intTypePromotion=3
ADSENSE

Tăng cường bình đẳng giới

Xem 1-20 trên 46 kết quả Tăng cường bình đẳng giới
 • Nội dung tài liệu trình bày vấn đề bình đẳng giới tại cấp ra quyết định, tại nơi làm việc và điều kiện làm việc, tại các hiệp hội, liên hiệp, câu lạc bộ và tổ chức của các nhà báo, các tổ chức nghiệp vụ và quản lý khác, các tổ chức truyền thông thực hiện các quy định đạo đức và các chính sách đảm bảo bình đẳng giới trong nội dung truyền thông.

  pdf173p roongkloi10 11-08-2017 28 2   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về đối tượng và thiết kế bộ chỉ số về giới trong truyền thông, những hành động tăng cường bình đẳng giới trong các tổ chức truyền thông, phản ánh về giới trong nội dung truyền thông.

  pdf47p roongkloi1994 02-10-2017 68 2   Download

 • Tập II có tiêu đề “Tài liệu hướng dẫn tập huấn về Thực hiện Luật Bình đẳng giới” nhằm cung cấp kỹ năng cho hướng dẫn viên về cách thức chuẩn bị, thực hiện tập huấn về những nội dung ở Tập I. Tập II cũng bao gồm phương pháp tập huấn, kỹ năng đào tạo nhằm tăng cường sự chủ động tham gia của người học vào quá trình học tập như thảo luận nhóm, làm bài tập tình huống. Mỗi phần sẽ có bố cục chương trình tập huấn mẫu, hướng dẫn các hoạt động đào tạo, các bài tập tình huống.

  pdf57p tangtuy09 04-05-2016 83 12   Download

 • Bài viết Bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp tập trung mô tả thực trạng bình đẳng giới trong tham gia chính trị và gợi ý một vài chính sách nhằm tăng cường hơn vị thế của người phụ nữ VN trên trường chính trị.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 64 5   Download

 • Tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một công cụ thử nghiệm phân tích giới trong công tác cán bộ thông qua các bảng câu hỏi, gọi là bảng kiểm về giới trong công tác cán bộ. Các câu hỏi trong bảng kiểm sẽ chỉ là những gợi ý cơ bản về vấn đề giới trong công tác cán bộ.

  pdf35p tangtuy12 01-06-2016 33 1   Download

 • Giới thiệu kinh nghiệm điển hình "Dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam" nhằm phát triển ngành du lịch và lữ hành tại các khu vực nội địa của tỉnh Quảng Nam hướng tới giảm nghèo, tạo việc làm và bình đẳng giới cho người dân từ các vùng khó khăn của tỉnh, tập trung vào nhóm phụ nữ và thanh niên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p bethuy1990 20-11-2015 33 1   Download

 • Tính đến năm học 2005-2006, giảng viên nữ chiếm 39,5% trong tổng giảng viên ở các trường đại học Việt Nam. Tuy nhiên, sự có mặt của họ ở những vị trí cao về chức danh học hàm, học vị cũng như sự tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học còn rất hạn chế. Bài viết này đề xuất việc xây dựng một chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia của giảng viên nữ vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học....

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 80 14   Download

 • Dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển ngành du lịch lữ hành tại các khu vực nội địa của tỉnh Quảng Nam hướng tới giảm nghèo, tạo việc làm và bình đẳng giới cho người dân từ các vùng khó khan của tỉnh, tập trung vào nhóm phụ nữ thanh niên nhưng không chỉ giới hạn ở hai nhóm này. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p bevi123 13-11-2015 38 3   Download

 • Tài liệu Công tác phòng chống bạo lực gia đình được xây dựng thử nghiệm và chỉnh lý trong khuôn khổ dự án của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp quốc (UNODC) “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực gia đình ở Việt Nam” (VNM/T28). Nội dung phần 1 giới thiệu tập huấn về bạo lực gia đình cho các cán bộ hành pháp và tư pháp tại việt nam, tìm hiểu về bình đẳng giới và bạo lực gia đình, khung pháp lý của Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình.

