intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác phẩm văn chương

Xem 1-20 trên 3258 kết quả Tác phẩm văn chương
 • Luận văn "Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm phần mềm cho Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt" trình bày cơ sở lý thuyết cho việc xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trình bày sơ lược về cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Lạc Việt; từ những phân tích tác động của yếu tố bên trong và bên ngoài, chương ba sẽ xây dựng những chiến lược có thể chọn và định lượng chúng để quyết định chiến lược nên thực hiện.

  pdf102p starandsky02 19-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Văn hóa du lịch - Chương 4: Văn hóa du lịch trong phát triển du lịch ở Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: văn hóa du lịch trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng điểm, tuyến du lịch; văn hóa du lịch trong xây dựng sản phẩm du lịch; văn hóa du lịch trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch; văn hóa du lịch trong hợp tác phát triển du lịch; văn hóa du lịch trong quản lý nhà nước về du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 10 2   Download

 • Việc giảng dạy yếu tố tình huống truyện trong các truyện ngắn “Vợ nhặt”, “Chiếc thuyền ngoài xa” và “Những đứa con trong gia đình” cần thiết phải được có một vị trí xứng đáng khi tiến hành phân tích các tác phẩm này ở chương trình Ngữ văn 12 Nâng cao. Việc giảng dạy đó nhất thiết phải gắn liền với việc trang bị cho học sinh những kiến thức lí luận đơn giản nhưng sâu sắc về tình huống truyện. Nếu không, những bài giảng về tác phẩm sẽ đặt học sinh vào thế phải chấp nhận một cách thụ động. Và do vậy, học sinh cũng sẽ dễ dàng quên nhanh những loại kiến thức mang tính áp đặt như vậy.

  pdf14p phuong3659 11-01-2023 55 2   Download

 • Bài giảng "Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh: Chương 1 - Nước trong thực phẩm" được biên soạn với các nội dung chính sau: Nước trong thực phẩm; Khái niệm hoạt độ nước aw; Hấp thụ nước đẳng nhiệt; Ảnh hưởng hoạt độ nước tới vận tốc phản ứng; Nguyên tắc ổn định chất lượng sản phẩm dựa trên aw. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf19p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 1: Nước trong thực phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Nước trong thực phẩm; Khái niệm hoạt độ nước aw; Hấp thụ nước đẳng nhiệt; Ảnh hưởng hoạt độ nước tới vận tốc phản ứng; Nguyên tắc ổn định chất lượng sản phẩm dựa trên aw. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p trangdo0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Khái niệm về enzym; Cấu tạo; Tính chất của enzym; Cơ chế tác dụng của enzym; Động học và yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzym; Hệ thống enzym và danh pháp; Nghiên cứu enzym;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p trangdo0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vận hành hệ thống: Chương 1 - Đặc điểm cơ bản và các chỉ tiêu sản xuất năng lượng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm công nghệ và tính chất của sản phẩm; Tác động của sản xuất năng lượng; Hệ thống biến đổi năng lượng; Phân loại các nhà máy điện; Chỉ tiêu và khái niệm cơ bản về SX năng lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf38p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Công nghệ thực phẩm đại cương: Chương 2.3 - TS. Nguyễn Văn Hưng" có nội dung tìm hiểu về cơ sở lý thuyết và các quá trình sinh học trong sản xuất thực phẩm gồm: Các quá trình chuyển hóa nhờ enzyme xúc tác; Các quá trình sinh tổng hợp enzyme từ hạt nảy mầm; Các quá trình sinh tổng hợp enzyme từ vi sinh vật; Quá trình lên men. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf54p phuongthuy205 11-01-2023 13 1   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 1 Giới thiệu môn học và một số khái niệm cơ bản, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm và chức năng của thống kê; Các khái niệm cơ bản; Các kĩ thuật chọn mẫu; Nguyên tắc thiết kế bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p trangxanh0906 12-01-2023 79 1   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 3 Xác suất, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Ôn tập về Đại số tổ hợp; Các khái niệm cơ bản; Xác suất; Các công thức tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p trangxanh0906 12-01-2023 78 1   Download

