intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu kế toán tiền

Xem 1-20 trên 2690 kết quả Tài liệu kế toán tiền
 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc17p ngoctoi123 25-03-2011 1285 395   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Cao Nam An gồm các nội dung sau: khái quát về công ty, hiện trạng hạch toán nghiệp vụ kế toán, nội dung kế toán lao động tiền lương, các hình thức trả lương, hình thức tổ chức sổ kế toán, thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Cao Nam An, phương hướng nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,...

  doc109p hamancute 03-04-2014 465 173   Download

 • Kế toán tiền lương là gì? Kế toán tiền lương đóng vai trò quan trọng như thế nào? Đây là một bộ phận rất quan trọng trong bộ máy kế toán bởi vì tiền lương là một loại chi phí quan trọng trong việc thúc đẩy động lực người lao động.

  pdf8p alt_12 24-07-2013 94 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 48 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 40 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cactus1212 23-10-2011 43 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 55 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 50 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 52 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 40 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cactus1212 23-10-2011 38 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán tiền vốn 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cactus1212 23-10-2011 39 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp “kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn trường thành', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p thainhatquynh 06-07-2009 13733 2843   Download

 • Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán tiền và các khoản phải thu" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf9p tiennuhoiai 01-07-2010 2457 1405   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...qua đó biết được những vấn đề chung của kế toán tiền tại quỹ, kế toán tiền gởi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển hay kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền.

  ppt38p maidao1987 19-12-2009 2329 1036   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đông nam á"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc51p elirabetter 30-09-2009 1376 917   Download

 • "Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành" nghiên cứu với mục tiêu giới thiệu chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất, thực trạng và 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành.

  doc81p elirabetter 30-09-2009 1720 893   Download

 • Tài liệu tham khảo về kế toán tiền lương

  ppt33p huong321 21-07-2010 802 360   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh hồng hưng hà-số 46a-phố hàng khoai-hoàn kiếm-hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p hocbong1122 19-02-2013 698 310   Download

 • Tài liệu về Sách chế độ kế toán quyển 1 theo quy định 15: hệ thống tài khoản kế toán...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản...

  doc523p nguyendanhkhanh 29-03-2011 450 203   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu kế toán tiền
p_strCode=tailieuketoantien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2