intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự ra đời của ngân hàng

Xem 1-20 trên 900 kết quả Sự ra đời của ngân hàng
 • Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Khi tiền giấy được phát hành ở châu Âu vào thế kỷ 16, hoạt động ngân hàng khá thoải mái. Hầu như chỉ có một qui định duy nhất để gia nhập ngành ngân hàng: cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ nợ! Về bản chất, đây là nghĩa vụ của mọi tổ chức kinh doanh thông thường (Rothbard:1983,...

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 796 192   Download

 • Đề tài: Tính độc lập của Ngân hàng Trung Ương trình bày các nội dung chính: sự ra đời của Ngân hàng Trung ương và chức năng, Ngân hàng Trung ương, tìm hiểu về Ngân hàng Trung ương, sự ra đời của Ngân hàng TW, bản chất và chức năng Ngân hàng Trung ương, vài nét về tính độc lập của Ngân hàng TW, tính độc lập của Ngân hàng TW, tính độc lập của Ngân hàng TW Việt Nam hiện nay và một số đề xuất.

  doc18p langtuthangpro 14-04-2014 109 24   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương và các chi nhánh của nó tại Việt Nam từ năm 1875 đến năm 1945 đồng thời làm rõ chức năng phát hành tiền, chức năng là ngân hàng thƣơng mại và hoạt động đầu tƣ tài chính của ngân hàng. Từ đó, luận án đánh giá thực chất, rút ra những tác động của Ngân hàng Đông Dƣơng đối với kinh tế, xã hội Việt Nam lúc bấy giờ

  pdf224p chumeorocky 10-01-2018 54 15   Download

 • Lý luận chung Ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng I. Lý luận chung 1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng detail detail 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại b. Ngân hàng trung ương detail detail 3 II. Ngân hàng trung ương 1. Định nghĩa 2. Lý do ra đời của ngân hàng trung ương 3. Vai trò của ngân hàng trung ương detail detail detail 4 III. Ngân hàng...

  pdf9p kimtuyen 24-12-2009 2164 836   Download

 • . Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng detail b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng detail 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại detail b. Ngân hàng trung ương detail

  pdf9p ntgioi120403 04-11-2009 1940 688   Download

 • Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào ngày 6/5/1951 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng của nước ta. Với sự ra đời của NHQG lần đầu tiên chúng ta có một ngân hàng mang đầy đủ tính độc lập tự chủ, và là một ngân hàng quốc gia duy nhất. Cho dù trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những thay đổi thích hợp để phù hợp với hoàn cảnh mới, song nó vẫn là một cơ quan...

  pdf82p trungtri 27-07-2009 1131 476   Download

 • Ngân hàng hay nhà băng là các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực tài chính và lưu thông tiền tệ, thực hiện các chức năng: phát hành tiền, tín dụng, thanh toán; tập trung tiền nhàn rỗi tạm thời trong nền kinh tế và trong dân cư, biến thành vốn để cho vay, phát triển sản xuất - kinh doanh dưới hình thức tín dụng, đầu tư tài chính v.v... và một số hoạt động khác. tạo ra các phương thức hoạt động tín dụng, thanh toán, điều hoà lưu thông tiền tệ nhằm thúc đẩy kinh...

  pdf9p xedapcam 07-05-2010 942 179   Download

 • Kế toán là một công cụ hữu hiệu giúp cho không chỉ các nhà quản lý nắm được thực trạng tài chính nhằm hoạch định kế hoạch phát triển cho tương lai của công ty mà cò là mối quan tâm của các nhà đầu tư tài chính, các ngân hàng, Nhà nước… nhằm phục vụ cho những mục đích của mình. Hạch toán kế toán gắn liền với sản xuất do đó ngay từ thời kỳ nguyên thuỷ người ta đ sử dụng hạch toán kế toán đẻ ghi chép theo dõi quá trình sản xuất. ...

  pdf2p haichau 24-06-2009 443 117   Download

 • Sơ lược về sự ra đời của ngân hàng 3500 năm trước công nguyên trở về trước là giai đoạn sơ khai của ngân hàng dưới dạng tiệm cầm đồ. Trong giai đoạn ấy các chế định nhà nước, pháp luật chưa rõ ràng, trộm cắp xảy ra ở khắp nơi, nên các thương nhân, các gia đình có của cải, trong cộng đồng chỉ tìm thấy sự an tâm khi gửi vàng bạc đá quý dư thừa vào nhà thờ, các nhà giàu có hoặc lãnh chúa vì những nơi ấy an toàn cho tiền bạc của họ. Lúc ấy...

