intTypePromotion=1
ADSENSE

Tái chế chất thải rắn

Xem 1-20 trên 197 kết quả Tái chế chất thải rắn
 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về công nghiệp tái chế chất thải rắn phục vụ phát triển ền vững. Chương 2: Địa điểm, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Đánh giá thực trạng công nghiệp tái chế chất thải rắn phục vụ phát triển bền vững Thủ đô. Chương 4: Đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển công nghiệp tái chế chất thải rắn phục vụ phát triển bền vững Thủ đô.

  pdf65p truongtien_05 28-03-2018 76 18   Download

 • Bài giảng Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải rắn y tế trình bày được ý nghĩa của việc giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTRYT, trình bày được nguyên tắc quản lý chất thải rắn y tế theo "Hệ thống thứ bậc phân cấp về các biện pháp quản lý chất thải rắn y tế", thực hiện nguyên tắc 3R trong giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTRYT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p quyetthang689 25-05-2018 65 9   Download

 • Bài viết đề xuất các nguyên tắc, lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt đô thị và phương án cải thiện hoạt động thu hồi, tái chế chất thải rắn sinh hoạt nhằm giúp cho tỉnh Quảng Ninh có thể đạt được các mục tiêu theo quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh đã đặt ra.

  pdf10p vihermes2711 02-10-2019 29 3   Download

 • Chất thải rắn thuộc da chứa crôm tại Việt Nam từ trước đến nay được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt bỏ trong các lò đốt công nghiệp. Việc tái chế chất thải rắn từ các nhà máy thuộc da không chỉ có khả năng tạo ra các sản phẩm với giá trị cao mà còn giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Lợi nhuận kinh tế nằm ở việc sử dụng crôm thu hồi và protein thu được. Trong các nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã sử dụng MgO trong quy trình thủy phân để duy trì pH dung dịch. Tuy nhiên, sản phẩm protein thu hồi của phương pháp này có hàm lượng tro (7-25%) và hàm lượng crôm (50-150 ppm).

  pdf4p doctrungphong 12-03-2020 45 1   Download

 • Bài viết trình bày quá trình áp dụng sinh học vào tái chế chất thải rắn thải nông nghiệp tạo ra các sản phẩm có ích cho nông nghiệp và xã hội, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường.

  pdf4p chauchaungayxua7 13-08-2020 22 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý và xử lý chất thải rắn" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành môi trường những kiến thức cơ bản về quản lý vàcác công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị, phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm về chất thải rắn, nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất của chất thải rắn, thống thu gom chất thải rắn, hệ thống trung chuyển và vận chuyển, các phương pháp xử lý chất thải rắn, tái chế chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf185p tsmttc_005 24-06-2015 941 215   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bãi chôn chất thải rắn nguy hại, thu hồi và tái chế chất thải rắn nguy hại, một số ví dụ ứng dụng xử lý chất thải rắn nguy hại tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p doinhugiobay_19 16-03-2016 196 74   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, luận văn tốt nghiệp đại học "Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tổng quan về hoạt động tái chế chất thải rắn trên thế giới và Việt Nam, hiện trạng công nghệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,... Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ - Môi trường, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p hoanglinh0808 04-11-2015 172 39   Download

 • phần 1 cuốn sách "công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: kinh tế sản xuất, kinh tế chất thải, khái quát chung về chất thải rắn; thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p bautroibinhyen8 17-12-2016 107 23   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật xử lý chất thải rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chất thải rắn, hệ thống thu gom chất thải rắn, hệ thống trung chuyển và vận chuyển, các phương pháp xử lý chất thải rắn, tái chế chất thải rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p bautroibinhyen14 19-01-2017 122 21   Download

 • Bài giảng Tái chế và xử lý chất thải rắn bằng PP cơ học bao gồm những nội dung về tái chế chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học (phương pháp giảm kích thước, phương pháp phân loại, phương pháp nén). Mời các bạn tham khảo.

  ppt16p cocacola_09 24-11-2015 110 18   Download

 • Bài giảng Chương 5: Chất thải rắn y tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về phát triển các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh; phát sinh chất thải rắn y tế; phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế; xử lý và tái chế chất thải rắn y tế thông thường; chất thải y tế nguy hại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p nghe123 06-05-2016 149 16   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về hiện trạng, nguồn gốc của chất thải rắn xây dựng hiện nay trên thế giới. Phương pháp cũng như lợi ích của việc xử lý, tái chế loại chất thải này thành cốt liệu được làm rõ.

  pdf7p vikiba2711 14-05-2020 13 2   Download

 • Phân tích hệ thống quản lý và kiểm soát CTRCN & CTCNNH ở Tp. HCM hay khảo sát hiện trạng sản xuất tái chế chất thải rắn của các cơ sở trên địa bàn thành phố từ đó đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động xử lý và tái chế bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân

  pdf123p peheo_3 07-09-2012 395 165   Download

 • Vi sinh vật có vai trò quan trọng trong tái chế chất thải rắn nông nghiệp. Với thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ phức tạp như hydrat cacbon, protein,... chất thải rắn hữu cơ từ quá trình trồng trọt và chăn nuôi được chuyển đổi thành phân hữu cơ và năng lượng sinh học qua các quá trình phân hủy sinh học bởi vi sinh vật như thủy phân, lên men,...

  pdf4p vinobinu2711 03-03-2020 22 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về tái chế chất thải và ô nhiễm ở các làng nghề tái chế

  pdf22p anhktat2 17-05-2010 276 137   Download

 • THU HỒI VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN CÁC TRẠM TRUNG CHUYỂN 6.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG LẠI CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Tái chế là hoạt động thu hồi lại từ chất thải các thành phần có thể sử dụng để chế biến thành các sản phẩm mới sử dụng lại cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Tái chế vật liệu: bao gồm các hoạt động thu gom vật liệu có thể tái chế từ dòng rác, xử lý trung gian và sử dụng vật liệu này để tái sản...

  pdf29p suatuoiconbo 26-07-2011 287 114   Download

 • Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. CTR bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Phế liệu: Là sản phẩm , vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng, được thu hồi tái chế , tái sử dụng là nguyên liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm khác.

  pdf21p anhanh37 21-11-2012 184 59   Download

 • Bài thuyết trình: Quản lí chất thải rắn và chất thải nguy hại giúp bạn nắm được định nghĩa, thành phần, tình hình chất thải điện tử trên thế giới và Việt Nam; lợi ích, thách thức và công nghệ tái chế chất thải điện tử. Mời bạn cùng tham khảo.

  ppt28p 9187742828 15-10-2014 341 53   Download

 • Bài giảng "Chất thải rắn nông thôn, nông nghiệp và làng nghề thực trạng và giải pháp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về phát triển nông thôn; nguồn gốc phát sinh chất thải rắn nông thôn; phân loại và thu gom chất thải rắn nông thôn; xử lý và tiêu hủy chất thải rắn nông thôn; tái sử dụng, tái chế chất thải nông thôn thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p doinhugiobay_07 16-12-2015 216 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tái chế chất thải rắn
p_strCode=taichechatthairan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2