intTypePromotion=1
ADSENSE

Sở Ngoại vụ

Xem 1-20 trên 5738 kết quả Sở Ngoại vụ
 • Luận văn trình bày về lý luận về văn hóa tổ chức các giá trị văn hóa tại các tổ chức hành chính, thực trạng tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, giải pháp nhằm tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p four_12 21-03-2014 89 21   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép

  doc2p duysuong 25-12-2009 82 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf9p naubanh_chung 23-01-2013 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf20p naubanh_chung 23-01-2013 35 1   Download

 • Quyết định số: 2689/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 36 0   Download

 • Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 37 0   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf9p codon_09 29-03-2016 30 0   Download

 • Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;..

  doc39p nghqcp 09-11-2017 17 0   Download

 • Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 3586/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p trangan_123 03-03-2018 19 0   Download

 • Quyết định số 4379/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh.

  doc6p trangan_123 03-03-2018 7 0   Download

 • Quyết định số 1362/QĐ-UBND ban hành phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của sở ngoại vụ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 1369/QĐ-UBND ban hành phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ngoại vụ tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Xác nhận đơn xin đổi giấy phép lái xe

  doc1p duysuong 25-12-2009 612 71   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Tổ chức hội thảo. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

  doc1p duysuong 25-12-2009 128 22   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, gia hạn tạm trú

  doc2p duysuong 25-12-2009 149 16   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Cho phép cá nhân

  doc1p duysuong 25-12-2009 75 7   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Khám chữa bệnh từ thiện

  doc2p duysuong 25-12-2009 141 7   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Thẩm định hồ sơ nhập cảnh

  doc2p duysuong 25-12-2009 91 7   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Giấy đăng ký hoạt động

  doc3p duysuong 25-12-2009 83 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
738 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sở Ngoại vụ
p_strCode=songoaivu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản