intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về lý thường kiệt

Xem 1-20 trên 45 kết quả Tài liệu về lý thường kiệt
 • Tống lúc đó dưới thời của Tống Thần Tông ( 10681085) và tể tướng Vương An Thạch, vua thì chí cao quật cường, tôi có cao tài kinh tế. Địa giới Tống về phía Bắc kề Vạn Lý trường thành có Liêu và Hạ là hai nước mạnh, nên chính sách bành trướng ban đầu của Tống chủ yếu hướng về phía Nam và phía Tây.

  pdf15p phalinh4 08-07-2011 48 5   Download

 • Khoảng thượng tuần tháng 9 năm Ất Mão (1075) bắt đầu những cuộc tiến quân của Lý theo chiến sách đã được đặt ra : khôn khéo, bất ngờ và táo bạo.

  pdf15p phalinh4 08-07-2011 36 5   Download

 • Từ đời Tần, mỗi lúc có một họ thống nhất Trung Hoa, họ ấy liền nghĩ đến việc chiếm các nước nhỏ xung quanh. Tần có Nhâm Hiêu, Triệu Đà; Hán có Lộ Bác Đức, đều đã đạt mục đích là diệt họ đang cầm quyền ở đất Việt.

  pdf10p phalinh4 08-07-2011 60 5   Download

 • Nhìn trên bản đồ ngày nay, nước ta tiếp giáp Trung Hoa từ Đông sang Tây ở các tỉnh : Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Đất Cao Bằng bây giờ ứng với Quảng Nguyên khi xưa, mà Quảng Nguyên khi xưa lại do các tù trưởng khê động nắm giữ, trước là Nùng Trí Cao, sau là Lưu Kỷ.

  pdf9p phalinh4 08-07-2011 36 4   Download

 • Thư pháp gia Tô Ngại là người đầu tiên viết trán bia kiểu chữ triện trên 7 tấm bia đầu tiên trong lịch sử dựng bia tiến sĩ ở Việt Nam. Vào ngày 15 tháng Tám năm 1484, niên hiệu Hồng Đức thứ 15, vua Lê Thánh Tông đã cho dựng 7 tấm bia đề danh tiến sỹ tại Văn Miếu. Đây là đợt dựng bia tiến sỹ đầu tiên.

  pdf9p phalinh4 08-07-2011 65 6   Download

 • Lý Thường Kiệt (1019–1105) là một danh tướng, một hoạn quan đời nhà Lý có công đánh bại quân nhà Tống vào năm 1075-1077. Thân thế Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, ông tên thật là Ngô Tuấn , là con của Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ, cháu của Ngô Ích Vệ, chắt của Sứ quân Ngô Xương Xí và cháu 5 đời của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập–hoàng tử trưởng của Ngô Quyền [1], người phường Thái Hòa, thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Có tài liệu [2] lại nói quê ông là...

  pdf12p ordering1122 27-05-2013 44 4   Download

 • Tôi (1) nghe : cách học để hiểu biết đến cùng sự vật thì pháp độ điển chương của một nước là việc lớn, cần phải biết rõ. Khổng tử nói : "Học rộng về văn". Văn tức là lẽ phải của sự vật xưa nay, cốt yếu của điển lễ nhà nước. Kẻ học giả ngoài việc đọc kinh sử còn cần phải xét hỏi sâu rộng, tìm kiếm xa gần, khảo cứu để định lấy lẽ phải, thế mới đáng là người học rộng. ...

  pdf6p phalinh4 08-07-2011 217 43   Download

 • Sự tích chép ở sách này, trên từ đời thượng cổ, xuống đến cuối [Hậu] Lê, chứng dẫn đều có điển tích. Về các sử thần bàn luận, có phát minh được điều gì cũng đều chép vào để xem. Nếu có chỗ nào phải hay trái nên đính chính lại, thì tôi lấy ý riêng cân nhắc, biện luận ở dưới rồi nêu một chữ "án" lên đầu để phân biệt.

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 153 42   Download

 • Đầu thế kỉ XIX, Gia Long thiết lập bộ máy chính quyền phong kiến trung ương tập quyền chuyên chế. Chính sách của triều Nguyễn “trọng nông ức thương” nên việc khẩn hoang được chú ý nhằm giải quyết yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

  pdf13p phalinh4 08-07-2011 197 15   Download

 • Tình hình kinh tế Về nông nghiệp, triều Nguyễn có nhiều chính sách tích cực để phát triển nông nghiệp ở An Giang như khuyến khích mọi người đến An Giang khai hoang với nhiều thủ tục dễ dãi: tự chọn nơi khai phá, miễn thuế thời gian 3 năm hay lâu hơn, cho dân mượn hay cấp nông cụ, giống thóc, trâu bò, tổ chức dân chúng và binh lính tiến hành khai hoang dưới hình thức đồn điền và lập ấp, cho đào các con kênh dẫn nước vào đồng ruộng. ...

