intTypePromotion=1
ADSENSE

Sơ đồ hộp nén

Xem 1-20 trên 3589 kết quả Sơ đồ hộp nén
 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 14 2   Download

 • Bài viết "Nông nghiệp hữu cơ hay hữu cơ hóa nông nghiệp" tập trung so sánh những ưu và nhược điểm của nền nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp hóa học để có cách lựa chọn nên ưu tiên loại hình nào cho phù hợp với thực trạng một nền kinh tế nông nghiệp. Kết quả cho thấy cần tập trung áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số chủng loại cây trồng nhạy cảm, dễ bị ô nhiễm các loại nông dược.

  pdf6p thanhthanh191 17-06-2022 4 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn để chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân tạo nên bất cập trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

  pdf86p dongcoxanh25 22-06-2022 14 3   Download

 • Tài liệu "Hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện Quốc gia - Biến rác thành tài nguyên tại các đô thị ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: nền tảng và cơ sở pháp lý, hành động giảm nhẹ khí nhà kính - Biến rác thành tài nguyên tại các đô thị ở Việt Nam (quy trình phát triển NAMA, mục đích chương trình NAMA,..). Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf12p thanhthanh191 21-06-2022 8 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh trình bày quá trình nghiên cứu giải pháp tích hợp động và thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh cũng như những nghiên cứu tiền khả thi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  pdf10p visusanwojcicki 22-06-2022 1 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của cốt thép xiên đến sự làm việc của dầm nối trong kết cấu vách - lõi nhà nhiều tầng trình bày mô hình bằng phần tử hữu hạn (PTHH) cho trường hợp dầm nối BTCT bằng phần mềm VecTor2 theo lý thuyết miền nén cải tiến (MCFT) để khảo sát vai trò của cốt thép xiên với sự làm viêc của dầm nối khi chịu lực, kết quả được so sánh với kết quả thực nghiệm và tính toán theo tiêu chuẩn ACI: 318-2019 để đánh giá kết quả phân tích của mô hình PTHH.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy nghiên cứu quá trình thu hồi, xử lý vỏ trấu ban đầu để tái sử dụng nó làm chất độn cho vật liệu compozit nền epoxy. Kết quả nghiên cứu cho thấy với hàm lượng 30pkl, vỏ trấu sau xử lý cho độ bền cơ học của vật liệu compozit là tốt nhất so với độ bền cơ học của vật liệu nền.

  pdf11p vimegwhitman 10-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu theo ngành nông nghiệp huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, phân tích hiện trạng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phú Lộc, qua đó đưa ra đánh giá chung. Trên cơ sở lý luận, cơ sở thực trạng, tác giả đưa ra một số định hướng, giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phù hợp với các nguồn lực, điều kiện thực tế và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 2 1   Download

 • Bài viết tập trung đối chiếu những điểm mới, tiến bộ của căn cứ chiếm hữu theo thời hiệu trong pháp luật của một số quốc gia có nền pháp lý tiến bộ trên thế giới, từ đó có những đề xuất mang tính xây dựng để việc áp dụng pháp luật trên thực tế được hiệu quả.

  pdf11p vipatriciawoertz 02-06-2022 28 1   Download

 • Các triệu chứng đường tiểu dưới là tập hợp các triệu chứng về rối loạn tiểu tiện được gây ra bởi nhiều nguyên nhân riêng lẻ hoặc phối hợp nên thường gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số các chỉ số niệu động học ở những bệnh nhân có triệu chứng đường tiểu dưới.

