intTypePromotion=1
ADSENSE

Sơ đồ quang hợp

Xem 1-20 trên 1115 kết quả Sơ đồ quang hợp
 • Xác định cường độ quang hợp lá, quả của các nhóm giống cà phê chè (Coffee arabica)và cà phê vối (Coffee canephora) theo từng giai đoạn phát triển của quả tại Buôn Ma Thuột. Cường độ quang hợp của lá ở các nhóm giống cà phê chè, cũng như cà phê vối có liên quan chặt chẽ với quá trình phát triển của quả và đạt cực đại khi quả ở giai đoạn tăng kích thước, tích luỹ chất khô. Cường độ quang hợp của lá cà phê chè thấp hơn so với lá cà phê vối. Quả của các...

  pdf4p sunshine_3 26-06-2013 77 9   Download

 • Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng. Tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90-95% chất khô của thực vật. Tirimiazep đã nói "Bằng cách điều khiển chức năng quang hợp, con người có thể khai thác cây xanh vô hạn". Đã có nhiều công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa quang hợp với năng suất.

  pdf6p heoxinhkute4 28-09-2010 318 86   Download

 • Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái đất. Trong các chuỗi thức ăn tự nhiên, các sinh vật quang dưỡng (sống nhờ nguồn năng lượng do quang hợp) thường là những mắt xích đầu tiên; ...

  pdf56p aries-smile 05-12-2009 413 179   Download

 • Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái đất. Trong các chuỗi thức ăn tự nhiên, các sinh vật quang dưỡng (sống nhờ nguồn năng lượng do quang hợp) thường là những mắt xích đầu tiên; nghĩa là các sinh vật còn lại đều sử dụng sản phẩm của quá trình quang hợp phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của chúng....

  pdf5p phuonghoangnho 22-03-2010 461 135   Download

 • Lá cây: nơi thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật. Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái đất. Trong các chuỗi thức ăn tự nhiên, các sinh vật quang dưỡng (sống nhờ nguồn năng lượng do quang hợp) thường là những mắt xích đầu tiên; nghĩa là các sinh vật còn lại đều sử dụng sản phẩm...

  pdf6p heoxinhkute12 23-03-2011 237 31   Download

 • Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất câu trồng. Tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90-95% tổng só chất khô của thực vật. Timiriazev nhà sinh lý thực vật người Nga đã nói: bằng cách điều khiển chức năng quang hợp, con người có thể khai thác cây xanh vô hạn

  ppt30p hoangphonghai 21-05-2013 131 30   Download

 • Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới của Trường Đại học Tây Bắc nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của hạn ở các giai đoạn khác nhau đến cường độ quang hợp (IQH), cường độ thoát hơi nước (ITHN), hiệu quả sử dụng nước (WUE), khả năng giữ nước của lá (RWL), tỷ trọng diện tích lá (SLA) và năng suất của các giống lúa nương trồng trong điều kiện hạn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Các giống lúa nương khi gặp hạn đều có Iqh và WUE cao hơn hoặc ngang bằng so với giống đối...

  pdf8p kem3mau 13-06-2013 50 10   Download

 • Trong nghiên cứu này tác giả tiến hành đánh giá khả năng chịu hạn của các mẫu giống lúa cạn thu thập từ vùng Tây Bắc Việt Nam khi xử lý hạn và phục hồi trong giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông thông qua một số chỉ tiêu về khả năng quang hợp như cường độ quang hợp, cường độ thoát hơi nước, hiệu quả sử dụng nước, chỉ số SPAD và năng suất cá thể trong điều kiện trồng trong chậu ở nhà lưới có mái che.

  pdf10p nganga_07 08-10-2015 36 2   Download

 • Thí nghiệm được tiến hành trong vụ xuân năm 2011 trong điều kiện nhà kính tại Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội nhằm đánh giá ảnh hưởng của hạn tới đặc tính quang hợp và chất khô tích lũy trong giai đoạn phát triển thân lá của một số giống cao lương (Sorghum bicolor (L.) Moench).

  pdf8p nganga_07 08-10-2015 63 2   Download

 • Các giống lúa cải tiến từ Cách mạng Xanh có thời gian sinh trưởng khoảng 120 ngày. Do việc thay đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có các giống lúa có thời gian sinh trưởng khoảng 100 ngày. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá đặc tính quang hợp và tích luỹ chất khô của dòng lúa ngắn ngày mới chọn tạo, từ đó cung cấp thông tin cho biện pháp canh tác lúa ngắn ngày.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 58 2   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính quang hợp (cường độ quang hợp, hàm lượng diệp lục, chỉ số diện tích lá), khối lượng chất khô tích lũy và năng suất của 10 giống lạc trồng trong vụ Xuân năm 2013, 2014 và 2015 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf10p sieunhansoibac3 12-04-2018 47 1   Download