  pdf3p phalinh4 08-07-2011 138 10   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 22-12-1944 tại chiến khu Việt Bắc, Đội Võ trang Tuyên truyền Giải phóng quân Việt Nam được thành lập. Đây là những người chiến sĩ cách mạng đã sớm giác ngộ, với quân số 34 người, những người đầu tiên của lực lượng võ trang chính qui của Đảng.

  pdf12p phalinh4 08-07-2011 106 7   Download

 • Năm 1010, mới lên ngôi được 5 tháng, Lý Công Uẩn đã ban chiếu hỏi ý kiến triều đình về việc dời đô. Bài chiếu có đoạn nói về vị thế Thăng Long: Trích: "... Thành Đại La ở vào chính giữa trời đất, có cái thế rồng cuộn, hổ ngồi, đã đúng ngôi nam bắc đông tây lại tiện thế nhìn sông tựa núi.

  pdf10p phalinh4 08-07-2011 100 7   Download

 • Ỷ Lan (1044?–1117) là một Hoàng phi, Hoàng thái hậu nhà Lý, vợ thứ của vua Lý Thánh Tông, mẹ đẻ của vua Lý Nhân Tông trong lịch sử Việt Nam. Bà đã hai lần đăng đàn nhiếp chính, khiến đất nước dưới triều Lý được hưng thịnh, những đóng góp cho hoàng triều Lý nhất là về Phật giáo và tài năng trị nước của bà đều được sử gia khen ngợi và tán dương. Tuy vậy, để có thể có quyền hành nhiếp chính đất nước, bà đã mưu kế dựa vào Lý Thường Kiệt, phế truất...

  pdf9p ordering1122 27-05-2013 31 5   Download

 • Từ khi có trời đất thì có núi sông. Đất nào thuộc phận sao nào đã chia sẵn, bờ cõi mỗi nước đều phân biệt. Nước nào có địa phận nước ấy. Việc định giới hạn để ngăn cách là việc cần phải làm trước tiên khi mới dựng nước. Nước Việt ta, từ trước [đối với Trung Quốc] ở vào cõi xa, phong khí (1) có phần chậm chạp.

  pdf7p phalinh4 08-07-2011 159 43   Download

 • Thắng lợi của toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam kể từ năm 1930, nhất là thắng lợi của công cuộc đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn của con đường mục tiêu của cách mạng Việt Nam gắn liền với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  pdf9p phalinh4 08-07-2011 124 28   Download

 • Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long. Niên đại được xác định từ thế kỉ I đến thế kỉ VII. Người ta biết đến nền văn hóa Óc Eo là nhờ thư tịch cổ và các thành tựu khảo cổ học do người Pháp phát hiện. Năm 1944, nhà khảo cổ học người Pháp Lu-i Man-lê-rơ (Louis Malleret) thuộc trường Viễn Đông bác cổ Đông Dương đến Ba Thê (huyện Thoại Sơn) khai quật di chỉ Óc Eo. Nơi đây có nhiều di tích nhà cửa, mẫu gạch, đá, nhiều đồ kim...

  pdf12p phalinh4 08-07-2011 108 17   Download

 • Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược nước ta. Sau đó, chúng quay vào đánh Gia Định. Năm 1861, đại đồn Chí Hòa thất thủ, quân Pháp chiếm Gia Định, Biên Hòa và Định Tường (1862). Ba tỉnh miền Tây Nam Kì bị cô lập. Trước tình hình đó, triều đình Huế “chủ động giảng hòa”. Hòa ước ngày 5/6/1862 được kí kết, triều Nguyễn đã giao ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp....

  pdf13p phalinh4 08-07-2011 201 17   Download

 • Sau khi thống nhất đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên chính qui, hiện đại, trang phục quân đội được nghiên cứu kỹ càng, chu đáo hơn. Ngoài chức năng thực dụng, phù hợp với tính chiến đấu cao, phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam, phù hợp với khả năng kinh tế trước mắt, còn đồng thời quan tâm nhiều đến yếu tố thẩm mỹ.

  pdf21p phalinh4 08-07-2011 225 16   Download

 • Khát vọng yêu nước không chỉ khẳng định trước những biến cố, những sự kiện lịch sử cùng với sự ra đời của tuyên ngôn độc lập trong “Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt mà còn được thể hiện trong những bản tuyên ngôn hoà bình ngắn gọn. Bài thơ “Vận nước” (Quốc tộ) của Đỗ Thuận mang ý nghĩa thời đại như thế.

  pdf13p thanhvien1313 15-06-2011 144 14   Download

 • Quá trình khẩn hoang của chúa Nguyễn ở An Giang Đến đầu thế kỉ XVII, do chiến tranh giữa ha tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, do nạn sưu cao thuế nặng, nạn bắt phu bắt lính, do sự bóc lột tàn bạo của giai cấp địa chủ, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, lưu dân người Việt, phần lớn là những người nông dân nghèo khổ, từ miền Trung vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm vào vùng đất An Giang để khai hoang lập nghiệp. Lúc đầu, cư dân đi lẻ tẻ, tự phát. ...

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 250 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
740 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu về lý thường kiệt
p_strCode=tailieuvelythuongkiet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản