intTypePromotion=1
ADSENSE

Sơ đồ lớp UML

Xem 1-20 trên 23 kết quả Sơ đồ lớp UML
 • Bài viết đề xuất một phương pháp thiết kế lược đồ lớp UML từ một mô hình TimeER cho trước trên cơ sở kế thừa các phương pháp chuyển đổi mô hình ER truyền thống sang lược đồ lớp UML trước đây; đồng thời bổ sung thêm các quy tắc chuyển đổi các thành phần có yếu tố thời gian trên mô hình TimeER sang lược đồ lớp UML.

  pdf8p quenchua9 20-11-2020 24 1   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 934 96   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu xây dựng sơ đồ lớp đối tượng hệ thống; thiết kế lớp; thiết kế USER CASE;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML: Phần 2".

  pdf104p codon_09 28-03-2016 122 26   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 509 124   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình. Class diagram thuộc mô hình UML (unifed modeling language) đây là một ngôn ngữ mô hình chúng ta sẽ được học trong những học kì tới trong môn DATA...

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 237 53   Download

 • Bài giảng Ôn tập Lập trình hướng đối tượng (OOP) sau đây bao gồm những nội dung về C++ vs. C; khai báo lớp; toán tử; kế thừa đa hình và đóng gói; sơ đồ lớp theo UML; Template. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt15p cocacola_10 28-11-2015 261 32   Download

 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 241 83   Download

 • 3 - Sơ đồ lớp - Mục đích của sơ đồ lớp - Lớp và các khái niệm liên quan - Giao diện - Quan hệ giữa các lớp - Ràng buộc - Xây dựng một sơ đồ lớp 4 - Sơ đồ tương tác - Lợi ích của tương tác - Thông báo

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 55 11   Download

 • tĩnh xem sơ đồ lớp và đối tượng đại diện cho các đối tượng được xác định và sắp xếp thành một cấu trúc. Nó không cho bạn biết làm thế nào các đối tượng hoạt động khi bạn đặt họ làm việc. Ngược lại, năng động, đại diện cho các tương tác của các đối tượng trong một hệ thống. Quan điểm năng động bao gồm các sơ đồ thiết kế đặc biệt để mô hình các đối tượng làm việc cùng nhau....

  pdf35p xingau9 06-09-2011 48 5   Download

 • Mặc dù thông tin cũng là một nguồn tài nguyên trong kinh doanh, nó là đáng giá để mô hình nó một cách riêng biệt bằng cách sử dụng các kỹ thuật sơ đồ lớp và đối tượng. Thông tin là những gì đi vào các hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp,

  pdf28p kennguyen5 04-11-2011 51 5   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng - chương 4a: Domain Model bao gồm những nội dung về tiếp cận xây dựng lược đồ lớp phân tích, Domain Model (Mô hình miền), UML Class Diagram và một số nội dung khác.

  pdf43p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 92 5   Download

 • Chọn một lớp học trở lại từ hộp danh sách thả xuống, hoặc nhập một kiểu trả về mới. OR 1. Chọn hoạt động trên một sơ đồ lớp. 2. Sau khi tên hoạt động, nhập một dấu hai chấm, theo sau là kiểu trả về. Ví dụ, nếu bạn có một hoạt động được gọi là In sẽ trả về một

  pdf71p kennguyen3 23-10-2011 61 4   Download

 • Chương 7 - Thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về thiết kế hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng với UML: Sơ đồ đối tượng (Object Diagram), sơ đồ giao tiếp (Communication diagram), sơ đồ lớp (Class Diagram).

  pdf46p tangtuy12 01-06-2016 53 4   Download

 • Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của Mẫu thiết kế (design pattern) nói chung và mẫu thiết kế hợp nhất nói chúng cũng như việc áp dụng mẫu thiết kế hợp nhất (union design pattern) - Thực hiện chuyển biểu đồ lớp UML sang dạng đặc tả OWL Ontology trên cơ sở lý thuyết bài khóa luận của sinh viên Giáp Thị Ngọc Thúy đã thực hiện. - Tìm hiểu một số công cụ đã có hỗ trợ việc so sánh hai OWL Ontology, phân tích những ưu nhược điểm của chúng. - Tìm kiếm giải pháp cho...

  pdf58p truongnghen 30-08-2012 77 27   Download

 • Hình2.3:sơ đồ tầng Web tier Business tier: Business tier là một lớp logic dùng để thực hiện việc xử lý của hệ thống J2EE server. Hình2.4: sơ đồ tầng Business tier. Hình vẽ minh họa cho ta thấy 1 Enterprise Bean có thể nhận dữ liệu từ client, xử lý nó (nếu cần thiết) và gửi nó đến EIS tier (Enterprise Information System tier) để lưu trữ. 1 Enterprise Bean cũng có thể nhận dữ liệu từ EIS tier, xử lý dữ liệu đó (nếu cần thiết) và sau đó là gửi nó trở lại các chương trình client. Có 3 loại...

  pdf35p cnkbmt1 14-10-2011 79 10   Download

 • Phần trên cùng của lớp giữ tên lớp và tùy chọn, khuôn mẫu của nó. Phần ở giữa chứa các thuộc tính, hoặc các thông tin mà một lớp học tổ chức. Phần dưới tổ chức các hoạt động, hoặc hành vi của một lớp. Nếu bạn muốn, bạn có thể ẩn các thuộc tính và / hoặc các hoạt động của lớp để làm cho sơ đồ của bạn dễ dàng hơn để đọc.

  pdf71p kennguyen3 23-10-2011 47 4   Download

 • cho phép bạn sử dụng lại sơ đồ sơ đồ. Nói cách khác, nếu bạn tạo ra một lớp học cho một sơ đồ, bạn nên có thể sử dụng nó một lần nữa bằng cách chọn nó từ từ điển và kéo và thả nó vào một. Cuối cùng, một số cao cấp (đọc "đắt tiền") công cụ mô hình cho phép bạn để tạo ra mã từ các mô hình của bạn.

  pdf45p kimku7 26-10-2011 55 2   Download

 • (ví dụ, nếu lưu trữ máy chủ từ xa EJB được khởi động lại trong suốt cuộc đời của khách hàng). UML sơ đồ lớp sau đây minh họa các superclasses định vị dịch vụ cả hai địa phương và từ xa SLSB, và làm thế nào một LocalSLSBBoxOf iceFactory lớp f có thể được sử dụng trong các ứng dụng mẫu để tạo ra các đối tượng phòng vé

  pdf69p kimku7 27-10-2011 44 2   Download

 • "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Những nét chung nhất kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng" được biên soạn với mục đích giúp các bạn nắm được xây dựng các sơ đồ use-case (Use Case Diagram); viết các phần mô tả tình huống và Use Case; Phát triển các sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) và các sơ đồ trình tự hệ thống (System Sequence Diagram); cải tiến và tăng cường sơ đồ lớp mô hình miền (Domain Model Class Diagram); giải thích cách thức sơ đồ UML kết hợp để xác định các yêu cầu chức năng cho việc tiếp cận hướng đối tượng.

  pdf44p nguathienthan10 26-02-2021 24 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về tính kế thừa và tính đa hình trên java. Thông qua chương này người học có thể: Đánh giá được tầm quan trọng của kế thừa, hiện thực được tính kế thừa trong Java, vẽ được sơ đồ UML thể hiện tính kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 60 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sơ đồ lớp UML
p_strCode=sodolopuml

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2