intTypePromotion=4
ADSENSE

Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Xem 1-20 trên 39 kết quả Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ), phần 2 cung cấp cho người đọc 300 câu hỏi và đáp dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf124p doinhugiobay_03 21-11-2015 207 55   Download

 • Bài giảng "Những quy định mới của Thông tư 46/BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ" trình bày về tiêu chuẩn chung của giáo viên , xe tập lái, sân sát hạch, người học lái xe,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  ppt10p buiminhaongprovip 11-01-2016 49 3   Download

 • Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  doc6p tuuyen 17-08-2009 113 11   Download

 • Quyết định Số: 241/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hải Phòng thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông công chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành. Mời bạn tham khảo.

  pdf3p lawgtvt2 26-11-2009 101 5   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT quy định các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đối với Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là Trung tâm). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p thangnamvoiva11 10-08-2016 105 3   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 286:2001 về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Yêu cầu chung áp dụng vào việc xây dựng các trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây viết tắt là Trung tâm) trong phạm vi cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc17p bautroibinhyen17 17-02-2017 30 3   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ) cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy định trong Luật gia thông đường bộ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf164p doinhugiobay_03 21-11-2015 429 81   Download

 • Giáo trình biên soạn dùng cho giáo viên dạy lái xe và người học để dự sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng B1, B2, C. Khi đào tạo, chuyển các hạng khác, các cơ sở đào tạo căn cứ vào chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và thời gian phân bổ cho các chương, mục để giảng dạy cho phù hợp. Giáo trình này là tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên của các cơ sở đào tạo lái xe ôtô trong phạm vi cả nước .

  pdf109p thien5388 23-10-2018 135 43   Download

 • Thông tư số: 79/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  pdf1p codon_06 21-01-2016 38 1   Download

 • Thông tư số: 87/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;...

  pdf1p codon_02 27-11-2015 45 0   Download

 • Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ban hành về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Được căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008,..

  pdf94p thongtucp 03-11-2017 27 0   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 40:2012/BGTVT VỀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation On road motor vehicles Driving Test Center QCVN 40 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. QCVN 40 : 2012/BGTVT được chuyển đổi trên cơ sở Tiêu chuẩn ngành số 22 TCN – 286 – 01 Trung tâm sát hạch lái...

  pdf18p thoigiandau 15-11-2012 203 38   Download

 • Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành. Tham khảo tài liệu để nắm rõ các quy định về việc thu và sử dụng học phí trong sát hạch lái xe.

  pdf4p lawgtvt8 26-11-2009 90 3   Download

 • Thông tư số: 30/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;...

  pdf7p codon_06 09-01-2016 46 1   Download

 • Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  pdf2p talata_1 11-12-2014 32 0   Download

 • Thông tư số: 84/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 49 0   Download

 • Quyết định 4480/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ngày 31 tháng 12 năm 2002.

  doc14p chanhson 19-08-2009 137 8   Download

 • Phần 2 cuốn Luật Giao thông đường bộ giới thiệu 300 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp phép lái xe cơ giời đường bộ nhằm giúp bạn đọc nắm vững luật giao thông đường bộ cũng như chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sát hạch cấp phép lái xe cơ giời đường bộ.

  pdf117p talata_5 12-01-2015 99 23   Download

 • Thông tư Số: 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe đối với xe cơ giới đường bộ. Căn cứ vào Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001. Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

  doc4p dembuonngu 16-08-2009 114 3   Download

 • Thông tư 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  doc4p dieucomet 14-08-2009 98 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
p_strCode=sathachlaixecogioiduongbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2