intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sử dụng vốn ODA

Xem 1-20 trên 288 kết quả Sử dụng vốn ODA
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình, thực trạng và giải pháp" nhằm phân tích thực trạng hoạt động thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình, đánh giá những mặt đạt được, hạn chế trong hoạt động thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình và chỉ ra nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó.

  pdf98p khanhchi2510 19-04-2024 1 0   Download

 • Luận văn "Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA của AFD cho dự án hỗ trợ quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ và Đà Nẵng" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về ODA và hiệu quả sử dụng vốn ODA trong các chương trình, dự án nói chung và trong dự án phát triển đô thị nói riêng; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA do AFD tài trợ trong dự án hỗ trợ quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ và Đà Nẵng.

  pdf70p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn tập trung đi sâu vào phân tích tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc trong ngành y tế ở Việt Nam. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Hàn Quốc cho ngành y tế của Việt Nam.

  pdf69p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA và quản lý dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA, luận án "Quản lý dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA" đề xuất một số biện pháp quản lí dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA nhằm khắc phục các hạn chế để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA trong bối cảnh đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay.

  doc255p kimphuong1135 18-10-2023 10 10   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA và quản lý dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA, luận án "Quản lý dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA" đề xuất một số biện pháp quản lí dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA nhằm khắc phục các hạn chế để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án phát triển giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA trong bối cảnh đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay.

  doc31p kimphuong1135 18-10-2023 5 5   Download

 • Bài viết Dự án ODA thiếu hiệu quả - minh chứng từ dự án BRT 01 và Metro Nhổn, ga Hà Nội trình bày thực trạng huy động và sử dụng vốn ODA của Việt Nam; Một số tồn tại của dự án ODA; Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

  pdf4p vimulcahy 02-10-2023 5 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của 5 quốc gia đã sử dụng thành công nguồn vốn ODA, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị cho Việt Nam về sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA trong điều kiện hiện nay.

  pdf5p vipierre 02-10-2023 6 2   Download

 • Bài viết Hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam trình bày thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam 2016-2020. Trên cơ sở chỉ ra những nguyên nhân, bất cập trong việc sử dụng nguồn vốn này tại Việt Nam thời gian qua, bài viết đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf4p vipierre 02-10-2023 7 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao quản lý hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua đó giúp cho các nhà quản lý xác định được những vấn đề mà nhà quản lý nguồn vốn ODA quan tâm nhất, làm thế nào để sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả, tránh thất thoát; đề ra quy trình và phương pháp nghiên cứu để Nghiên cứu giải pháp quản lý nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

  pdf88p besfriend09 20-06-2023 6 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án là hệ thống hoá và hoàn thiện các vấn đề lý luận về quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA để trên cơ sở đó phân tích, đánh giá và làm rõ thực trạng quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế cùng các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp về quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

  pdf164p tranghong0906 02-01-2023 21 9   Download

 • Bài viết Nhân tố tác động đến quản lý nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Trị trình bày nhận diện những tác động đến công tác quản lý vốn ODA tỉnh Quảng Trị; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn ODA.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 16 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và ngành thông tin và truyền thông" đánh giá mức độ tác động của các nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn ODA trong ngành thông tin truyền thông ở Việt Nam. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA đối với ngành thông tin truyền thông ở Việt Nam.

  pdf121p chuheodethuong10 17-06-2022 75 5   Download

 • Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc gia hạn Công hàm trao đổi (E/N) về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 15 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm của nguồn vốn vay ngân sách nhà nước khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn ODA; phân tích, trình bày thực trạng pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và thực tiễn tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, nơi người viết có thời gian công tác; đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng.

  pdf106p badbuddy05 16-02-2022 35 3   Download

 • Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 thành phố Hà Nội" (Dự án) sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 25 1   Download

 • Quyết định số 1467/2021/QĐ-TTg ban hành về việc duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 1533/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 18 1   Download

 • Quyết định số 1628/2021/QĐ-TTg ban hành về việc gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 18 1   Download

 • Quyết định số 1794/2021/QĐ-TTg ban hành về việc gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 19 1   Download

 • Quyết định số 1912/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2