 • Bài viết Khả năng quang hợp và tích lũy chất khô của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 trên các mức đạm khác nhau trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy số nhánh tối đa và diện tích lá của 2 dòng/giống tăng khi tăng mức đạm bón. Cường độ quang hợp ở thời kỳ chín sáp của dòng DCG72 cao hơn so với giống KD18 ớ mức đạm bón thấp (N1) nhưng thấp hơn so với giống KD18 ở mức đạm bón cao (N2) là do hàm lượng đạm và diệp lục trong lá thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lamducduy 05-05-2018 32 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá đặc điểm quang hợp và mối quan hệ giữa hiệu suất quang hợp thuần với tốc độ tăng trưởng của khoai sọ ở hai thời kỳ quan trọng của sự hình thành và tích lũy mạnh về củ: bắt đầu phân hóa củ và thời kỳ thân lá ngừng sinh trưởng và tăng tích lũy vào củ.

  pdf9p trieuiu123456 20-09-2018 32 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí (cường độ quang hợp, chỉ số diện tích lá) và hóa sinh (hàm lượng nitơ, photpho, kali trong lá) của 10 giống lạc trồng trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ kết quả nghiên cứu đã tìm ra sự khác biệt trong các chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của 10 giống lạc và xếp hạng chúng.

  pdf11p danhvi10 22-11-2018 32 1   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu sâu hơn về sự quang hợp của các giống lạc chịu hạn khác nhau qua các thời kỳ sinh trưởng, những biến động của sự quang hợp trong điều kiện gây hạn ở các thời kỳ sinh trưởng và phát triển liên quan trực tiếp đến năng suất và phẩm chất của cây trồng.

  pdf4p ketaucho 22-10-2019 31 1   Download

 • BÀI 8: QUANG HỢP. Ở THỰC VẬT.. NỘI DUNG BÀI..I/ Khái quát về quang hợp ở thực vật. 1. Quang hợp là gì?. 2. Vai trò của quang hợp.II/ Lá là cơ quan quang hợp. 1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi. với chức năng quang hợp. 2. Lục lạp là bào quan quang hợp. 3. Hệ sắc tố quang hợp.. I/ Khái quát về quang hợp ở thực vật..1. Quang. hợp là. gì?..... Sơ đồ quang hợp ở cây xanh.. I/ Khái quát về quang hợp ở thực vật..1. Quang. hợp là Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong. gì? đó năng lượng ánh sáng mặt trời được.

  ppt19p linhlan_09 02-08-2014 299 54   Download

 • MÔN SINH LỚP 11..Bài 8: QUANG HỢP. Ở THỰC VẬT..Nhà sinh lý thực vật nổi tiếng người Nga. K.A.Timiriazex đã viết:.“ Mọi chất hữu cơ dù đa dạng đến đâu. và gặp ở chỗ nào, ở động vật, thực vật. hay ở người đều đã đi qua lá, đều đã. hình thành từ các chất do lá chế tạo. ra.”.. Hằng năm thực vật có màu xanh.đồng hoá 170 tỷ tấn cacbonic (25%.tổng số cacbonic trong không khí),.quang phân ly 130 tỷ tấn nước và giải.phóng 115 tỷ tấn oxi tự do cần cho sự.sống trên trái đất, duy trì sự ổn định.cho hoạt động sống của sinh giới... Tiết 7, Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT..

  ppt17p linhlan_09 02-08-2014 344 47   Download

 • Thí nghiệm trong chậu được tiến hành tại nhà lưới của khoa Nông học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vụ mùa 2011 và vụ xuân 2012 nhằm đánh giá đặc điểm quang hợp, tích lũy chất khô và tốc độ tích luỹ chất khô của các dòng lúa có thời gian sinh trưởng ngắn. Vật liệu thí nghiệm là 2 dòng lúa ngắn ngày được chọn lọc từ thế hệ F6 lai giữa giống lúa IR24 và lúa dại Rufipogon với giống lúa đối chứng là IR24. Ở các giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu, trỗ và chín...

  pdf7p banhukute 18-06-2013 86 7   Download

 • Hiện nay, diện tích trồng lúa lai F1 không ngừng tăng lên ở Việt Nam cũng nh- trên thế giới với năng suất v-ợt trội so với dòng bố mẹ và lúa thuần (Yuan, 2002; Virmani, 1997, 2002; Nguyễn Thị Trâm, 1998; Nguyễn Văn Hoan, 1999). Nhiều công trình nghiên cứu tr-ớc đây cho thấy -u thế lai (ƯTL) về năng suất của lúa lai F1 chủ yếu do -u thế lai về số nhánh và diện tích lá (Virmani và cs., 1981; Sarker và cs., 2001). Quang hợp là đặc tính quan trọng liên quan đến năng suất hạt...

  pdf9p sunshine_3 26-06-2013 50 5   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá đặc tính quang hợp của dòng lúa ngắn ngày mới chọn tạo (DCG66) với các mức đạm bón khác nhau trong điều kiện nhà lưới, đánh giá năng suất của dòng lúa này trên các mức đạm và mật độ cấy khác nhau trong điều kiện vụ xuân và vụ mùa tại Thái Nguyên và Lào Cai, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác.

  pdf13p nganga_06 05-10-2015 39 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sơ đồ quang hợp
p_strCode=sodoquanghop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2