intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản xuất hạt giống cây rừng

Xem 1-20 trên 20 kết quả Sản xuất hạt giống cây rừng
 • Bài giảng Chương II: Kỹ thuật sản xuất hạt giống cây rừng trình bày những nội dung về tầm quan trọng của hạt giống cây rừng, xử lý quả, hạt giống trong khoảng thời gian giữa thu hái và bảo quản, tách hạt ra khỏi quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p vidinh678 29-12-2015 106 18   Download

 • Giáo trình Trồng rừng có kết cấu gồm 6 chương, lần lượt trình bày các nội dung bao gồm: Bài mở đầu, kỹ thuật sản xuất cây con, kỹ thuật sản xuất hạt giống cây rừng, kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật trồng rừng thâm canh và thâm canh rừng trồng, kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp.

  pdf219p pekien91 12-12-2012 441 178   Download

 • Giáo án nghề Trồng rừng trình bày sản xuất hạt giống cây rừng; sản xuất cây con; trồng rừng; phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng; tìm hiểu nghề trồng rừng.

  doc92p caochichinh 29-09-2020 13 1   Download

 • Đề cương cung cấp cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Trồng rừng". Thông qua học phần này có thể giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về: Sản xuất hạt giống cây rừng, tạo cây con trong lâm nghiệp, trồng rừng và gây trồng một số loài cây lâm nghiệp; giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết được một số loại hạt giống thường được sử dụng trồng rừng phổ biến ở nước ta; có khả năng tiến hành đánh giá được phẩm chất hạt giống và xử lý kích thích hạt giống nẩy mầm để phục vụ công tác trồng rừng.

  pdf6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 5 0   Download

 • (NB) Giáo trình “Lâm sinh tổng hợp” được biên soạn nhằm phục vụ cho học tập của sinh viên ngành Phát triển nông thôn và ngành Khuyến nông. Là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành đào tạo có liên quan trong trường đại học Nông Lâm và các ngành có liên quan. Cấu trúc của cuốn sách gồm 5 chương với những nội dung chính như: Khái niệm, cấu trúc rừng và mối quan hệ giữa rừng và các nhân tố sinh thái; kỹ thuật sản xuất hạt giống cây rừng; kỹ thuật sản xuất cây con; kỹ thuật trồng rừng; kỹ thuật gây trồng một số loài cây rừng.

  pdf172p koxih_kothogmih1 03-08-2020 4 0   Download

 • 2. RỪNG GIỐNG.(Seed stands hay Seed production areas) 2.1. Khái niệm: Rừng giống là rừng chuyên để sản xuất vật liệu giống được xây dựng bằng cách chuyển hoá từ rừng tự nhiên, rừng trồng hay được trồng mới từ giống của xuất xứ đã được xác định là tốt qua khảo nghiệm hoặc của hạt trộn lẫn từ những cây mẹ đã được chọn lọc,

  pdf10p myxaodon10 14-06-2011 236 43   Download

 • Thuật ngữ rừng giống (seed stand và seed production area) nhìn chung được định nghĩa là “một lâm phần các cây trội được xây dựng và phát triển từ việc loại bỏ những cây có kiểu hình không mong muốn và sau đó được canh tác nhằm sớm sản xuất hạt giống và cung cấp giống đại trà”. Hai thuật ngữ này thường được xem xét trong các ngữ cảnh khác nhau. ë một số nước, thuật ngữ (seed stand) được định nghĩa là một rừng trồng đã được chuyển hóa để cung cấp hạt giống, trong khi thuật ngữ...

  pdf12p hoa_bachhop 07-03-2012 60 7   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Lâm sinh tổng hợp. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Hiểu thế nào là rừng, thành phần và mối quan hệ của rừng với các nhân tố sinh thái; giúp người học hiểu biết được các khâu kỹ thuật trong: Sản xuất hạt giống cây rừng, tạo cây con, trồng rừng và gây trồng một số loài cây rừng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 1 0   Download

 • Nội dung bài viết giới thiệu cải thiện giống cây rừng ở nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể như đã chọn được một số loài cây và xuất xứ có triển vọng nhất cho một số vùng sinh thái chính; Chiến lược cải thiện giống dài hạn cho nhóm các loài cây trồng rừng chủ lực đã hoạch định rõ ràng nhằm tăng năng suất rừng trồng và chất lượng sản phẩm cuối cùng; Các quần thể chọn giống và nhân giống được xây dựng trên khắp cả nước để cung cấp hạt giống chất lượng cao cho sản xuất và phục vụ nghiên cứu.

  pdf14p hanh_tv31 26-04-2019 13 0   Download

 • Khoá học về công nghệ hạt giống cây rừng được tổ chức tại Ba Vì và Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 30/ 5/ 2006 là một phần hoạt động của Dự án 058/04 VIE. Khoá học được tổ chức bởi Nguyễn Tuấn Hưng, người dịch Nguyễn Hữu Hiếu thuộc Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng. Giảng viên là John Larmour thuộc Ensis (Australia) và 15 học viên đại diện của các cơ quan như: Tung tâm nghiên cứu giống cây rừng, Trung tâm khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, Trung tâm khoa học...

  pdf10p bach_nhat 09-03-2012 42 8   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 04TCN 33:2001. Tiêu chuẩn về Hạt giống cây trồng lâm nghiệp - Phương pháp kiểm nghiệm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống được sản xuất, nhập nội và lưu thông trong cả nước, dùng để gieo ươm tạo cây con phục vụ trồng rừng hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. Mời các bạn tham khảo.