 • Luận văn "Hoạch định nguồn nhân lực cho Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm giai đoạn 2010 - 2015" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về hoạch định NNL; công tác hoạch định NNL tại trường CĐ LTTP; hoạch định NNL cho trường CĐ Lương thực - Thực phẩm giai đoạn 2010-2015.

  pdf130p starandsky02 10-01-2023 1 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tiểu thuyết của V.S. Naipaul từ lý thuyết đa văn hóa" nhằm giới thuyết Lí thuyết Đa văn hoá và tính đúng đắn của lí thuyết trong nghiên cứu văn chương; tóm tắt tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của V.S. Naipaul. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù Đa văn hoá trong tiểu thuyết của V.S. Naipaul, nhằm làm rõ nét riêng trong chiều sâu tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra những ứng dụng của ba cơ sở lí thuyết Đa văn hoá trong nghiên cứu liên ngành.

  pdf173p caphe205 03-01-2023 2 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu "Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn" thông qua hệ thống các biện pháp tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đối tượng sinh viên sư phạm Ngữ văn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn tại các trường đại học, đáp ứng yêu cầu đầu ra của chương trình đào tạo, từ đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

  pdf265p caphe205 03-01-2023 10 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu "Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn" thông qua hệ thống các biện pháp tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đối tượng sinh viên sư phạm Ngữ văn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn tại các trường đại học, đáp ứng yêu cầu đầu ra của chương trình đào tạo, từ đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tiểu thuyết của V.S. Naipaul từ lý thuyết đa văn hóa" nhằm giới thuyết Lí thuyết Đa văn hoá và tính đúng đắn của lí thuyết trong nghiên cứu văn chương; tóm tắt tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của V.S. Naipaul. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù Đa văn hoá trong tiểu thuyết của V.S. Naipaul, nhằm làm rõ nét riêng trong chiều sâu tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra những ứng dụng của ba cơ sở lí thuyết Đa văn hoá trong nghiên cứu liên ngành.

  pdf54p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Dạy học tác phẩm của Lỗ Tấn trong nhà trường phổ thông Việt Nam theo hướng tiếp cận đồng bộ" nhằm xác định các hướng tiếp cận tác phẩm văn chương hiện đại để tìm ra những ưu và nhược điểm của từng hướng tiếp cận, từ đó vận dụng vào việc tiếp cận tác phẩm của Lỗ Tấn: “Cố hương” và “Thuốc” ở hai cấp học khác nhau, từ đó rèn cho học sinh năng lực tự học, tâm lý tự tin, tự đọc, tự tìm hiểu, chủ động, tự giác, tích cực, tự lực nâng cao được hiệu quả trong học tập văn chương nước ngoài nói chung.

  pdf28p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Cuốn sách "Nghiên cứu tác phẩm văn chương" là một quyết định của tác giả trong việc tìm kiếm một ngôn ngữ phê bình, một đức hạnh văn chương, một ý hướng sáng tạo đích thật. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề văn nghệ; Hành trình tác phẩm; Phê bình và chống phá phê bình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viharry 14-12-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tác phẩm văn chương" tiếp tục trình bày chân dung và tác phẩm của các nhà văn: Tản Đà, Nhất Linh, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Y Uyên, Hàn Mặc Tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf263p viharry 14-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Tác động của kết quả kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2017–2022 với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022–2027" tập trung phân tích các tác động của kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của Đông Dương tạp chí trong việc hình thành thể loại kịch tại Việt Nam" trình bày quá trình thâm nhập của thể loại kịch có thể kể từ việc thực dân Pháp đưa vào chương trình học ở Việt Nam nhiều tác phẩm văn học Pháp, trong đó có kịch bản văn học. Do đó, nhiều người xuất thân từ nhà trường Pháp – Việt đã nắm bắt sơ bộ về kịch bản, sân khấu và chính họ chứ không ai khác đã cầm lá cờ tiên phong trong việc xây dựng nền kịch nói nước ta.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 68 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tác phẩm văn chương
p_strCode=tacphamvanchuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2