intTypePromotion=1
ADSENSE

Sơ đồ thực hiện dự án

Xem 1-20 trên 1781 kết quả Sơ đồ thực hiện dự án
 • Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án, vì 2 lý do sau: • Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline (hạn hoàn thành) đúng, điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn • Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện ( thường là ít hơn thời gian thực tế) vì không nắm được đầy đủ về những công việc phải làm, và chưa tính đến các...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 316 89   Download

 • Cùng tìm hiểu phương pháp sơ đồ GANTT; phương pháp sơ đồ mạng PERT; xác suất thời gian hoàn thành dự án;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án".

  ppt38p codon_01 18-11-2015 312 57   Download

 • Chương 6 Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án của bài giảng quản trị dự án có các nội dung chính sau: Bố trí sử dụng nguồn lực thực hiện dự án, bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ pert cải tiến, điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

  ppt37p depthat 24-03-2014 176 48   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là từ cơ sở lý thuyết về quản lý chi phí thực hiện dự án, đi sâu phân tích thực trạng tình hình quản lý chi phí thực hiện các dự án tại Tổng công ty, xác định được những mặt tích cực cũng như hạn chế của Tổng công ty trong việc quản lý chi phí thực hiện dự án để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý thực hiện dự án, tối ưu hóa chi phí thực hiện, nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng công ty XDCTGT4.

  pdf134p trangvo0502 18-05-2017 65 29   Download

 • Phụ lục đính kèm sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án bao gồm những nội dung về sơ đồ tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện của Bộ KH&CN ở nước ngoài, ban quản lý tiểu dự án cho tiểu hợp, các cán bộ chủ chốt của CPMU, điều khoản tham chiếu (TOR) của một số vị trí chủ chốt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf236p thaodien102 16-11-2015 59 14   Download

 • (NB)Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án bằng EVN trình bày nội dung về nhu cầu cho kiểm soát chi phí xây dựng, tiến độ xây dựng một cầu nông thôn, ngân sách được giao, tiến độ của chi phí, đồ thị ngân lưu, đường cong chi phí tích lũy, phân tích Earned Value, một và chỉ số của sự thực hiện dự án, dự báo chi tiết toàn bộ của công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf13p luutruongvan 19-10-2016 68 4   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, việc quy định số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, cụ thể như sau: thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng...

  doc20p lanqiren 19-05-2020 10 1   Download

 • Bài báo nêu lên những khái niệm về chất lượng dự án đầu tư xây dựng và lập kế hoạch tiến độ khi thực hiện dự án; mối quan hệ, tác động giữa chúng với nhau để công trình đạt chất lượng tốt hay không. Đồng thời nêu lên một số tồn tại, rút ra một số kinh nghiệm để giúp các nhà đầu tư chủ động khắc phục.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 232 38   Download

 • Sổ tay thực hiện Dự án: Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng thực hiện hướng dẫn việc xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các hoạt động của Dự án cho các bên liên quan của Dự án. Sổ tay gồm 5 chương: Chương I Tóm tắt Dự án; Chương II Quản lý thực hiện Dự án; Chương III Lập kế hoạch Dự án; Chương IV Đấu thầu, mua sắm; Chương V  Theo dõi, đánh giá và chế độ báo cáo, thông tin liên lạc của Dự án.

  pdf82p uocvongxua03 16-06-2015 80 16   Download

 • Công văn số 5582/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký tiến độ thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 1 0   Download

 • Kết thúc mođun này học viên có khả năng: ƒ Nắm vững một số công cụ lập kế hoạch dự án như: biểu đồ Gantt, phương pháp đường tới hạn, kỹ thuật đánh giá và xem xét chương trình. ƒ Nắm vững phương pháp xây dựng lịch trình thực hiện dự án. ƒ Xem xét lại khối lượng công việc, lựa chọn các công cụ để lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA. ƒ Xây dựng kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA cho một dự...

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 1293 557   Download

 • Phương pháp sơ đồ Gantt nhằm quản lý tiến trình và thời hạn các công việc dự án. Theo đó, trên hệ trục tọa độ hai chiều, trục tung thể hiện các công việc của dự án, trục hoành thể hiện thời gian hoàn thành các công việc này. Mục đích của sơ đồ GANTT là xác định một tiến độ hợp lý để thực hiện các công việc khác nhau của dự án. Sơ đồ GANTT thích hợp cho loại dự án có quy mô nhỏ, khối lượng công việc ít, thời gian thực hiện của từng công việc và...

  ppt90p chucung 13-01-2011 956 358   Download

 • Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư – Chương 4: Quản trị thời gian thực hiện dự án” trình bày các nội dung chi tiết: Phương pháp sơ đồ GANTT, phương pháp sơ đồ PERT, kiểm tra tiến độ thời gian thực hiện dự án, xác suất thời gian hoàn thành dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p tsmttc_004 11-06-2015 187 30   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư do TS. Phạm Xuân Giang biên soạn gồm có 6 chương. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản, Thiết lập dự án đầu tư, lựa chọn dự án đầu tư, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị việc bố trí và điều hịa nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 156 29   Download

 • Phương pháp sơ đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn của các công việc trên hệ trục toạ độ 2 chiều. Trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động. Trục tung biểu diễn trình tự tiến trình các công việc.

  ppt85p sony_12 25-06-2013 114 19   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Lập và phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư, phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư, ứng dụng excel trong lập và phân tích dự án, một số nội dung về quản lý thực hiện dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p doinhugiobay_16 27-02-2016 79 19   Download

 • Bài 3 - Lập kế hoạch thực hiện dự án. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Các công cụ phục vụ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thủ tục dự án, hồ sơ quản lý dự án, các biểu mẫu (forms), văn phòng dự án (project office), ms project – tool. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt114p thiendiadaodien_1 10-12-2018 25 3   Download

 • Bài báo đưa ra các công thức xác định cụ thể lợi ích của các bên làm cơ sở cho việc thưởng hoặc phạt các chủ thể khi rút ngắn hoặc làm chậm thời gian đưa ra dự án vào sử dụng.

  pdf6p angicungduoc1 29-11-2019 10 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá hình thức và mức độ tham gia của người dân xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2. Các thông tin thứ cấp được tổng hợp từ ban quản lý dự án và chính quyền địa phương; thông tin sơ cấp được thu thập từ 60 hộ dân bằng phiếu điều tra. Nghiên cứu cũng sử dụng thang đo về mức độ tham gia của Arnstein (1969), phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thống kê so sánh để phân tích thông tin.

  pdf10p mangamanga 29-02-2020 19 1   Download

 • Sơ đồ Gannt là một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry L. Gantt, một trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa học.

  doc5p manhhung06dl 13-12-2009 1648 394   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sơ đồ thực hiện dự án
p_strCode=sodothuchienduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2