intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lí học nhân văn

Xem 1-20 trên 352 kết quả Tâm lí học nhân văn
 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp đưa ra một số cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp.

  pdf145p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 60 20   Download

 • Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm do ThS. Đỗ Văn Thông biên soạn, có tổng cộng 6 chương trình bày các nội dung sau: nhập môn tâm lí học lứa tuổi; tâm lí học lứa tuổi của học sinh trung học phổ thông; tâm lí học dạy học; tâm lí học giáo dục; tâm lí học nhân cách người thầy sự cần thiết trau dồi nhân cách đối với người thầy giáo... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc84p yennhi040610 25-09-2009 5850 1477   Download

 • Bài giảng Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm là chuyên ngành tâm lí sử dụng có tích hợp nhiều kiến thức thuộc các khoa học có liên quan về khoa học tự nhiên. Môn học góp phần trực tiếp hình thành quan điểm sư phạm và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho sinh viên trường.

  pdf88p dongdong321 07-06-2018 39 5   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu và phân tích kết quả khảo sát thực trạng nhu cầu hỗ trợ tâm lí học đường của học sinh trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Bỉnh Khiêm (NBK), những nhân tố tác động gây nên khó khăn tâm lí của học sinh, thực trạng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tâm lí học đường của các em; đồng thời phân tích kết quả khảo sát kì vọng của học sinh đối với các hình thức trợ giúp tâm lí khác nhau.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Giáo trình "Tâm lí học xã hội" có cấu trúc gồm 5 chương chính. Chương 1 đi tìm hiểu đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí học xã hội. Chương 2 giới thiệu cho người học các phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi, phương pháp thực nghiệm, phương pháp trắc đạc xã hội và phương pháp đánh giá của nhóm đối với nhân cách cá nhân. Chương 3 đưa ra các tiền đề triết học, những trường phái đầu tiên trong xã hội học và tâm lí học, tâm lí học xã hội trở thành một khoa học độc lập.

  doc162p toiditimtoi_792002 09-07-2010 1239 349   Download

 • Ebook trình bày các nội dung sau: khái quát chung về khoa học sáng tạo và tâm lí học sáng tạo, bản chất của sự sáng tạo trong tâm lí học, các vấn đề tâm lý trong hoạt động sáng tạo, nhân cách sáng tạo và sự phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh, tâm lý học sáng tạo và cuộc sống.

  pdf265p physicalfunny 27-12-2014 606 179   Download

 • Sách Huyền thoại và lịch sử các khoa học nhân văn nêu lên mối quan hệ giữa lịch sử và các khoa học nhân văn. Quan điểm của cuốn sách này cũng như các công trình trước đây về các khoa học nhân văn, có thể được gọi là quan điểm duy lịch sử. Nó chủ yếu nhằm nói rằng: Muốn hiểu ý nghĩa một văn bản, người ta phải đặt văn bản ấy trong bối cảnh sản sinh của nó. Từ đó nảy sinh ra tính tất yếu đối với các nhà xã hội học quan tâm đến lịch sử bộ môn của mình, anh ta cần phải tự biến mình thành nhà sử học. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf595p la_lan1 22-03-2013 140 74   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Thái độ của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về mạng xã hội nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp về thái độ của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về mạng xã hội.

  pdf150p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 176 65   Download

 • Nối tiếp phần 1 của cuốn giáo trình Tâm lí học đại cương đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Hoạt động nhận thức, tình cảm và ý chí, nhân cách và sự hình thành nhân cách. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tâm lí học và những ngành có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  pdf283p pechi1412 02-12-2015 142 46   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giới thiệu tới các bạn về nhận thức, mức độ ảnh hưởng của giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS tại huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị và một số nội dung khác.

  pdf114p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 140 18   Download

 • Tài liệu Tâm lí học xã hội và các ứng dụng thực nghiệm: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung xoay quanh vấn đề tâm lý trong xã hội thông qua các nội dung chính sau: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giao tiếp xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf233p vimessi2711 02-04-2019 58 14   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tập trung tìm hiểu về cơ sở lý luận, thực trạng cũng như giải pháp nhằm phát triển trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf227p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 52 8   Download

 • Từ trong nguồn gốc, bản chất và chức năng, văn học dân gian (VHDG) gắn liền với giao tiếp xã hội. Do vậy, tiếp cận VHDG trong bối cảnh là một đường hướng nghiên cứu thích hợp. Trong đó, ngôn ngữ học, nhân học văn hóa và tâm lí học hành vi là một trong những kết hợp liên ngành khả thi và có nhiều triển vọng.

  pdf10p nhanmotchut_2 04-10-2016 69 8   Download

 • Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm là chuyên ngành tâm lí học sử dụng tích hợp nhiều kiến thức thuộc các khoa học có liên quan về khoa học tự nhiên-công nghệ, khoa học xã hội-nhân văn và khoa học về con người. Nội dung bài giảng gồm 6 chương được quy định về thời lượng và trình bày khác nhau, nhưng cả tài liệu là một chỉnh thể thống nhất theo quan điểm đổi mới nội dung dạy và học theo học chế tín chỉ ở đại học-cao đẳng.

  pdf86p dongdong321 07-06-2018 53 5   Download

 • Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao cung cấp kiến thức cho các bạn học như: Những vấn đề chung về Tâm lí học thể dục thể thao; Những đặc điểm tâm lý của quá trình giáo dục thể chất và hoạt động thể thao; Cơ sở Tâm lí học hình thành nhân cách người giáo viên, HLV thể thao.

  pdf75p dongdong321 07-06-2018 47 4   Download

 • Bài giảng Tâm lí học đại cương trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của tâm lí học, các quá trình nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf348p vitunis2711 11-12-2019 16 4   Download

 • Tâm lí học đại cương là một trong những môn học đào tạo nghiệp vụ trong các trường sư phạm, trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tâm lý người, hình thành những kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý và làm cơ sở cho việc nghiên cứu các học phần tiếp theo.

  pdf82p dongdong321 07-06-2018 57 3   Download

 • Bài viết phân tích việc xây dựng chùa như địa điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư trên bình diện phân loại và dưới góc độ tâm lí học. Xét trên bình diện phân loại, sự hỗ trợ tinh thần được chia làm hai loại: hỗ trợ tinh thần ngắn hạn và dài hạn. Còn xét ở góc độ tâm lí học, sự hỗ trợ tinh thần vẫn phải dựa trên sự tác động tích cực đến nhận thức của người ở chùa, hoặc viếng chùa, hay thậm chí chỉ đến chùa; thái độ của họ và những hành vi có liên quan, hoặc định hướng hành vi, xu hướng hành vi theo định hướng chung về mặt xã hội.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 37 2   Download

 • Bài viết đề cập đến nhận thức về một số năng lực cần có của cán bộ tham vấn tâm lí học đường tại một số trường phổ thông ở TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Năng lực thực hiện việc hướng dẫn học tập và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, năng lực thực hiện tham vấn, biện hộ và giúp đỡ theo yêu cầu học sinh, năng lực báo cáo, phúc trình, giải trình, giúp học sinh làm kế hoạch cá nhân cho đời mình.

  pdf4p vinasa2711 06-09-2019 13 0   Download

 • Mặc dù trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, đặc biệt là việc sử dụng thang đo của nhóm Swacher và Jerusalem để tìm hiểu hiệu quả bản thân. Bài viết này được thực hiện với mục đích là lấp đầy khoảng trống trên với khách thể là sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

  pdf4p larachdumlanat127 18-12-2020 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lí học nhân văn
p_strCode=tamlihocnhanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2