Sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu

Xem 1-10 trên 10 kết quả Sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu
 • Thông tư 140/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mẫu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 182 32   Download

 • Thông tư 140/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mẫu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf4p 1huutri 06-08-2009 283 9   Download

 • Thông tư số 140/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  pdf3p lawttnh5 12-11-2009 70 3   Download

 • Thông tư số 30/2014/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại biểu thuế xuất khẩu.

  pdf5p emvaolop1 24-10-2014 20 2   Download

 • Thông tư số 51/2009/TT-BTC về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk1 10-11-2009 56 5   Download

 • Thông tư số 68/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf6p lawxnk1 10-11-2009 45 3   Download

 • Thông tư 68/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf6p strips 07-08-2009 75 4   Download

 • Tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng qui định tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất áp dụng cho xe chở người có dung tích xi lanh trên 2500cc nhưng không quá 3000cc (mã 8703.33.51) là 83%.

  pdf50p bluesky_12 19-12-2012 343 117   Download

 • THÔNG TƯ CHI TIẾT MÃ SỐ VÀ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 1104 TẠI THÔNG TƯ 216/2009/TT-BTC NGÀY 12/11/2009

  pdf4p cachepchienxu 20-07-2010 81 7   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THUỘC MÃ SỐ 3909.10.10 VÀ MÃ SỐ 3909.20.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 16 2   Download

Đồng bộ tài khoản