  doc26p suti91 13-11-2015 30 1   Download

 • Khoa học về chọn giống cây rừng bao gồm các khâu nghiên cứu đồng bộ từ khảo nghiệm loài và xuất xứ, chọn lọc cây trội, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dòng vô tính đến xây dựng các rừng giống và vườn giống. Nghiên cứu nhân giống nhằm cung cấp giống đã được cải thiện (hạt, cây con, cây hom, cây mô) cho sản xuất.

  pdf12p miumiungon 08-02-2012 98 15   Download

 • * KN: Là loại rừng chuyên để lấy giống được xây dựng: Chuyển hóa từ rừng tự nhiên hay rừng trồng Gây trồng bằng giống của xuất xứ đã chọn lọc Gây trồng từ hạt trộn lẫn của cây mẹ đã chọn lọc Có áp dụng thâm canh, cách ly với nguồn phấn bên ngoài → sản xuất giống có số lượng và chất lượng được cải thiện.

  ppt36p phanhungvfu 27-09-2013 99 15   Download

 • Giống là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng rừng. Hiện nay ở nhiều địa phương (Hòa Bình, Nghệ An,..), người dân phá bỏ các diện tích trồng cây ăn quả có giá trị để trồng rừng nguyên liệu. Nhu cầu cây giống chất lượng cao cho sản xuất lâm nghiệp nước ta ngày càng lớn. Nhân giống truyền thống bằng hạt không thể đáp ứng được yêu cầu trên. Nhân giống bằng mô đáp ứng

  pdf22p miumiungon 08-02-2012 63 6   Download

 • Sở là cây nguyên sản của vùng á nhiệt đới châu á. Nhiều tỉnh ở nước ta như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ Nghệ An, Quảng Trị, v.vv đã có kinh nghiệm trồng Sở từ lâu đời để lấy hạt ép dầu. Với yêu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, cây Sở là một trong những cây có dầu cần được phát triển mạnh ở nước ta. Trước đây đã có một số nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật gây trồng, bước đầu chọn giống cây Sở và nhân giống Sở bằng hom cành, song các...

  pdf10p miumiungon 08-02-2012 60 6   Download

 • Rừng giống, các điều khoản và diện tích sản xuất giống, thường được gọi là "A đứng cộng thêm thường được nâng cấp và mở bằng cách loại bỏ cây không mong muốn và sau đó được nuôi để sản xuất giống sớm và phong phú". Hai thuật ngữ này thường được điều trị trong bối cảnh khác nhau. Ở một số nước, rừng giống 'đề cập đến một khu rừng trồng (trồng rừng) đã được chuyển đổi để sản xuất hạt giống, trong khi khu vực sản xuất giống là một khu vực đặc biệt trong rừng tự nhiên...

  pdf14p xinh_la 01-03-2012 34 4   Download

 • Nhân giống Cây cau cảnh từ gốc có nhiều nhánh mọc thành bụi, khóm. Các nhánh tuy mọc ở gốc của thân nhưng không thể tách ra nhân giống như đối với cây 2 lá mầm được vì khã năng ra rễ kém, khi tách dễ bị chết do lớp gốc bị hỏng. Cau cảnh chỉ nhân giống được từ hạt của quả để tạo ra cây con. Tthường ở miền Nam nước ta có điều kiện thích hợp để cho cây đậu quả nên phần lớn hạt giống được sản xuất ở miền Nam. ...

  pdf5p vachmauthu5_2305 17-04-2011 164 15   Download

 • Trung tâm nghiên cứu cải tiến cây rừng (RCFTI) hiện đang sản xuất 100 kg hạt giống cây biến đổi gen được cải thiện từ hơn 40 rừng giống sản xuất (vườn giống hoặc các khu vực sản xuất giống). Hạt giống đại diện cho 15 loài được coi là loài chính cho ứng dụng thương mại và xã hội tại Việt Nam và môi trường quốc tế tương tự khác. Trong năm năm tiếp theo, RCFTI sẽ trở thành một tự hỗ trợ tổ chức nghiên cứu và sản xuất giống được dự đoán sẽ vượt quá 300 kg...

  pdf19p xinh_la 01-03-2012 48 6   Download

 • Đề bài: Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu..Bài mẫu số 1:..Thơ  Tố  Hữu dễ đến với mọi tấm lòng, không chỉ  vì nội dung, mà còn do giọng thơ  tâm .tình ngọt ngào tha thiết và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc. Điều này được bộc lộ .khá rõ trong phần đầu bài thơ Việt Bắc của sách giáo khoa Ngữ Văn 12...Giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu trong "Việt Bắc" (phần đầu) Bài thơ .nói đến nghĩa tình cách mạng nhưng thi sĩ lại dùng giọng của tình thương, lời của người  .yêu để trò chuyện, giãi bày tâm sự.

  doc6p lanzhan 20-01-2020 10 1   Download

 • Chính phủ Việt Nam (Chính phủ) đã bắt tay vào một chương trình trồng cây lớn. Đến năm 2010, kế hoạch thành lập thêm 5 triệu ha rừng trồng trên đất trống, và ở trên bất động trồng 1.000.000 ha, tương đương hơn 50.000 ha rừng cộng đồng trong trồng phân tán. Chính phủ Việt Nam cam kết cải thiện số lượng và chất lượng giống cây sản xuất từ ​​vườn giống của riêng mình, mà là một chiến lược bền vững hơn vì phụ thuộc vào hạt giống nhập khẩu....

  pdf7p xinh_la 01-03-2012 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản xuất hạt giống cây rừng
p_strCode=sanxuathatgiongcayrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2