau. Thang đo này đánh<br /> giá chính xác mức độ hơn kém cụ thể.<br />  Thang đo này được sử dụng cho các dữ liệu định tính và cả định<br /> lượng.<br />  Cho phép so sánh sự khác nhau giữa các thứ tự. Có thể nói thang đo<br /> khoảng là một dạng thang đo thứ tự đặc biệt nó cho biết được<br /> khoảng cách giữa các thứ bậc.<br />  Đối với dữ liệu khoảng, có thể làm phép tính cộng trừ, phân tích<br /> những phép thống kê thông thường như trung bình, độ lệch chuẩn,<br /> phương sai.<br />  Thang đo này được sử dụng cho cả dữ liệu định tính và định lượng<br /> trong nghiên cứu.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.3. thang đo khoảng – Interval Scale<br /> Thí dụ:<br /> o Thu nhập bình quân của bạn trong 1 tháng là?<br /> o Từ 1,5 triệu đến 2 triệu<br /> o Từ 2 triệu đến 2,5 triệu<br /> o Từ 2,5 triệu đến 3 triệu<br /> khoảng cách đều nhau bằng 500 ngàn đồng<br /> Thực hiện được các phép toán cộng trừ.<br /> Khoảng cách giữa 7 điểm và 8 điểm bằng khoảng cách<br /> giữa 3 điểm và 4 điểm trong thang điểm 10.<br /> <br /> 02/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.3. thang đo khoảng – Interval Scale<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.3. thang đo khoảng – Interval Scale<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM<br /> KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH<br /> <br /> 1.4 Các loại thang đo<br /> 1.4.3. thang đo khoảng – Interval Scale<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2