  pdf10p viirenerosenfeld 02-06-2022 7 1   Download

 • Khi độ chính xác và mật độ dữ liệu tăng theo thời gian, khối lượng dữ liệu tăng theo cấp số nhân nên đó thực sự là nguồn dữ liệu vô cùng khổng lồ mà trong những năm gần đây có dùng thuật ngữ “Big data” để mô tả . Dữ liệu viễn thám là dữ liệu có cấu trúc phức tạp, nhiều định dạng do đó cần phải thiết kế hệ thống có kiến trúc lưu trữ loại big data viễn thám này. Trong phạm vi bài viết này, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm tính khả dụng của môi trường Google Colaboratory phục vụ phân loại ảnh viễn thám.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về vai trò và sự ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép phân tán trong chế tạo bê tông siêu tính năng – UHPC. Thông qua các thử nghiệm tính chất cơ lý của hỗn hợp UHPC và UHPC, có thể đưa ra được các số liệu tham khảo về việc lựa chọn hàm lượng sợi phù hợp cho tính toán cấp phối và kết cấu UHPC để đảm bảo được mức tối ưu nhất về tính công tác và cường độ.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 17 1   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đất nền thường là các lớp trầm tích mềm yếu, có độ ẩm cao, có hàm lượng hữu cơ lớn. Đất yếu được hiểu là các loại đất có sức chống cắt nhỏ và tính biến dạng (ép lún) lớn, do vậy công trình xây dựng trên đất yếu, nếu không có các biện pháp xử lý thích hợp thường dễ bị mất ổn định toàn khối hoặc lún nhiều, lún kéo dài ảnh hưởng đến công trình bên trên và các công trình lân cận. Bài viết này các tác giả trình bày một số công nghệ xử lý nền đất yếu khu vực ĐBSCL, kết quả nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các đơn vị liên quan.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 10 1   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa trên một dạng bài toán khó mới, bài toán này được phát triển từ bài toán logarit rời rạc và bài toán khai căn nên được gọi là bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên trường hữu hạn Zp.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 10 1   Download

 • Tác động manh mẽ của thiên tai và biến đổi toàn cầu cùng những hệ lụy của quá trình phát triển kinh tế xã hội đã gây nên các hiểm họa môi trường đe dọa đời sống xã hội, tính mạng và tài sản của con người. Trong tình hình đó, nhu cầu thông tin về trạng thái môi trường là rất cần thiết để cung cấp cơ sở khoa học, hỗ trợ công tác quản lý về phòng tránh, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu của các hiểm họa môi trường.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 5 1   Download

 • Các số liệu thống kê về dân số, giáo dục, y tế, … thường được tổng kết và phổ biến trên internet dưới dạng bảng dữ liệu. Bằng cách cho phép chọn lọc, tích hợp và biểu diễn dữ liệu cũng như thực hiện các hoạt động phân nhóm đơn biến hoặc đa biến trên nền bản đồ web, người sử dụng không cần có một phần mềm chuyên dụng vẫn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về sự phân bố của dữ liệu theo không gian, cũng như sẽ tìm thấy các nhóm dữ liệu có đặc tính tương đồng.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 5 1   Download

 • Nhận thức là cơ sở, là nền tảng cho mọi sự hiểu biết của con người. Nhận thức giúp con người nhận biết thế giới, hiểu biết thế giới một cách phù hợp nhất, cao hơn nữa là con người có thể cải tạo được chính bản thân mình, tự giáo dục hoàn thiện bản thân. Do vậy, việc giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non vô cùng quan trọng. Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên thực hành phát triển nhận thức cho trẻ mầm non lứa tuổi nhà trẻ.

  pdf3p vimarillynhewson 17-05-2022 5 1   Download

 • Triết học Mác – Lênin là môn học cho chúng ta một kiến thức rất rộng về đời sống con người trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, là nền tảng của con người trước khi đi vào nghiên cứu những thứ cụ thể như các bạn sinh viên vẫn đang học các môn chuyên ngành và hằng ngày các bạn vẫn phải vận dụng nó vào thực tiễn. Trong bài viết này, nhóm tác giả chia sẻ về việc kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và sơ đồ tư duy được vận dụng trong giảng dạy môn Triết học Mác –Lênin hiện nay.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 38 1   Download

 • Bài báo trình bày phân tích và đánh giá ảnh hưởng thông số công nghệ đến biên độ rung độ và nhám bề mặt trong quá trình phay bề mặt cycloid của cặp trục vít cycloid máy nén khí áp suất 6 - 8atm, vật liệu thép 40Cr trên máy CNC 5 trục. Ứng dụng phương pháp quan hệ xám mờ (FGRA) để phân tích mức độ ảnh hưởng và tính toán thông số công nghệ hợp lý để biên độ rung động và nhám bề mặt tốt nhất trong điều kiện khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 14 1   Download

 • Việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài, so sánh với pháp luật Việt Nam, từ đó rút ra những điểm tiến bộ và những mặt còn hạn chế, đúc kết thành kinh nghiệm, bài học để hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam là một việc nên và phải làm, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

  pdf22p viindranooyi 09-05-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sơ đồ hộp nén
p_strCode=sodohopnen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2