intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Luật kinh tế

Xem 1-20 trên 1951 kết quả Tài liệu Luật kinh tế
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách là những so sánh Luật xuất bản năm 2013 với luật xuất bản năm 2004. Đây là cuốn sách hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành luật và những ai quan tâm đến lĩnh vực xuất bản dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf54p bakerboys04 16-05-2022 3 1   Download

 • Cuốn sách cũng hệ thống hóa quá trình phát triển và cải cách giáo dục ở Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2003 thông qua việc sưu tầm, tập hợp và hệ thống một cách toàn diện và tương đối đầy đủ các nguồn tài liệu như các luật, chỉ thị, nghị quyết, chính sách giáo dục của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong thời kỳ 1978 – 2003... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf214p bakerboys04 16-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Chính sách cơ chế tài chính với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phát triển kinh tế nông thôn" tập hợp một số văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này.

  pdf230p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 44 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Hợp tác xã năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về Luật Hợp tác xã năm 2012; Quy định về thành viên và hợp tác xã thành viên; Quy định về thành lập, đăng ký; Quy định về tổ chức, quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài nghiên cứu này xem xét lần đầu tiên vai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu mảng trong giai đoạn 2009-2015, nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động cải tiến và đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

  pdf13p viindranooyi 04-05-2022 35 2   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình dự báo khả năng bỏ học của sinh viên vừa học vừa làm, nghiên cứu tình huống tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập gồm 250 sinh viên hệ vừa làm vừa học trúng tuyển trong năm học 2017 - 2018.

  pdf10p viginnirometty 04-05-2022 14 1   Download

 • Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 gồm 5 phần, mở đầu, điểm lại pháp luật, gia nhập thị trường những vấn đề còn vướng mắc, khung khổ pháp lý chhho kinh tế số, đánh giá phản hồi của cơ quan soạn thảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p huyenhuyen0827 06-04-2022 11 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

  pdf44p cucngoainhan8 14-03-2022 25 5   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay để làm sáng tỏ các vấn đề mang tính lý luận và thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf191p caphesuadathemchanh 29-03-2022 32 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về các Khái niệm về phá sản doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; Thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và thẩm quyền của tòa án nước ngoài trong việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng như Trình tự, thủ tục Phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ góp phần làm phong phú thêm tài liệu khoa học về lĩnh vực đang được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu.

  pdf97p badbuddy09 29-03-2022 10 0   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về chế độ tài sản của vợ chồng, tìm hiểu thực tiễn áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Từ đó, tìm hiều những bất cập, chưa cụ thể, trên cơ sở đó có những nhận xét, kiến nghị, hướng hoan thiện pháp luật dự liệu về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014.

  pdf126p badbuddy08 25-03-2022 5 0   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo 4 Đề thi kết thúc học phần môn Lý luận về nhà nước và pháp luật 1 - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf6p ducnninh 26-03-2022 16 0   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 36 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích cơ bản sau đây: Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện; làm tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của huyện Thanh Trì và là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên đại học và học viên sau đại học của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống pháp luật đất đai nói chung và các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 24 6   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về hoạt động môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện nay, góp phần hoàn thiện pháp luật về thị trường bất động sản, đồng thời làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho đối tượng quan tâm.

  pdf105p badbuddy07 11-03-2022 28 2   Download

 • Mục đích của luận văn là ngheien cứu luận giải một cách tương đối đầy đủ về những nội dung cơ bản của sự điều chỉnh pháp luật về HĐBH hàng hóa XNK ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, kết hợp sự sự phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật giao kết, thực hiện HĐBH hàng hóa XNK, tác giả đưa ra một số kiến nghị bước đầu với mong muốn những kiến nghị của mình là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà nghiên cứu, các nhà lập láp trong việc xây dựng chế định pháp luật về HĐBH hàng hóa XNK ở nước ta trong những năm tới.

  pdf82p badbuddy07 11-03-2022 16 1   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về mô hình công ty Quản lý nợ, góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngân hàng, đồng thời làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho những đối tượng quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p badbuddy07 11-03-2022 8 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm tính mạng con người; những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này trong PLHS Việt Nam hiện hành; phân tích, đánh giá những quy định về các tội xâm phạm tính mạng con người trong PLHS nước ta, thực trạng điều tra, truy tố, xét xử các tội danh này trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm rút ra những tồn tại, hạn chế về lập pháp, áp dụng PLHS, qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện PLHS, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

  pdf113p badbuddy06 04-03-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở kế thừa các công trình khoa học của các tác giả đi trước, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh lý luận và thực tiễn của vấn đề và cập nhật số liệu thực tiễn vẫn có tính cấp thiết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và giảm việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế liên quan đến tài sản có đăng ký quyền sở hữu trong tình hình hiện nay.

  pdf113p badbuddy06 04-03-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu Luật kinh tế
p_strCode=tailieuluatkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2