intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu quản trị công ty

Xem 1-20 trên 1818 kết quả Tài liệu quản trị công ty
 • Quản trị công ty là chủ đề luôn giành được nhiều quan tâm trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế. Rất nhiều tổ chức lớn như OECD, World Bank,… đã có nhiều nỗ lực nhằm phát triển các nguyên tắc quản trị công ty lành mạnh và hiệu quả. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Quản trị công ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" dưới đây.

  doc15p taingan 28-01-2016 86 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 12/2007/qđ-btc ngày 13 tháng 03 năm 2007 về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán/ trung tâm giao dịch chứng khoán', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p lananh 15-07-2009 468 66   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần với mục tiêu phân tích những điểm bất cập, hạn chế, những điểm chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p huyenngoc0628 04-11-2015 106 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị công ty gia đình: kinh nghiệp của "đại gia" –có rất nhiều', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p meouanbanh 06-09-2010 102 25   Download

 • Hiện nay, quản trị công ty (QTCT) là một chủ đề nóng đối với chính phủ, các công ty đại chúng và các nhà nghiên cứu ở cả nước ngoài và Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào lý thuyết nền tảng của QTCT là lý thuyết đại diện. Lý thuyết này làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng vấn đề đại diện, cụ thể là cấu trúc hội đồng quản trị (HĐQT) của các công ty đại chúng niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE của Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 93 13   Download

 • Bài thuyết trình với các nội dung: điều lệ công ty; quy chế nội bộ công ty; quy tắc quản trị công ty; quy tắc đạo đức kd trong công ty. Để nắm chi tiết các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

  ppt26p dalatsupport 10-11-2019 32 5   Download

 • (BQ)Nội dung tài liệu trình bày khuyến nghị của hội đồng đối với bộ hướng dẫn về quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước, lý do cho việc nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước trên thị trường, đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khác, quan hệ các bên có quyền lợi liên quan và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm

  pdf152p roongkloi10 11-08-2017 88 4   Download

 • Bài viết Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp trình bày phân tích kết quả khảo sát dựa trên dữ liệu năm 2011 của 107 công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết theo bộ chỉ số Gov-Score cho thấy chất lượng quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam đang trải qua một quá trình cải thiện chậm chạp và không có sự khác biệt rõ rệt giũa các nhóm doanh nghiệp cho dù chúng có quy mô khác nhau và niêm yết hay giao dịch tại các sở giao dịch khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p vangthibaoyen1907 15-05-2018 33 2   Download

 • Nghiên cứu đặt mục tiêu thực hiện phân tích tổng hợp ảnh hưởng từ quản trị công ty đến quản trị lợi nhuận tại Việt Nam. Dữ liệu tổng hợp gồm 18.491 quan sát trong giai đoạn 2010-2018 từ 10 công trình nghiên cứu đã công bố ở Việt Nam. Kết quả phân tích tổng hợp củng cố quan điểm về quy mô hội đồng quản trị giúp hạn chế quản trị lợi nhuận, và ngược lại, đồng ý rằng mô hình kiêm nhiệm sẽ thúc đẩy hành vi này của người quản lý.

  pdf15p vihampshire2711 12-03-2021 3 1   Download

 • Nghiên cứu này kiểm chứng tác động của quản trị công ty với cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2018. Sử dụng phương pháp GMM cho mẫu dữ liệu gồm 479 công ty.

  pdf12p vithimphu2711 05-08-2020 20 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động quản trị công ty thông qua hai nhân tố tổng hợp hội đồng quản trị và ban kiểm soát đến hành vi quản trị lợi nhuận thông qua mẫu dữ liệu gồm 58 công ty sản xuất niêm yết từ 2012 đến 2016 tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf12p chauchaungayxua7 12-08-2020 7 0   Download

 • Báo cáo gồm các phần chính: 1. Giới thiệu PV GAS D; 2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015; 3. Báo cáo của ban lãnh đạo; 4. Quản trị công ty; 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf57p hpnguyen1 02-03-2018 35 1   Download

 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XYZ quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dưới đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những quy chế này.

  doc21p hkquoc 12-08-2010 1344 614   Download

 • Quản trị công ty là hệ thống được xây dựng để điều khiển và kiểm soát các doanh nghiệp. Cấu trúc quản trị công ty chỉ ra cách thức phân phối quyền và trách nhiệm trong số những thành phần khác nhau có liên quan tới công ty cổ phần như Hội đồng quản trị, Giám đốc, cổ đông, và những chủ thể khác có liên quan. Quản trị công ty cũng giải thích rõ qui tắc và thủ tục để ra các quyết định liên quan tới vận hành công ty....

  doc44p mikeolx 03-01-2011 359 130   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình tổ chức quản trị công ty hải hà', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p pika_moon 11-11-2012 747 101   Download

 • OECD là tên viết tắt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), thành lập năm 1961 trên cơ sở Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC) với 20 thành viên sáng lập gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu. Hiện nay, số thành viên của OECD là 30 quốc gia, gồm Mỹ, Canada, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,...

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 311 56   Download

 • Chiến lược công nghệ bao gồm những lựa chọn và kế hoạch mà công ty sử dụng để ứng phó với những đe dọa và cơ hội từ môi trường hoạt động của nó. Chiến lược công nghệ bao gồm những quyết định của công ty về lựa chọn, về năng lực, về vốn cho phát triển, xác định thời điểm đổi mới, tổ chức áp dụng và phát triển công nghệ.

  pdf12p esc_12 29-07-2013 205 32   Download

 • Tài liệu Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD - Phần 1: Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD trình bày về những nội dung sau đảm bảo cơ sở cho một Khuôn khổ Quản trị Công ty hiệu quả, quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản, đối xử Bình đẳng đối với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty, công bố thông tin và tính minh bạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p cobetocxul9 22-05-2015 108 15   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2: Hướng dẫn chi tiết các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD của Tài liệu Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD sau đây để nắm bắt thêm những kiến thức về đảm bảo cơ sở cho một khuôn khổ Quản trị Công ty hiệu quả, quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản, đối xử Bình đẳng đối với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty, công bố thông tin và tính minh bạch.

  pdf46p cobetocxul9 22-05-2015 125 14   Download

 • Công ty dẫn đầu về công nghệ: tập trung vào R – tạo ra phát minh có khả năng áp dụng trong doanh nghiệp Công ty theo sau về công nghệ.

  pdf16p esc_12 29-07-2013 77 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu quản trị công ty
p_strCode=tailieuquantricongty

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2