  pdf5p cucai_trang 03-06-2010 217 104   Download

 • Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại b. Ngân hàng trung ương

  pdf43p lovequynh861 13-04-2011 212 95   Download

 • Sơ lược về sự ra đời của ngân hàng 3500 năm trước công nguyên trở về trước là giai đoạn sơ khai của ngân hàng dưới dạng tiệm cầm đồ. Trong giai đoạn ấy các chế định nhà nước, pháp luật chưa rõ ràng, trộm cắp xảy ra ở khắp nơi, nên các thương nhân, các gia đình có của cải, trong cộng đồng chỉ tìm thấy sự an tâm khi gửi vàng bạc đá quý dư thừa vào nhà thờ, các nhà giàu có hoặc lãnh chúa vì những nơi ấy an toàn cho tiền bạc của họ. Lúc ấy...

  pdf6p butanyc 24-08-2010 204 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: các cttc và sự ra đời phát triển các cttc ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p tieutaydoc 06-08-2010 140 43   Download

 • 1.1 Sự ra đời và phát triển hệ thống Ngân hàng. 1.1.1 Sự ra đời và phát triển hệ thống Ngân hàng trên thế giới. 1.1.1.1 Lịch sử ra đời của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trờng, Ngân hàng là một tổ chức quan trọng nhất của nền kinh tế;là một tổ chức trung gian tài chính thực hiện các nghiệp vụ tập trung, phân phối lại vốn tiền tệ cũng nh các dịch vụ có liên quan đến tài chính-tiền tệ khác trong nền kinh tế quốc dân. ...

  pdf18p kimku11 03-10-2011 118 31   Download

 • Ngày nay ,các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng các mầm mống của sự ra đời của ngân hàng đã xuất hiện cùng lúc với sự hình thành đời sống kinh tế và xã hội loài người .Rất nhiều di tích và tài liệu tìm được cho thấycác hoạt động ngân hàng sơ khai đã ra đời từ 3-4 ngàn năm trước công nguyên .Khi đó, sự phát triển của nền sản xuất, phân công lao động xã hội dẫn tới sự phát triển của hoạt động trao đổi, bắt đầu từ sự trao đổi trực...

  pdf79p notonline1122 21-02-2013 78 30   Download

 • Nội dung chính của chương 1 Tổng quan về ngân hàng trung ương nằm trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương nhằm trình bày về khái niệm và sự ra đời của ngân hàng trung ương. Đặc trưng của ngân hàng trung ương, vai trò của ngân hàng trung ương.

  pdf85p navy_12 21-05-2014 144 16   Download

 • Chương 1 Tổng quan về ngân hàng trung ương, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái niệm và sự ra đời của ngân hàng trung ương, quan hệ giữa ngân hàng trung ương và Chính phủ, chức năng của ngân hàng trung ương, bảng tổng kết tài sản và bảng cân đối tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  pdf29p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 113 10   Download

 • Bài viết trình bày hoàn cảnh ra đời của Ngân hàng Đông Dương năm 1875 (Banque de l’Indochine). Thời điểm này, nền kinh tế Nam Kì đang trì trệ và Chính phủ Pháp đang gặp những khó khăn về tài chính. Hoàn cảnh ra đời đặc biệt đó đã giúp Ngân hàng Đông Dương có những lợi thế thương mại to lớn mà không một ngân hàng nào tại Pháp có thể sánh bằng. Ngân hàng Đông Dương đã trở thành một “ngân hàng bất khả chiến bại” của giới tư bản - tài chính Pháp ở vùng Viễn Đông.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 107 10   Download

 • 1. Sự ra đời của WTO. Ngày 15/04/1994, tại Marakesh (Marốc), Hiệp định cuối cùng của vũng đàm phán Urugoay đó được ký kết. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ra đời ngày 01/01/1995 là kết quả của vũng đàm phán Urugoay kéo dài trong suốt 8 năm (1986-1994).

  pdf9p kimku9 31-08-2011 49 7   Download

 • Dịch vụ nhiều, nhưng tiện lợi chưa tới Tính đến nay, các kênh giao dịch ngân hàng tiện lợi: ATM, online banking, mobile banking, phone banking… dường như đã rất quen mặt đặt tên trên thị trường. Thuật ngữ ngân hàng tiện lợi dần trở nên quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng khi nói đến việc dùng thẻ đa năng, chuyển khoản bằng điện thoại di động hay gửi tiết kiệm trực tuyến, không phải ai cũng có sự hiểu biết về các chức năng và dịch vụ ngân hàng như nhau. Thực tế cho thấy, việc chạy theo trào lưu,...

  pdf2p bibocumi19 12-12-2012 61 6   Download

 • Bài giảng Chương 3: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ bao gồm 4 chương: sự ra đời của ngân hàng Trung ương; chính sách tiền tệ; lạm phát; câu hỏi vận dụng. Với các nội dung sau: định nghĩa  ngân hàng Trung ương ; các mô hình ngân hàng Trung ương; chức năng của ngân hàng Trung ương;  các phép đo lượng tiền cung ứng; mục tiêu của chính sách tiền tệ các công cụ của chính sách tiền tệ; đo lường lạm phát; phân loại lạm phát; nguyên nhân lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc nội dung.

  pdf37p luu1212 05-07-2019 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự ra đời của ngân hàng
p_strCode=suradoicuanganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2