  pdf82p hoa_hong91 23-05-2014 184 49   Download

 • Tài liệu tập huấn "Công tác phòng chống bạo lực gia đình" dành cho học viên ngành hành pháp và tư pháp Việt Nam nhằm đóng góp cho mục tiêu phòng ngừa bạo lực gia đình đối với phụ nữ một cách hiệu quả thông qua tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp. Trên cơ sở mục tiêu của dự án, lực lượng công an và tư pháp sẽ được tập huấn về các nguyên tắc bình đẳng giới, các đặc điểm của bạo lực gia đình và phương pháp thực tiễn tốt nhất để áp dụng đối với nạn nhân, người làm chứng và thủ phạm.

  pdf152p hoa_hong91 23-05-2014 136 37   Download

 • Bài viết Vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế bao gồm những nội dung sau: Cả thế giới cùng đối mặt, vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam, cần tăng cường phụ nữ tham chính tại Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 27 3   Download

 • Chỉ thị 04/2013/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf4p thanhpham11 12-03-2014 40 0   Download

 • Bước vào thế kỷ XXI, trật tự thế giới này sẽ phân tích quan hệ Việt - Nga đặt trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Châu Á-Thái Bình Dương (CÁ-TBD). 1. Sự trở lại Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ Trong hơn hai thập kỷ qua, CÁ-TBD tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất thế giới 1. Một số quốc gia trong khu vực (Trung Quốc, Ấn Độ, Nga…) đã và đang trở thành trung tâm kinh tế, quân sự mới, có sức ảnh hưởng mạnh trên thế giới 2. Trung Quốc đã trở thành...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 165 45   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới" nhằm góp phần đổi mới nhân thức và tăng cường vị thế, vai trò của trí thức nữ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trên con đường xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf190p tsmttc_003 06-06-2015 75 21   Download

 • Báo cáo nhằm tăng cường hiểu biết vể sự tham gia của phụ nữ trong khu vực Nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Lãnh đạo nữ Cambridge - Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (EOWP) – Dự án hợp tác giữa Bộ Ngoại giao (MoFA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Bà Jean Munro, Tư vấn kỹ thuật cao cấp của Dự án EOWP là tác...

  pdf34p manutd1907 09-04-2013 130 24   Download

 • Đánh giá tình hình giới ở Việt Nam nhằm phân tích đối với các vấn đề ưu tiên giới và xây dựng nền tảng cho đối thoại chính sách với chính phủ, báo cáo xác định các ưu tiên có thể đưa vào chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và các chương trình khu vực cũng như trong các phân tích tiếp theo.

  pdf86p small_12 13-06-2014 46 6   Download

 • (BQ)Nội dung báo cáo đưa ra sự lý giải chính thống về việc giáo dục chính là thành phần căn bản nhất của mọi bình diện phát triển bền vững. Giáo dục tốt hơn đem lại sự thịnh vượng lớn hơn, cải thiện chất lượng nông nghiệp, nâng cao điều kiện chăm sóc y tế, giảm thiểu bạo lực, tăng cường bình đẳng giới, thúc đẩy vốn con người và củng cố môi trường tự nhiên.

  pdf62p kloiroong10 21-08-2017 25 4   Download

 • (NB)Giáo trình Xã hội học đại cương do TS. Võ Văn Việt biên soạn với nội dung chính: Giới thiệu chung, các lý thuyết xã hội học, văn hóa xã hội, xã hội hóa và tương tác xã hội, nhóm xã hội và nhóm tổ chức xã hội, bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf180p thinhdat323 18-09-2016 197 49   Download

 • Đề tài cấp bộ "Hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc từ năm 1991 đến nay" nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc từ sau khi bình thường hóa quan hệ hai nước; tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn bổ ích về hoạt động đối ngoại của một số tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc làm cơ sở để khẳng định đường lối, phương châm đúng đắn của Đảng ta; đề xuất phương hướng, giải pháp bước đầu nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại với Trung Quốc có hiệu quả ở một số tình biên giới phía Bắc.

  pdf114p hoa_hong91 20-05-2014 82 18   Download

 • Tài liệu này nhắc tới vai trò của nữ giới trong hệ thống chính trị là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, cũng như tăng cường tính đại diện của đầy đủ các nhóm trong việc đưa ra các quyết sách có ảnh hưởng đến toàn xã hội. Ngoài yếu tố thể chế hoá các quy định khuyến khích nữ giới tham gia chính trị, nhận thức trong xã hội cũng như sự bầu chọn của các cử tri đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo của nữ giới.

  pdf20p tangtuy11 20-05-2016 56 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng cường bình đẳng giới
p_strCode=tangcuongbinhdanggioi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản